CZ   |   EN   |   DE

Z důvodu výměny kolejových objektů bude pravděpodobně ve dnech 26. až 27. října 2016 vyloučena tramvajová doprava v úseku Švermova – Starý Lískovec, smyčka.

Linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova. V úseku Běloruská – Labská bude zavedena náhradní autobusová doprava linkou x6 a v úseku Běloruská – Starý Lískovec, smyčka bude zavedena náhradní autobusová doprava linkou x8. Přestupním bodem bude zastávka Běloruská.

Na výše uvedenou výluku navazuje pravděpodobně ve dnech 28. až 30. října 2016 podbíjení kolejí a výměna kolejových objektů v prodlouženém úseku až po zastávku Krematorium.

Linka 6 bude od zastávky Celní odkloněna do smyčky Ústřední hřbitov. Linka 8 bude ukončena v zastávce Nové sady. V úseku Hlavní nádraží – Celní – Labská bude zavedena náhradní autobusová doprava linkou x6 a v úseku Hlavní nádraží – Celní – Starý Lískovec, smyčka bude zavedena náhradní autobusová doprava linkou x8.

 

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

 

Z důvodu výměny kolejových objektů nebude možná od 23:35 ve čtvrtek 20. října 2016 do 4:25 v pátek 21. října 2016 jízda tramvají a autobusů přes 3. kolej u hlavního nádraží.

Spojení v noci z 20. na 21. října v časech 0:00, 1:00, 2:00, 3:00 a 4:00 budou konána následujícím způsobem:

Linky N90, N91, N93, N96, N99 stanicující obvykle na 3. koleji zastaví po příjezdu k Hlavnímu nádraží v ulici Benešově, případně pod smyčkou trolejbusů a umožní výstup cestujících. Po odjezdu ostatních nočních autobusů najedou na 1. kolej, kde umožní nástup cestujících.

 

Z důvodu cvičného zásahu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje nebude v pátek 21. října 2016 od 13:00 do 13:40 možná jízda tramvají přes náměstí Svobody.

 Linka 4 pojede mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní nádraží odklonem přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady, čímž vynechá zasávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.

 Linka 9 pojede mezi zastávkami Česká (přeložena do ulice Joštovy k zastávkám linek 4, 5 a 6) a Hlavní nádraží odklonem přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady, čímž vynechá zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změny zastávek:
Česká
   - bez obsluhy linkou 4
   - pro linku 9 přeložena v obou směrech do ulice Joštovy;
Náměstí Svobody, Zelný trh
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

Z důvodu podbíjení kolejí a výměny kolejových objektů bude v sobotu 22 a v neděli 23. října 2016 vždy od ranních výjezdů do 17:30 hod. vyloučena tramvajová doprava v ulicích Hlinky a Žabovřeské.

 Linka 1 pojede mezi zastávkami Nové sady a Vozovna Komín obousměrně odklonem přes zastávky Šilingrovo náměstí - Česká - Grohova - Konečného náměstí - Rybkova - Tábor - Králova (jen ve směru do Bystrce) - Burianovo náměstí - Mozolky - Rosického náměstí, čímž vynechá všechny zastávky v úseku Hybešova - Stránského.

 Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x1 po trase a zastávkách Hlavní nádraží (1. resp. 2.  kolej) - Nové sady (1. resp. 2. kolej) - Hybešova - Václavská - Mendlovo náměstí (zastávky linky 1) - Výstaviště-hl. vstup (zastávky náhradní dopravy) - Výstaviště-vstup G2 (zastávky náhradní dopravy a linky N97) - Lipová (zastávky linek 25, 26, 37 a 52) - Pisárky (zastávky linek 25, 26, 37, 52 a 68) - Bráfova (zastávky náhradní dopravy) - Vozovna Komín (nástup směr centrum na zastávce náhradní dopravy u autosalonu Opel, výstup na mostě) - Svratecká (pouze nástup směr centrum na zastávce nočních autobusů směr centrum)
    Jízdní řád linky x1 - ke stažení

 Schéma dopravních opatření ke stažení

 Změny zastávek:
Hybešova, Václavská, Mendlovo náměstí
   - namísto linky 1 obslouží linka x1;
Stránského
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY;
Výstaviště-hl. vstup, Výstaviště-vstup G2, Lipová, Pisárky, Bráfova
   - namísto tramvají obslouží linka x1 autobusové zastávky na souběžné komunikaci.

 

Z důvodu rekonstrukce kabelové trasy a s tím souvisejícího překopu bude pravděpodobně ve dnech 28. až 30 října 2016 vyloučena doprava z ulice Údolní.

Linka 4 pojede z České odklonem na Mendlovo náměstí, linky 38 a 39 pojedou ulicí Úvoz na Konečného náměstí. V úseku Česká - Náměstí Míru bude zavedena náhradní autobusové doprava (odkloněná ulicemi Veveří a Úvoz).

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

 

Vzhledem k očekávané zvýšené poptávce v souvislosti s uctěním památky zesnulých bude ve dnech 28. října až 2. listopadu 2016 posílena doprava k areálu Ústředního hřbitova:

v pátek 28.10. (svátek), v sobotu 29.10. a v neděli 30.10. bude zvýšení kapacity do oblasti Ústředního hřbitova řešeno změnou vypravených typů vozidel na linkách 2 a 5, navíc bude do smyčky Ústřední hřbitov odkloněna linka 6 v rámci opatření k výluce tramvajového provozu v úseku Celní – Starý Lískovec;
v pondělí 31.10., v úterý 1.11. a ve středu 2.11. vždy od 8:30 do 18 hodin budou všechny spoje tramvajové linky 5 vedeny v celé trase Štefánikova čtvrť – Ústřední hřbitov (ruší se zkrácení vybraných spojů na Mendlovo náměstí).

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

 

V noci ze soboty 29. října na neděli 30. října 2016 končí platnost středoevropského letního času (SELČ).

V čase 3:00 hodiny letního času se hodinky posunou zpět na 2:00 hodiny. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních autobusových linek navíc, což zapřičiní dílčí změny v jízdních řádech některých nočních linek.

 Podrobné informace budou zveřejněny v týdnu před zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

V důsledku revize měnírny ve Šlapanicích bude v sobotu 22. října 2016 od 9:15 hodin do ukončení prací (předpoklad do 13:00 hodin) vyloučena trolejbusová doprava v úseku Černovičky - Šlapanice, Kalvodova.

 Trolejbusová linka 31 bude po dobu výluky v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží - Černovičky.

 Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x31 v úseku Černovičky - Šlapanice, Kalvodova
Přestup mezi trolejbusy linky 31 a autobusy linky x31 bude zajištěn:
• ve směru do Šlapanic v zastávce Černovičky linky 31 směr Šlapanice,
• ve směru do centra u vjezdu do vozovny trolejbusů.

Linka 31 pojede dle běžného jízdního řádu platného pro sobotu.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Obslouženy budou všechny zastávky linky 31.

 

Neděle 30. října 2016 je posledním dnem provozu turistického minibusu v letošní sezóně.

Zahájení provozu v roce 2017 předpokládáme v měsíci červnu.

Pondělí 31. října 2016 bude posledním dnem provozu cyklospojů na lince 55.
Od úterý 1. listopadu 2016 bude přeprava jízdních kol na lince 55 možná pouze v rámci pravidel stanovených pro ostatní linky MHD.

Zahájení provozu cyklospojů v příštím roce předpokládáme v dubnu 2017. 

 

Vzhledem ke konání veletrhů Gaudeamus a SportLife bude ve dnech 1. až 6. listopadu 2016 posílena doprava k areálu brněnského výstaviště.

V provozu budou mimořádné tramvajové linky P1 a P2.

 Podrobné informace budou zveřejněny v týdnu před zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílány prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

 

Ve středu 26. a ve čtvrtek 27. října 2016 (Podzimní prázdniny) bude doprava na linkách 1 – 99 vedena podle jízdních řádů platných pro pracovní dny PRÁZDNINY.

V pátek 28. října 2016 (státní svátek) bude doprava na linkách 1 – 99 vedena podle jízdních řádů platných pro SOBOTU.

V sobotu 29. a v neděli 30. října 2016 budou v Brně platit běžné víkendové jízdní řády.

 U regionálních linek doporučujeme sledovat příslušné inverzní poznámky.

 

 V pondělí 31. října 2016 bude ukončena sezónní obsluha zastávky Hrad Špilberk.
Od úterý 1. listopadu 2016 nebude tato zastávka obsluhována.

 

Neděle 16. října byla posledním dnem provozu lodí na brněnské přehradě v sezóně 2016.

Zahájení příští plavební sezóny je plánováno na duben 2017.

 

 

Z důvodu podbíjení kolejí a výměny kolejových objektů bude pravděpodobně v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu 2016 vyloučena tramvajová doprava v úseku Vozovna Komín - Bystrc, Ečerova.

Linky 1 a 3 budou po dobu výluky ukončeny v zastávce Vozovna Komín (po část výluky v kolejovém trojúhelníku u komínské vozovny) a v úseku Vozovna Komín - Bystrc, Ečerova bude zavedena náhradní autobusová doprava.

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

 

Z důvodu pokračujících prací na opravě povrchu v ulici Ostravské je od pátku 7. října 2016 22:45 do ukončení prací (předpoklad 6. 11. 2016) omezena jízda touto ulicí ve směru do centra.

 Linka 74 jede ve směru do Starých Černovic mezi zastávkami Otakara Ševčíka (přeložena na tramvajovou zastávku) a Jiránkova odklonem ulicemi Táborskou, Masnou a Hladíkovou, čímž vynechává zastávku Škroupova. Na odklonové trase zastavuje na tramvajové zastávce Životského.

 Linka 84 jede mezi zastávkami Otakara Ševčíka (přeložena na tramvajovou zastávku) a Zvonařka odklonem ulicemi Táborskou a Masnou, čímž vynechává zastávky Škroupova, Tržní a Hladíkova. Na odklonové trase zastavuje na tramvajové zastávce Životského a na zastávce náhradní dopravy Masná (ve stejnojmenné ulici za křižovatkou s ul. Křenovou).

 Linka N89 jede ve směru k Hlavnímu nádraží mezi zastávkami Škroupova a Životského ulicemi Černovickou a Olomouckou. Žádnou zastávku na své trase nevynechává, může však dojít k drobnému prodloužení jízdní doby.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změny zastávek:
Otakara Ševčíka
   - pro linky 74 (směr Staré Černovice) a 84 přeložena do ulice Táborské k zastávce tramvají;
Škroupova (směr k ulici Ostravské)
   - po dobu výluky bez obsluhy denními linkami;
Tržní, Hladíkova
   - bez obsluhy linkou 84, která náhradou zastavuje na blízkých zastávkách Životského a Masná.


 

Z důvodu úplné uzavírky není od středy 19. října 2016 7:00 do ukončení prací (předpoklad 3. listopadu 2016) průjezdná ulice U zbrojnice v městské části Brno - Chrlice.

 Linka 63 jede obousměrně odklonem ulicemi Zámeckou a Ernsta Macha. Zastávku Chrlické náměstí tak v obou směrech obsluhuje u stejných označníků jako linka 78.

 Stejnou odklonovou trasu a stejné zastávky používá také noční autobusová linka N95.

 Výstupní a nástupní zastávka pro spoje linky 509 ukončené na Chrlickém náměstí jsou přeloženy do smyčky autobusů. Spoje jedoucí do a z Komárova obsluhují zastávky v přeložené poloze obdobně jako linky 63 a N95.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změny zastávek:
Chrlické náměstí
   - zastávky v ulici U zbrojnice BEZ OBSLUHY
   - pro linky 63, N95 a spoje linky 509 jedoucí z a do Komárova přesunuta k zastávkám linky 78
   - pro spoje linky 509 ukončené v této zastávce přesunuta do smyčky.

 

Na webových stránkách Dopravního podniku jsou k dispozici schémata významných přestupních uzlů městské hromadné dopravy. Stáhnout si je ve formátu pdf můžete zde.

Vydejte se na prohlídku Brna s turistickým minibusem! Pohodlně a bez námahy zhlédněte, co v Brně stojí za vidění. Zavezeme vás za nejzajímavějšími památkami v historickém centrum i mimo něj, například k vile Tugendhat, Löw-Beerově vile, vile Stiassny či Letohrádku Mitrovských.

Turistické minibusy odjíždějí z náměstí Svobody každou sobotu a neděli od 4. června do 30. října 2016 (v červenci, srpnu a září také v pátek).

 Podrobnosti o trase, časech odjezdů a cenách jízdného najdete na webových stránkách organizátora – Turistického informačního centra www.ticbrno.cz.

 

Z důvodu stavebních prací jsou od pátku 1. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 31. října 2016) neprůjezdné ulice Jílkova a Dulánek.

 Linka 64 jede v obou směrech odklonem ulicí Klíny a vynechává tak zastávky Buzkova a Mošnova.

 Jízdní řád linky 64 naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
• Buzkova
   - bez obsluhy linkou 64;
• Mošnova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

Z důvodu kompletní rekonstrukce není od pondělí 18. července 2016 do ukončení prací (předpoklad červen 2017) průjezdná ulice Lerchova.

Od 1. srpna 2016 je linka 81 v této oblasti nahrazena linkou 80 - viz samostatná informace.

 Linka 80 jede mezi zastávkami Vaňkovo náměstí (ve směru na Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy) a Náměstí Míru odklonem, a to: 
   • ve směru na Náměstí Míru ulicemi Barvičovou, Soukopovou, Sedlákovou a Rudišovou a
   • ve směru na Vaňkovo náměstí ulicemi Rudišovou, Havlíčkovou, Roubalovou a Barvičovou.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
Vaňkovo náměstí
   - pro linku 80 směr Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy k zastávce linek 35 a 39;
   - zastávka v ulici Lerchově po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

 

Z důvodu výstavby kanalizace je od pondělí 5. září 2016 do ukončení prací (předpoklad ve středu 2. listopadu 2016) přesunuta zastávka Česká, žel. st. (směr Lelekovice, Vranov) o asi 130 metrů zpět před začátek obce Lelekovice.

 

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno