CZ   |   EN   |   DE

Neděle 11. prosince 2016 je celostátním termínem změn jízdních řádů drážních i silničních dopravců. Od uvedeného data budou realizovány mimo jiné následující změny v provozu městské hromadné dopravy v Brně:

• Na vybraných linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů spočívajícím ve změně časových poloh spojů nebo úpravy garance „nízkopodlažnosti“.
• Díky nákupu nových a rekonstrukci starých tramvají dojde k výraznému zvýšení garantovaných nízkopodlažních spojů, především na linkách 2 a 5. U linky 1 se počítá s přednostním (ideálně výhradním) nasazováním velkokapacitních souprav.
• Nově se zřizují zastávky Škrobárenská (v ulici Masné u areálu bývalých mrazíren) a Černovické nábřeží (v ulici Černovické nábřeží). U vybraných zastávek dochází ke změně režimu zastavování.
• Vybrané spoje linky 10 budou v obou směrech od zastávky Nové sady prodlouženy po trase linky 8 až do smyčky Švermova. Ve špičkách pracovních dnů se tak výrazně zlepší dopravní obslužnost centra Spielberk Office a Justičního paláce.
• Na 15 minut bude zkrácen interval na expresní lince E50.
• Pro zlepšení dopravní obslužnosti bohunického kampusu, bohunické nemocnice a Technologického parku včetně areálu VUT zahajuje svůj provoz nová expresní linka E56 vedená po trase a zastávkách Nemocnice Bohunice – Univerzitní kampus – Pisárky – Královo Pole, nádraží – Podnikatelská – Edisonova – Technologický park. V provozu bude ve špičkách pracovních dnů a pojede v intervalu 15 minut. 
Linka 64 nově obslouží dosud neobsluhovanou jižní část ulice Masné, obchodní komplexy Ponávka, Industra a areál bývalých mrazíren. Její trasa se od stávající konečné zastávky Životského prodlužuje přes zastávky Masná – Hladíkova – Škrobárenská – Černovické nábřeží – Černovická do zastávky Komárov a zpět přes zastávky Konopná – Škrobárenská – Hladíkova a Masná k zastávce Životského a dále po svojí stávající trase. Zároveň tak vzniká nová přímá vazba mezi Židenicemi a Komárovem.
Linka 76 ponese vzhledem ke svému charakteru nově označení E76. Trasa ani zastávky se pro uvedenou linku nemění.

 Přehled nejdůležitějších změn - ke stažení

 

 Podrobné informace budou zveřejněny v týdnu před změnovým termínem na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílány prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

 

Ve dnech 25. listopadu až 23. prosince 2016 se konají na náměstí Svobody tradiční Vánoční trhy. V tomto období v pracovní dny vždy od 16:00 do 21:00 a v nepracovní dny od 11:00 do 21:00 jedou tramvajové linky odklonem.

 Linka 4 jede v době výluky mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní nádraží obousměrn odklonem přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady (1. resp. 2. kolej), čímž vynechává zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.

 Linka 9 jede v době výluky mezi zastávkami Moravské náměstí a Hlavní nádraží (přeložena na 5. resp. 6. kolej k hotelu Grand) odklonem přes zastávku Malinovského náměstí, čímž vynechává zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.

 V době konání Vánočních trhů odjíždí z náměstí Svobody historická Vánoční tramvaj a jsou konány zvláštní jízdy turistického  minibusu.
    Informace ke zvláštním jízdám turistického minibusu - ke stažení
   
 Schéma dopravních opatření a JŘ Vánoční tramvaje - ke stažení

 Změny zastávek:
Česká
   - bez obsluhy linkami 4 a 9
Náměstí Svobody, Zelný trh
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY pravidelnými linkami

 

Od 20:00 v pátek 25. listopadu 2016 je zastávka Slatina, rozcestí (směr Mifkova) trvale přeložena za křižovatku (kruhový objezd).

Linka 78 obsluhuje zastávku v uvedeném směru až za křižovatkou.

Linka N96 uvedenou zastávku ve směru k Hlavnímu nádraží zcela vynechává.
Do celostátního termínu změn jízdních řádů (neděle 11. prosince 2016) však v uvedeném směru navíc zastavuje na zastávce Slatina, sídliště v ulici Hviezdoslavově, kterou obsluhují regionální linky 601, 602, 701 a 702.

 

Z důvodu stavebních prací jsou od pátku 1. července 2016 do ukončení prací (termín ukončení výluky bude upřesněn) neprůjezdné ulice Jílkova a Dulánek.

 Linka 64 jede v obou směrech odklonem ulicí Klíny a vynechává tak zastávky Buzkova a Mošnova.

 Jízdní řád linky 64 naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
• Buzkova
   - bez obsluhy linkou 64;
• Mošnova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

Z důvodu kompletní rekonstrukce není od pondělí 18. července 2016 do ukončení prací (předpoklad červen 2017) průjezdná ulice Lerchova.

Od 1. srpna 2016 je linka 81 v této oblasti nahrazena linkou 80 - viz samostatná informace.

 Linka 80 jede mezi zastávkami Vaňkovo náměstí (ve směru na Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy) a Náměstí Míru odklonem, a to: 
   • ve směru na Náměstí Míru ulicemi Barvičovou, Soukopovou, Sedlákovou a Rudišovou a
   • ve směru na Vaňkovo náměstí ulicemi Rudišovou, Havlíčkovou, Roubalovou a Barvičovou.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
Vaňkovo náměstí
   - pro linku 80 směr Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy k zastávce linek 35 a 39;
   - zastávka v ulici Lerchově po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

 

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno