CZ   |   EN   |   DE

 Z důvodu opravy komunikace bylo v pondělí 30. května 2016 od 9:00 do 10:40 dočasně ZRUŠENA zastávka Černovičky pro linky 31, 76 a N89 v ulici Řípské (směr Řípská).

 Z důvodu pokračujících oprav povrchu komunikace v ulici Poříčí je od pondělí 16. května 2016 7:00 do ukončení prací (předpoklad 30. června 2016 21:00) přeložena zastávka Křídlovická pro linku 44 za křižovatku s ulicí Nové sady.

 

Z důvodu pokládky nového povrchu bude od pondělí 30. května 2016 7:00 do ukončení prací (předpoklad 2. června 2016) přeložena výstupní i nástupní zastávka linek 41, 42 a N91 Ivanovice, Globus na spodní parkoviště k oddělení Baumarkt.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 

Kulturní a zábavné programy v oblasti Brněnské přehrady s návaznými soutěžními ohňostrojnými představeními přehlídky Ignis - Brunensis vždy ve 22:30 se uskuteční ve dnech 4., 8., 11. a 15. června 2016.

V uvedených dnech dojde k posílení dopravy do Bystrce a po ukončení ohňostrojů zpět.

 Informace o přijatých dopravních opatřeních bude v případě jejich realizace zveřejněna v týdnu před zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – Pro média – Kanály a loga – Informační služba).

 

 

 

Z důvodu stavebních prací je od úterý 17. května 2016 do ukončení prací (předpoklad 27. června 2016) zjednosměrněn průjezd ulicí Příjezdovou v městské části Ivanovice.

 Spoje linek 41, 71 a N91 jedoucí do Lelekovic, Vranova nebo Kuřimi jedou pouze v uvedeném směru mezi zastávkami Příjezdová (přeložena do ulice Černohorské) a Mácova (přeložena do ulice Černohorské) odklonem ulicí Černohorskou, čímž neobsluhují zastávku Ivanovice, Kouty.

 Spoje linek 41, 71 a N91 jedoucí do zastávky Ivanovice, Globus jedou od zastávky Černohorská odklonem ve směru jednosměrného průjezdu ulicí Příjezdovou a zastávky obsluhují v pořadí Příjezdová (přeložena do ulice Černohorské) - Mácova (označník směr centrum) - Ivanovice, Kouty (označník směr centrum) - Příjezdová (označník v ulici Příjezdové směr centrum) a dále po své trase. V opačném směru jedou uvedené spoje beze změny. Spoje ukončené obvykle v zastávce Mácova jsou ukončeny v zastávce Příjezdová (po průjezdu Ivanovicemi).

Pro noční linku N91 platí uvedené změny již od noci z 16. na 17. května 2016.

 Výlukový jízdní řád linky 41 - ke stažení
 Výlukový jízdní řád linky 71 - ke stažení
 Výlukový jízdní řád linky N91 - ke stažení

 Schéma dopravních opatření - ke stažení


 Přestupní návaznost je pro spoje linek 41 a 71 čekající na spoj jedoucí od zastávky Ivanovice, Globus je po dobu výluky přesunuta do zastávky Příjezdová (v ulici Černohorské)

Změny zastávek:
Příjezdová, Mácova 
   - pro některé spoje (viz text výše) přeložena do ulice Černohorské
   - zastávka v ulici Příjezdové ve směru z centra BEZ OBSLUHY
Ivanovice, Kouty
   - zastávka v ulici Příjezdové ve směru z centra BEZ OBSLUHY

Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky není možná od pondělí 16. května 2016 5:00 do 29.05.2016 jízda ulicí Řípskou od křižovatky s ulicí Vlárskou po křižovatku s ulicí Hviezdoslavovou (pouze v uvedeném směru)

 Trolejbusy linky 31 jedou mezi zastávkami Vlárská (přeložena do ulice Vlárské) a Černovičky pouze ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicí Vlárskou, přičemž navíc obsluhují zastávku Vozovna Slatina.
   Výlukový jízdní řád linky 31 - ke stažení

 Schéma dopravních opatření - ke stažení 

Změny zastávek:
• Vlárská
   - linka 31 směr Hlavní nádraží obslouží zastávku v ulici Vlárské.

 

 

    

Z důvodu výměny kolejových objektů je od 1. dubna 2016 na dobu přibližně 3 měsíce (předpoklad do 30. června 2016) omezena doprava v ulici Olomoucké.

 Tramvaje linek 8, 9 a 10 jedou mezi zastávkami Masná a Životského po jednokolejném úseku, přičemž zastávka Životského je v obou směrech přeložena blíže k ulici Táborské.

 Trolejbusy linek 31 a 33 jedou ve směru k Hlavnímu nádraží od zastávky Spáčilova odklonem ulicemi Hladíkovou, Masnou, Mlýnskou a Rumiště, čímž v uvedeném směru vynechávají zastávky Životského, Masná a Vlhká. Na odklonové trase navíc v uvedeném směru obsluhují zastávky Tržní, Mlýnská (v křižovatce ulic Masná × Mlýnská) a Čechyňská.

 Autobusy linky 64 jedou po své obvyklé trase pouze v úseku Červený Písek - Uzavřená a dále odklonem ulicemi Šámalovou a Geislerovou k zastávce Geislerova (směr z centra), která je pro tuto linku výstupní. Nástupní zastávkou pro linku 64 směr Červený Písek je zastávka Geislerova směr centrum. Linka 64 po dobu výluky neobslouhuje zastávky Jílkova, Mošnova, Buzkova a Životského.

 Noční linka N89 jede od noci z 31. března /1. dubna mezi zastávkami Hlavní nádraží a Dělnický dům obousměrně odklonem přes zastávky Malinovského náměstí (zastávka linek N94, N97 a N99) - Körnerova - Tkalcovská - Vojenská nemocnice - Tomáškova - Uzavřená - Geislerova - Buzkova - Otakara Ševčíka (zastávky linky 9 v ulici Táborské), čímž neobsluhuje zastávky Vlhká, Masná, Životského/Tržní a Škroupova.

 Noční linka N96 jede od noci z 31. března /1. dubna mezi zastávkami Spáčilova a Masná ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicemi Hladíkovou a Masnou, čímž vynechává zastávku Životského. Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávku Tržní.

 Noční linka N98 jede od noci z 31. března /1. dubna mezi zastávkami Masná a Dělnický dům obousměrně odklonem přes zastávky Tržní - Škroupova - Otakara Ševčíka (autobusové zastávky v ulici Otakara Ševčíka), čímž vynechává zastávky Životského, Geislerova a Buzkova.

  Platné jízdní řády uvedených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změny zastávek:
Buzkova
   - bez obsluhy linkou 64 a noční linkou N98 (obslouží noční linka N89) 
Geislerova
   - pro linku 64 směr Červený Písek přeložena na opačnou stranu (k zastávce směr centrum)
   - bez obsluhy noční linkou N98 (obslouží noční linka N89) 
Jílkova, Mošnova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY
Otakara Ševčíka
   - pro linku N89 přeložena v obou směrech do ulice Táborské (k zastávkám linky 9)
   - pro linku N98 přeložena v obou směrech k autobusovým zastávkám v ulici Otakara Ševčíka
Vlhká, Masná
   - ve směru do centra bez obsluhy linkami 31 a 33
   - v obou směrech bez obsluhy linkou N89
 Životského
   - pro tramvaje linek 8, 9, 10 přeložena v obou směrech blíže k ulici Táborské
   - bez obsluhy linkami 31, 33, 64, N89, N96, N98

 

 

 Z důvodu opravy povrchu komunikace je od pondělí 2. května 2016 7:00 do ukončení prací (předpoklad 30. června 2016) přeložena zastávka Poříčí pro linku 84 na chodník ke křižovatce s ulicí Ypsilantiho.

 Regionální linky 405 a 406 z výše uvedeného důvodu zastávku Pořičí vynechávají zcela. Ruší se proto návaznost v zastávce Poříčí mezi linkami 405 a N91, která je po dobu výluky nahrazena návazností mezi linkami 405 a N98 na Mendlově náměstí.

 

Z důvodu celkové rekonstrukce ulic Minské a Horovy v městské části Žabovřesky jsou tyto ulice od zahájení provozu nočních linek v noci z pátku 26. na sobotu 27. června 2015 (cca od 23:00) do 31. července 2016 neprůjezdné pro veškerou dopravu.

 Tramvajová linka 3 je zkrácena na trasu Stará osada – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Česká – Konečného náměstí – Tábor.
 

 Tramvajová linka 11 je v úseku Česká – Vozovna Komín obousměrně odkloněna přes Šilingrovo náměstí, Mendlovo náměstí a Pisárky. V úseku Malinovského náměstí - Bystrc, Rakovecká bude linka nově provozována i v nepracovních dnech přibližně v době od 9 do 20 hodin.

 Mimo odklonové trasy linky 11 přes Pisárky zajišťuje náhradní dopravu z centra města přes Žabovřesky do Bystrce také mimořádná trolejbusová linka x30 v trase Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká – Náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. Linka x30 je v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).

 Lokální přepravní vazby v dotčené oblasti Žabovřesk zajišťuje doplňková minibusová linka x83 v trase Rosického náměstí (zastávka tramvaje směr centrum) – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje jsou provozně propojeny se spoji linky 81 v úseku Klusáčkova – Náměstí Míru. Také linka x83 je v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).
 Z důvodu postupu stavebních prací byla od pondělí 7.3.2016 - 9:00 hodin do pondělí 30. května 2016 8:20 Burianovo náměstí pro linku x83 v obou směrech přeložena ke křižovatce Horova x Puškinova / Čajkovského.

 Noční autobusová linka N92 je v úseku Tábor – Rosického náměstí odkloněna po trase linky N89 přes zastávky Spojovací, Jindřichova, Náměstí Svornosti, Makovského náměstí a Přívrat.

 Platné jízdní řády dotčených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Tramvajová linka 3 po dobu výluky zajišťuje především dopravní spojení centra města s oblastí přilehlou k zastávce Tábor. Cestujícím projíždějícím Žabovřeskami doporučujeme využívat především posílenou kapacitu spojů na tramvajové trati přes Pisárky (linky 1 a 11) a dále trolejbusů z Bystrce (linka x30) nebo Komína (linka 36) s přestupem v zastávce Svratecká a přímým spojením až na Českou. Minibusová linka x83 pak zajišťuje pouze lokální obsluhu území v blízkosti uzavřeného úseku s možnostmi přestupů mimo jiné v zastávce Spojovací na trolejbusy (linky x30, 34, 36) nebo na tramvaje v zastávkách Klusáčkova (linka 12) a Tábor (linka 3). Vzhledem ke specifické trase (průjezdná šířka ulic, kterými jsou vedeny objízdné trasy a průjezdná výška podjezdu na ul. Fanderlíkově) není možno kapacitu linky x83 výrazně navyšovat.

    Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
zastávky v úseku Grohova - Tábor bez obsluhy linkou 11;
Burianovo náměstí - přeložena do ulice Doležalovy a obsluhována pouze linkou x83
(dle postupu prací může být zastávka přeložena do ulic Šmejkalovy, Puškinovy nebo Čajkovského);
- ve směru do Tábora zastávka Burianovo náměstí přeložena do ulice Puškinovy za křižovatku s ul. Horovou;
- ve směru na Rosického náměstí přeložena do ulice Čajkovského za křižovatku s ul. Horovou.

Králova - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze použít zastávku Jindřichova)
Mozolky - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze použít zastávky Fanderlíkova, Haasova a Burianovo náměstí)
Rosického náměstí - bez obsluhy tramvajovými linkami.
Tábor 
   - pro linku N92 směr Bystrc přeložena za křižovatku Minská × Mučednická (společně se spoji linky 81 směr Štefánikova čtvrť)
   - pro linku 81 (spoje ukončené na Klusáčkově) a linku N92 směr Hlavní nádraží - Lesná, Halasovo nám. přeložena do předjízdného pruhu na úroveň tramvajové zastávky směr centrum.
 

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno