CZ   |   EN   |   DE

Vzhledem ke konání kulturně-společenské akce Moravské hrady 2016 bude od pátku 12. srpna 2016 do neděle 14. srpna 2016 posílena doprava regionální linkou 303 z Brna k hradu Veveří.

 Podrobnější informace budou zveřejněny v týdnu před zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz).

Z důvodu opravy povrchu je od pondělí 4. července 2016 do pondělí 25. července 2016 zjednosměrněn provoz na silnici I/43 v úseku u Podlesí. Komunikace je průjezdná pouze ve směru z Brna.

 Spoj linky N91 končící obvykle v zastávce Podlesí, rozc. (tj. odjezd v noci před nepracovním dnem v 1:00 hod. od Hlavního nádraží) jede ze zastávky Česká, Hlavní odklonem přes zastávku Česká, křižovatka přímo do zastávky Kuřim, Podlesí, rozc. a teprve následně obslouží všechny svoje zastávky v Kuřimi, ale v opačném pořadí a směru. Spoj je ukončen v zastávce Kuřim, Díly pod Sv. Jánem a zastávku Česká, UP závody vynechá zcela.

V důsledku omezené průjezdnosti objízdné trasy lze v této oblasti očekávat dopravní komplikace, což může mít negativní dopad na provoz linek 41 a 71. Po dobu výluky je v ranní špičce pracovních dnů posílena vlaková linka S3 vloženými spoji na trase (Tišnov) – Kuřim – Brno-Královo Pole a zpět. V rámci výluky dochází ke změnám jízdních řádů většiny regionálních linek na Kuřimsku (mj. i linek 301, 302 a 310), s čímž souvisí i změna návazností na linky 41 a 71 v České a Kuřimi. Podrobnější informace o výluce naleznete na www.idsjmk.cz

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od čtvrtka 28. července 2016 7:45 do ukončení prací (předpoklad 1. srpna 2016) zastávka linek 30, x30 a N92 Náměstí 28. dubna (směr centrum) přeložena o přibližně 90 metrů vzad do ulice Odbojářské naproti supermarketu Albert

 

Z důvodu prací na ukončení výluky v ulicích Minské a Horově (především vyjmutí výhybky a zrušení úvraťového zakončení trati) nebude v neděli 31. července 2016 od 8:30 do ukončení provozu denních linek možná jízda tramvají v úseku Rybkova - Tábor.

 Linka 3 pojede pouze v úseku Židenice, Stará osada - Konečného náměstí a dále přes zastávky Nerudova, Klusáčkova, Tererova, Dobrovského a Skácelova do smyčky Královo Pole, Červinkova, čímž vynechá zastávky Rybkova a Tábor.
    Výlukový jízdní řád linky 3 - ke stažení

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
• Rybkova

   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY
   - Linka 3 obslouží náhradou zastávku Nerudova;
• Tábor
   - bez obsluhy tramvajemi
   - obsluhu lokality zastávky Tábor po dobu výluky zajistí stávající autobusové linky 81 a x83;
   - pro dopravu lze použít také trolejbusové linky x30, 34 a 36 ze zastávky Spojovací.

 

 

Především vzhledem k ukončení výluk v ulicích Dornych, Minské, Horově a na Rosického náměstí dochází s platností od pondělí 1. srpna 2016 k následujícím změnám v provozu MHD v Brně:

linka 3 pojede opět po celé trase Stará osada - Vozovna Komín (- Bystrc, Rakovecká);
• u linek 4 a 9 dochází ke změně časů odjezdů garantovaných nízkopodlažních spojů;
linka 11 pojede do konce prázdnin jen v pracovní dny, a to v úseku Čertova rokle - Mendlovo náměstí;
• pro linku 12 je ukončeno víkendové omezení v ulici Dornych;
• posílení dopravy v úseku Malinovského náměstí - Vozovna Komín zajistí v pracovní dny linka x11;
• svůj provoz ukončí linky x30 a x83; kvůli tomu dojde ke změně časových poloh u linek 34 a 36;
• pro linky 40, 48 a 63 se ruší víkendové prodloužení k Hlavnímu nádraží;
linky 44, 67 a 84 pojedou po své standardní trase přes Rosického náměstí;
• dopravu v úseku Česká - Hrad Špilberk - Vaňkovo náměstí - Náměstí Míru - Klusáčkova nově zajistí linka 80, z toho důvodu bude linka 68 nově provozně propojena s linkou 80;
linka 81 pojede nově mezi zastávkami Úvoz a Klusáčkova obousměrně po své dřívější trase přímo přes zastávku Nerudova;
linka 82 již zastávky Nerudova a Konečného náměstí obsluhovat nebude;
• na svoji původní trasu ulicí Minskou se od noci z 31. 7. /1. 8. vrací linka N92;
• v souvislosti s ukončením výluk dojde k drobným změnám jízdních řádů (úpravy časových poloh spojů anebo garance nízkopodlažnosti) i na několika dalších linkách.

 Schéma vedení linek po ukončení výluky v ulicích Minské a Horově - ke stažení

 Schéma nových tras linek 80, 81 a 82 - ke stažení

 

Z důvodu konání společenské akce bude pravděpodobně ve čtvrtek 18. srpna 2016 od 11:00 do 12:00 vyloučena veškerá doprava z náměstí Svobody.

Linka 4 pojede odklonem z České přímo na Moravské náměstí se závlekem na Malinovského náměstí, linky 9 a 12 pojedou odklonem ulicí Rooseveltovou.

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz).

 

Z důvodu opravy povrchu nebude od úterý 2. srpna 2016 8:00 do ukončení prací ve čtvrtek 4. srpna 2016 (předpoklad 20:00) průjezdná smyčka Klarisky v městské části Brno - Soběšice.

 Linka 43 pojede:
ve směru od Králova Pole na Klarisky: od zastávky Na kovárně rovně ulicí Útěchovskou, do které bude přeložena i výstupní zastávka Klarisky. V uvedeném směru vynechá zastávku Rozárka.
v opačném směru do Králova Pole: nástupní zastávka Klarisky bude přeložena do ulice Zeiberlichovy až za křižovatku s ulicí Klarisky. Od této nástupní zastávky pojede linka 43 ulicemi Zeiberlichovou a Na kovárně, kde obslouží zastávku Rozárka (zřízenou v ulici Na kovárně) a dále na ulici Útěchovskou k zastávce Dohnalova, od které bude pokračovat po svojí obvyklé trase. Zastávku Na kovárně v ulici Útěchovské v tomto směru vynechá.

 Spoje linky 57 ukončené v zastávce Klarisky pojedou ve směru z Husovic odklonem ulicemi Na kovárně (do ní bude pro tyto spoje přeložena zastávka Rozárka) a Útěchovskou, do které bude přeložena i výstupní zastávka Klarisky. Spoje jedoucí až do Útěchova nebo Vranova pojedou po své obvyklé trase. Zastávka Klarisky pro všechny spoje linky 57 jedoucí do Husovic bude přeložena do ulice Zeiberlichovy až za křižovatku s ulicí Klarisky.

 Noční linka N93 pojede ve směru k hlavnímu nádraží odklonem ulicemi Zeiberlichovou a Na kovárně. Zastávku Klarisky obslouží v přeložené poloze společně s linkami 43 a 57 a stejně jako linka 43 obslouží v tomto směru zastávku Rozárka (zřízenou v ulici Na kovárně) a vynechá obvyklou zastávku Na kovárně v ulici Útěchovské. 
V opačném směru do Útěchova pojede linka N93 po své obvyklé trase přes zastávky Na kovárně a Rozárka.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změny zastávek:
• Klarisky

   - výstupní zastávka linky 43 a spojů linky 57 ukončených v zastávce Klarisky přeložena do ulice Útěchovské;
   - zástávka pro linky 43 a 57 směr centrum přeložena do ulice Zeiberlichovy až za křižovatku s ulicí Klarisky;
• Na kovárně
   - bez obsluhy linkami 43 a N93 směr Královo Pole, nádraží (náhradou tyto linky obslouží zastávku Klarisky zřízenou v ulici Na kovárně);
• Rozárka
   - pro spoje linky 57 jedoucí od Husovic a ukončené v zastávce Klarisky přeložena do ulice Na kovárně a obsluhovaná rovněž spoji linek 43 a N93 ve směru do centra;
   - bez obsluhy linkou 43 směr Klarisky.


 

Z důvodu kompletní rekonstrukce není od pondělí 18. července 2016 do ukončení prací (předpoklad červen 2017) průjezdná ulice Lerchova.

 Linka 80 jede od 1. 8. 2016 mezi zastávkami Vaňkovo náměstí (ve směru na Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy) a Náměstí Míru odklonem, a to:  
   • ve směru na Náměstí Míru ulicemi Barvičovou, Soukopovou, Sedlákovou a Rudišovou a
   • ve směru na Vaňkovo náměstí ulicemi Rudišovou, Havlíčkovou, Roubalovou a Barvičovou.

 Linka 81 jede do 31. 7. 2016 mezi zastávkami Vaňkovo náměstí (ve směru na Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy) a Náměstí Míru odklonem, a to: 
   • ve směru na Náměstí Míru ulicemi Barvičovou, Soukopovou, Sedlákovou a Rudišovou a
   • ve směru na Vaňkovo náměstí ulicemi Rudišovou, Havlíčkovou, Roubalovou a Barvičovou.
   Od 1. srpna 2016 linka 81 zastávky v úseku Hrad Špilberk - Tábor neobsluhuje (je nahrazena linkou 80) - viz samostatná informace

 Schéma dopravních opatření platné do 31. 7. 2016 - ke stažení
 Schéma dopravních opatření platné od 1. 8. 2016 - ke stažení

 Změny zastávek:
Vaňkovo náměstí
   - pro linku 81 směr Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy k zastávce linek 35 a 39;
   - zastávka v ulici Lerchově po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

 

 Z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci ulic Minské a Horovy a z důvodu opravy havárie kanalizace v ulici Šmejkalově jede od 8:00 hod. v pátek 15. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 31. července 2016) linka x83 ulicemi Puškinovou a Čajkovského, do kterých pro ni je v obou směrech přeložena zastávka Burianovo náměstí.

 

Z důvodu stavebních prací jsou od pátku 1. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 31. října 2016) neprůjezdné ulice Jílkova a Dulánek.

 Linka 64 jede v obou směrech odklonem ulicí Klíny a vynechává tak zastávky Buzkova a Mošnova.

 Jízdní řád linky 64 naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
• Buzkova
   - bez obsluhy linkou 64;
• Mošnova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

Z důvodu rekonstrukce plynovodu je od 1. července do 31. srpna 2016 omezen provoz dopravy v ulicích Reissigova a Domažlická.

 Linka 67 jede mezi zastávkami Nákupní centrum Královo Pole a Slovanské náměstí obousměrně odklonem přes zastávky Královo Pole, nádraží, Semilasso a Husitská. Neobslouží tak zastávky Štefánikova, Charvatská a Slovanské náměstí (první zastávka v ulici Charvatské od centra). Zastávka Reissigova ve směru do Jundrova je přeložena do ulice Cimburkovy.

 Linka 81 jede mezi zastávkami Klusáčkova a Nákupní centrum Královo Pole obousměrně odklonem ulicemi Chodskou, Šumavskou, Štefánikovou, Pionýrskou a Sportovní, čímž v obou směrech vynechá zastávku Štefánikova. Zastávka Reissigova se ve směru do Štefánikovy čtvrti překládá do ulice Cimburkovy, v opačném směru k zastávce u OC Kaufland. Na odklonové trase linka 81 navíc obslouží zastávku Šelepova.

 Jízdní řády linek 67 a 81 naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změny zastávek:
• Charvatská
   - bez obsluhy linkou 67;
• Reissigova
   - pro linku 67 směr Jundrov a linku 81 směr Štefánikova čtvrť přeložena do ulice Cimburkovy;
   - pro linku 81 směr Náměstí Míru přeložena k zastávce linky 67 směr AVION Shopping Park;
• Slovanské náměstí
   - zastávka v ulici Charvatské bez obsluhy linkou 67;
• Štefánikova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

Z důvodu výměny kolejových objektů je od 1. července do 31. srpna 2016 vyloučen provoz tramvají v úseku Přístaviště – Ečerova.

 Linka 1 je ukončena ve smyčce Rakovecká a neobsluhuje tak zastávky Kubíčkova, Ondrouškova a Ečerova.

 Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku zajišťuje linka 52 a posílená linka 54. Přestup mezi tramvajemi a autobusy je zajištěn v zastávce Zoologická zahrada!  

 Jízdní řády linek 1 a 54 naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změny zastávek:
• Ečerova
   - bez obsluhy linkou 1;
   - náhradou lze využít linky 52 a 54 obsluhující zastávky v ulici Vejrostově;  

• Kubíčkova

   - bez obsluhy linkou 1;
   - náhradou lze využít linku 54 obsluhující zastávky v ulici Páteřní;
• Ondrouškova
   - bez obsluhy linkou 1;
   - náhradou lze využít linky 52 a 54 obsluhující zastávky v ulici Vejrostově, případně linku 50 ze zastávky Adamcova.  

 

Z důvodu rekonstrukce je od 1. července do 31. srpna 2016 zcela uzavřena ulice Cejl.

 Linka 2 jede mezi zastávkami Malinovského náměstí (přeložena do ulice Rooseveltovy) a Vojenská nemocnice odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Vynechá tak zastávky Körnerova a Tkalcovská.

 Linka 4 jede mezi zastávkami Malinovského náměstí (přeložena do ulice Rooseveltovy) a Trávníčkova odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Vynechá tak zastávky Körnerova a Tkalcovská.

 Linka 11 jede v pracovní dny, kdy je vedena až do zastávky Čertova rokle, mezi zastávkami Česká a Jugoslávská odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Vynechá tak zastávky Malinovského náměstí, Körnerova a Tkalcovská. V nepracovní dny do ukončení výluky Minská – Horova (předpoklad do 31. 7.) obslouží celou svoji aktuální víkendovou trasu Rakovecká – Česká – Malinovského náměstí.

 Náhradní dopravu zajišťuje autobusová linka x4 po trase Jugoslávská (zastávky před i za křižovatkou s ul. Merhautovou) – Tkalcovská (přeložena do ulice Bratislavské) – Körnerova (přeložena do ulice Bratislavské) – Malinovského náměstí (nástupní zastávka u paláce Morava) – Radlas (v ulici Plynárenské, nahrazuje zastávku Körnerova) – Tkalcovská – Jugoslávská (zastávky před i za křižovatkou s ul. Merhautovou).
 
Jízdní řád linky x4 - ke stažení

 Noční autobusové linky N94, N97 a N99 jedou po shodné trase a zastávkách jako linka x4, tj. ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicí Bratislavskou, ve které obslouží přeložené zastávky Tkalcovská a Körnerova, v opačném směru ulicemi Koliště, Křenová, Špitálka a Plynárenská, ve které zastaví na zastávce Radlas. Zastávku Malinovského náměstí obsluhují všechny tři linky v nepřeložené poloze.

 Jízdní řády uvedených naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření pro denní provoz - ke stažení
 Schéma dopravních opatření pro noční provoz - ke stažení

Změny zastávek:
• Körnerova
   - zastávky v ulici Cejl po dobu výluky BEZ OBSLUHY;
   - pro autobusy linek x4, N94, N97 a N99 přeložena ve směru do centra do ulice Bratislavské a ve směru z centra ji nahradí zastávka Radlas v ulici Plynárenské;
• Malinovského náměstí
   - po dobu výluky v pracovních dnech bez obsluhy linkou 11;
   - pro linky 2 a 4 přeložena do ulice Rooseveltovy k zastávkám linky 1;
• Tkalcovská
   - bez obsluhy linkami 2, 4 a 11;
   - pro autobusy linek x4, N94, N97 a N99 ve směru na Malinovského náměstí přeložena do ulice Bratislavské.

 

Z důvodu rekonstrukce je od 1. července do 31. srpna 2016 uzavřena část ulice Husovy v úseku mezi Šilingrovým náměstím a Novými sady.

 Linka 12 jede mezi zastávkami Česká (ve směru do Komárova přeložena do ulice Joštovy k zastávkám linek 3, 4, 5, 6 a 11) a Hlavní nádraží (přeložena na 1. a 2. kolej) obousměrně odklonem přes zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh. Neobslouží tak zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady

 Noční autobusové linky N89 a N95 jedou mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní nádraží obousměrně odklonem přes zastávku Česká (v ulici Joštově) a dále bez zastavení ulicí Rooseveltovou k Hlavnímu nádraží. Vynechají tak zastávku Šilingrovo náměstí.

 Noční autobusové linky N92 a N93 jedou mezi zastávkami Česká a Hlavní nádraží obousměrně odklonem bez zastavení ulicí Rooseveltovou. Vynechají tak zastávku Šilingrovo náměstí.

 Linka N99 jede mezi zastávkami Šilingrovo náměstí (přeložena do ulice Pekařské) a Hlavní nádraží obousměrně bez zastavení odklonem ulicemi Pekařskou, Leitnerovou a Hybešovou.

 Z výše uvedených důvodů je také po dobu výluky dočasně změněno řazení následujících nočních linek na spojení u hlavního nádraží:
N89 směr Kníničky pod smyčkou trolejbusů
N92 směr Bystrc, Černého ve smyčce trolejbusů
N93 směr Komín, sídliště ve smyčce trolejbusů
N95 směr Kamenný vrch pod smyčkou trolejbusů

 Jízdní řády uvedených naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření pro denní provoz - ke stažení
 Schéma dopravních opatření pro noční provoz - ke stažení

 Změny zastávek:
• Česká
   - pro linku 12 ve směru k Hlavnímu nádraží přeložena do ulice Joštovy k zastávkám linek 3, 4, 5, 6 a 11;

• Hlavní nádraží
   - změna řazení některých nočních linek (viz informace výše);

• Nové sady
   - bez obsluhy linkou 12;

• Šilingrovo náměstí
   - bez obsluhy linkou 12;
   - bez obsluhy nočními linkami N89, N92, N93 a N95;
   - pro linku N99 přeložena do ulice Pekařské.

 

  V pracovních dnech od 1. července 2016 do 31. srpna 2016 je doprava na městských linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nejedou zvláštní autobusové školní spoje. 
U vlaků a regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.

 Linka 53 je v pracovní dny v provozu pouze v úseku Královo Pole, nádraží - Technologický park.

 Po dobu letních prázdnin se z důvodu divadelních prázdnin dočasně ruší zastávka Janáčkovo divadlo.

 V souvislosti se zahájením letních prázdnin dochází také ke změně jízdních řádů linek 6, P6, 46, E50, 60 a 61, jejichž jízdní řády naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.


  Provoz některých linek bude omezen výlukovými činnostmi, ke kterým jsou vydávány samostatné informace.

Z důvodu etapové opravy povrchu ulice Poříčí je od 1. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 7. srpna 2016) přeložena zastávka Křídlovická pro linku 84 před křižovatku s ulicí Nové sady.

Z důvodu demolice přilehlého objektu nebude v nepracovních dnech v měsíci červenci 2016 možný průjezd ulicí Dornych mezi ulicemi Plotní a Zvonařka.

 Linka 12 bude v uvedené dny od zastávky Česká odkloněna přes zastávky Malinovského náměstí na 1. kolej u Hlavního nádraží, odkud pojede přes zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody zpět na Technologický park. Vynechá zastávky Úzká, Zvonařka, Kovářská, Svatopetrská, Konopná a Komárov a ve směru k Hlavnímu nádraží také zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh.
 
Upozorňujeme, že trasa linky 12 je ovlivněna také souběžnou výlukou v ulici Husově popsanou v samostatném textu.

 Náhradní dopravu zajistí k Hlavnímu nádraží prodloužené linky 40, 48 a 63 a linka 67.

 Autobusové linky 40, 48, 63, 67 a N95 pojedou v obou směrech ulicí Plotní. Ve směru do centra navíc obslouží nově zřízenou zastávku Železniční a v obou směrech zastávku Konopná. 

 Linka 109 nebude uvedenou výlukou dotčena.

 Linky 49, a N94 pojedou ve směru do centra odklonem ulicí Plotní a zastávku Zvonařka tak obslouží v přeložené poloze. Stejně tak ve směru z centra linky 77 a N94 obslouží zastávku Zvonařka v ulici Plotní. Přeloženou zastávku v ulici Plotní oblouží v obou směrech také linka 76

 Nástupní a výstupní zastávka Zvonařka je pro linku 60 také přeložena do ulice Plotní.

 Platné jízdní řády uvedených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek
• Komárov
   - bez obsluhy linkou 12;
• Konopná
   - bez obsluhy linkou 12;
   - v obou směrech navíc obslouží linky 40, 48, 63 a 67;
• Kovářská, Svatopetrská
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY;
   - náhradou lze využít zastávky Železniční a Konopná obsluhované autobusovými linkami v obou směrech; 
• Úzká

   - bez obsluhy linkou 12;
• Zvonařka
   - bez obsluhy linkou 12;
   - autobusové zastávky z ulice Dornych a smyčky Zvonařka přesunuty do ulice Plotní mezi ulice Dornych a Zvonařka.

 

Z důvodu výluky na železniční trati mezi stanicemi Brno hlavní nádraží a Brno - Židenice probíhající od soboty 11. června 2016 do 11. září 2016 je na území města Brna zavedena 

 posilová tramvajová linka P6 po trase a zastávkách Královo Pole, nádraží - Semilasso - Husitská - Jungmannova - Kartouzská - Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská - Moravské náměstí - Malinovského náměstí - Hlavní nádraží - Nové sady

 V souvislosti se zahájením provozu linky P6 došlo ke změně oběhů a s tím související změně jízdního řádu na lince 6.

 Po dobu výluky se ruší provoz linky 73.

 Linka 509 je od zastávky Chrlice, nádraží prodloužena až do zastávky Hlavní nádraží (v ulici Uhelné). Kvůli prodloužení obsluhuje jen vybrané zastávky a oproti běžnému jízdnímu řádu vynechává zastávky Kšírova, Horní Heršpice, Sokolova, Ráječek, Prodloužená, V aleji, V rejích, Hněvkovského a Sazenice.

Podrobnější informace o výluce naleznete na webových stránkách společnosti KORDIS JMK www.idsjmk.cz 

  Platné jízdní řády uvedených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 

Z důvodu celkové rekonstrukce ulic Minské a Horovy v městské části Žabovřesky jsou tyto ulice od zahájení provozu nočních linek v noci z pátku 26. na sobotu 27. června 2015 (cca od 23:00) do 31. července 2016 neprůjezdné pro veškerou dopravu.

 Tramvajová linka 3 je zkrácena na trasu Stará osada – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Česká – Konečného náměstí – Tábor.
 

 Tramvajová linka 11 je v úseku Česká – Vozovna Komín obousměrně odkloněna přes Šilingrovo náměstí, Mendlovo náměstí a Pisárky. V úseku Malinovského náměstí - Bystrc, Rakovecká bude linka nově provozována i v nepracovních dnech přibližně v době od 9 do 20 hodin.

 Mimo odklonové trasy linky 11 přes Pisárky zajišťuje náhradní dopravu z centra města přes Žabovřesky do Bystrce také mimořádná trolejbusová linka x30 v trase Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká – Náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. Linka x30 je v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).

 Lokální přepravní vazby v dotčené oblasti Žabovřesk zajišťuje doplňková minibusová linka x83 v trase Rosického náměstí (zastávka tramvaje směr centrum) – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje jsou provozně propojeny se spoji linky 81 v úseku Klusáčkova – Náměstí Míru. Také linka x83 je v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).
 Z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci ulic Minské a Horovy a z důvodu opravy havárie kanalizace v ulici Šmejkalově pojede od 8:00 hod. v pátek 15. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 31. července 2016) linka x83 ulicemi Puškinovou a Čajkovského, do kterých pro ni bude v obou směrech přeložena zastávka Burianovo náměstí.

 Noční autobusová linka N92 je v úseku Tábor – Rosického náměstí odkloněna po trase linky N89 přes zastávky Spojovací, Jindřichova, Náměstí Svornosti, Makovského náměstí a Přívrat.

 Platné jízdní řády dotčených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Tramvajová linka 3 po dobu výluky zajišťuje především dopravní spojení centra města s oblastí přilehlou k zastávce Tábor. Cestujícím projíždějícím Žabovřeskami doporučujeme využívat především posílenou kapacitu spojů na tramvajové trati přes Pisárky (linky 1 a 11) a dále trolejbusů z Bystrce (linka x30) nebo Komína (linka 36) s přestupem v zastávce Svratecká a přímým spojením až na Českou. Minibusová linka x83 pak zajišťuje pouze lokální obsluhu území v blízkosti uzavřeného úseku s možnostmi přestupů mimo jiné v zastávce Spojovací na trolejbusy (linky x30, 34, 36) nebo na tramvaje v zastávkách Klusáčkova (linka 12) a Tábor (linka 3). Vzhledem ke specifické trase (průjezdná šířka ulic, kterými jsou vedeny objízdné trasy a průjezdná výška podjezdu na ul. Fanderlíkově) není možno kapacitu linky x83 výrazně navyšovat.

    Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
zastávky v úseku Grohova - Tábor bez obsluhy linkou 11;
Burianovo náměstí - přeložena do ulice Doležalovy a obsluhována pouze linkou x83
(dle postupu prací může být zastávka přeložena do ulic Šmejkalovy, Puškinovy nebo Čajkovského);
- ve směru do Tábora zastávka Burianovo náměstí přeložena do ulice Puškinovy za křižovatku s ul. Horovou;
- ve směru na Rosického náměstí přeložena do ulice Čajkovského za křižovatku s ul. Horovou.

Králova - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze použít zastávku Jindřichova)
Mozolky - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze použít zastávky Fanderlíkova, Haasova a Burianovo náměstí)
Rosického náměstí - bez obsluhy tramvajovými linkami.
Tábor 
   - pro linku N92 směr Bystrc přeložena za křižovatku Minská × Mučednická (společně se spoji linky 81 směr Štefánikova čtvrť)
   - pro linku 81 (spoje ukončené na Klusáčkově) a linku N92 směr Hlavní nádraží - Lesná, Halasovo nám. přeložena do předjízdného pruhu na úroveň tramvajové zastávky směr centrum.
 

Vydejte se na prohlídku Brna s turistickým minibusem! Pohodlně a bez námahy zhlédněte, co v Brně stojí za vidění. Zavezeme vás za nejzajímavějšími památkami v historickém centrum i mimo něj, například k vile Tugendhat, Löw-Beerově vile, vile Stiassny či Letohrádku Mitrovských.

Turistické minibusy odjíždějí z náměstí Svobody každou sobotu a neděli od 4. června do 30. října 2016 (v červenci, srpnu a září také v pátek).

 Podrobnosti o trase, časech odjezdů a cenách jízdného najdete na webových stránkách organizátora – Turistického informačního centra www.ticbrno.cz.

 

Z důvodu navazující rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Horově a Sochorově v rámci probíhající výluky tramvajové dopravy v Žabovřeskách je od soboty 4. června 2016 přibližně do konce července omezen také provoz autobusů v lokalitě Rosického náměstí.

 Autobusy linek 44, 67, 84, š88, N92 (již od noci 3./4.6.) jedou v úseku Přívrat – Štursova odklonem ulicí Kroftovou a neobsluhují zastávku Rosického náměstí. Náhradou obsluhují zastávku Vrázova.

 Minibusová linka x83 je z Rosického náměstí prodloužena přes zastávku Přívrat až do smyčky Vychodilova.

 Jízdní řády dotčených linek platné od 4. června 2016 naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změna zastávky:
Rosického náměstí
   - bez obsluhy linkami 44, 67, 84, š88 a N92
   - pro linku x83 přeložena do ulice Královopolské.

 

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno