CZ   |   EN   |   DE

Z důvodu výměny kolejových objektů nebude ve středu 28. září 2016 od 6:00 do 10:00 možná jízda tramvají v úseku Vozovna Husovice - Obřany, Babická.

 Linka 4 bude v provozu pouze v úseku Náměstí Míru - Mostecká, čímž vynechá všechny zastávky v úseku Vozovna Husovice - Obřany, Babická.
    Výlukový jízdní řád linky 4 - ke stažení

 Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x4 po trase a zastávkách Mostecká - Vozovna Husovice - Náměstí Republiky - Tomkovo náměstí - Cacovická (jen ve směru na Mosteckou) - Maloměřický most - Proškovo náměstí - Obřanská, u školy - Čtvery hony - Obřanský most - Babická (nástup na zastávce náhradní dopravy - autobusy nezajíždí do tramvajové smyčky). 
    Jízdní řád linky x4 - ke stažení

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
zastávky v úseku Vozovna Husovice - Obřanský most
   - obslouží namísto tramvají linka x4;
Obřany, Babická
   - zastávka v tramvajové smyčce BEZ OBSLUHY
   - linka x4 zastaví pro nástup na zastávce náhradní dopravy před smyčkou. 

 

Z důvodu výměny kolejových objektů nebude ve středu 28. září 2016 od 10:30 do 16:00 možná jízda tramvají ulicí Lidickou ve směru do centra.

 Linka 1 pojede ve směru na Ečerovu až od zastávky Malinovského náměstí. V opačném směru pojede linka 1 bez omezení.

 Linka 6 pojede pouze v úseku Starý Lískovec - Česká (přeložena před kostel sv. Tomáše)

Náhradní dopravu zajistí:

 Mimořádná jednosměrná autobusová linka x1 vedená pouze v uvedeném směru po trase a zastávkách Řečkovice - Filkukova - Kořískova - Hudcova - Tylova - Semilasso - Husitská - Jungmanova - Kartouzská - Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská - Moravské náměstí - Malinovského náměstí - Hlavní nádraží.
    Jízdní řád linky x1 - ke stažení

 Mimořádná autobusová linka x6 po trase a zastávkách Královo Pole, nádraží (zastávky tramvají) - Semilasso (zastávky linky 6) - Husitská - Jungmanova - Kartouzská - Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská - Moravské náměstí - Česká (tramvajové zastávky v ulici Joštově) - Šilingrovo náměstí - Nemocnice u sv. Anny - Mendlovo náměstí  (zastávka linek 5 a 6) - Poříčí - Nemocnice Milosrdných bratří (přeložena do ulice Vojtovy) - Celní - Hluboká - Ústřední hřbitov - Ústřední hřbitov-smyčka.
    Jízdní řád linky x6 - ke stažení

 Upozorňujeme na současně probíhající výluku v křižovatce ulic Pořící × Vídeňská popsanou v samostatném textu.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
zastávky v úseku Řečkovice - Hudcova
   - ve směru do centra namísto tramvají obslouží linka x1;
zasávky v úseku Semilasso - Antonínská
   - bez obsluhy linkou 6
   - ve směru do centra bez obsluhy linkou 1
   - v obou směrech bez obsluhy linkou 6
   - namísto tramvají obslouží linky x1 a x6;
Česká
   - pro linku 6 přeložena před kostel sv. Tomáše;
Královo Pole, nádraží
   - namísto linky 6 obslouží linka x6
Moravské náměstí
   - bez obsluhy linkou 1 (směr Bystrc) a linkou 6
   
- namísto tramvají obslouží linky x1 a x6;
Tylova (směr centrum)
   - tramvajová zastávka bez obsluhy
   - linka x1 zastaví na autobusové zastávce společně s linkami 41,71, N90 a N91.

 


 

Z důvodu dokončení rekonstrukce povrchu bude ve středu 28. září 2016 od 10:30 do 16:00 omezen průjezd křižovatkou ulic Poříčí × Vídeňská.

 Linka 2:  
spoje za běžného provozu ukončené ve smyčce Ústřední hřbitov pojedou po své trase pouze v úseku Stará osada - Václavská a dále odklonem přes zastávky Mendlovo náměstí - Výstaviště-hl. vstup - Výstaviště-vstup G2 - Lipová do smyčky Pisárky. Vynechají tak zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov-smyčka.
spoje za běžného provozu vedené až do Modřic pojedou mezi zastávkami Nové sady (přeloženo na 3. resp. 4. kolej) a Celní odklonem přes zastávky Soukenická - Křídlovická - Vojtova - Vsetínská (s couváním k zastávce Celní), čímž vynechají zastávky Hybešova, Václavská, Poříčí a Nemocnice Milosrdných bratří.

 Linka 5 pojede pouze v úseku Štefánikova čtvrť - Mendlovo náměstí a dále odklonem do vozovny Pisárky, čímž vynechá zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov-smyčka.
 

 Linka 6 pojede mezi zastávkami Česká (přeložena před kostel sv. Tomáše) a Krematorium obousměrně odklonem přes zastávky Náměstí Svobody - Zelný trh - Hlavní nádraží (7. a 8. kolej v ústí ulice Masarykovy) - Nové sady (3. resp. 4. kolej) - Soukenická - Křídlovická - Vojtova - Vsetínská, čímž vynechá zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u sv. Anny, Mendlovo náměstí, Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní.

 Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x6 po trase a zastávkách Královo Pole, nádraží (zastávky tramvají) - Semilasso (zastávky linky 6) - Husitská - Jungmanova - Kartouzská - Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská - Moravské náměstí - Česká (tramvajové zastávky v ulici Joštově) - Šilingrovo náměstí - Nemocnice u sv. Anny - Mendlovo náměstí  (zastávka linek 5 a 6) - Poříčí - Nemocnice Milosrdných bratří (přeložena do ulice Vojtovy) - Celní - Hluboká - Ústřední hřbitov - Ústřední hřbitov-smyčka.

    Jízdní řád linky x6 - ke stažení

 Upozorňujeme na současně probíhající výluku v ulici Lidické popsanou v samostatném textu.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
Česká
   - pro linku 6 přeložena před kostel sv. Tomáše;
Celní
   - linka 2 obslouží pouze spoji vedenými do Modřic
   - namísto tramvajových linek 5 a 6 obslouží autobusová linka x6;
• Hluboká
   - linka 2 obslouží pouze spoji vedenými do Modřic
   - bez obsluhy linkou 5;
Mendlovo náměstí
   - linka 5 směr Štefánikova čtvrť odjíždí ze zastávky ve smyčce
   - namísto linky 6 obslouží autobusy linky x6;
• Nemocnice Milosrdných bratří
   - namísto tramvají obslouží autobusová linka x6, která zastaví na dočasných zastávkách zřízených vždy ve směru jízdy za křižovatkou ulic Vojtova × Vídeňská;
Nemocnice u sv. Anny
   - namísto linky 6 obslouží autobusy linky x6;
Nové sady
   - pro spoje linky 2 vedené do Modřic přeložena na 3. kolej
   - pro spoje linky 2 jedoucí z Modřic přeložena na 4. kolej;
Poříčí
   - namísto tramvají obslouží autobusová linka x6;
Šilingrovo náměstí
   - namísto linky 6 obslouží autobusy linky x6;
Ústřední hřbitov
   - linka 2 obslouží pouze spoji vedenými do Modřic
   - bez obsluhy linkou 5;
Ústřední hřbitov-smyčka
  - namísto tramvají obslouží zastávku náhradní dopravy autobusová linka x6.


 

Ve středu 28. září 2016 (státní svátek) bude doprava v Brně vedena podle jízdních řádů platných pro neděle.

U regionálních linek doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost inverzním datumovým poznámkám.

Vzhledem ke konání oslav 150 let od založení Městské policie Brno bude ve středu 28. září 2016 v době od 9:50 do 17:30 v provozu zvláštní autobusová linka zajišťující přímé spojení mezi Mendlovým náměstím a areálem dopravního hřiště Riviéra, kde se oslavy budou konat. Dopravu na lince zajistí historické vozidlo z depozitáře Technického muzea v Brně.

 Jízdní řád mimořádné linky - ke stažení

 

Středa 28. září 2016 bude posledním dnem provozu historických linek H4 a H24.

Zahájení provozu těchto linek v příštím roce předpokládáme opět v průběhu června.

 

Vzhledem k ukončení prací na rekonstrukci povrchu v ulici Poříčí se od čtvrtka 29. září 2016 vrací na svoji původní trasu zahrnující zastávku Poříčí regionální autobusové linky 405 a 406.

Z uvedeného důvodu se od noci z 28. na 29. září 2016 obnovuje návaznost mezi linkami 405 a N91 v zastávce Poříčí. Zároveň se ruší dočasně zavedená návaznost mezi linkami N98 a 405 na Mendlově náměstí.

 

Z důvodu výměny kolejových objektů bude pravděpodobně ve dnech 8., 9., 15. a 16. října 2016 vyloučena tramvajová doprava do Líšně a na Stránskou skálu.

Linky 8 a 9 budou ukončeny ve smyčce Geislerova.

Linka 10 bude po dobu výluky MIMO PROVOZ.

Náhradní dopravu zajistí kyvadlová tramvajová linka X (Mifkova - Novolíšeňská) a autobusová linka x8 (Geislerova - Dělnický dům - Jírova)

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

 

Z důvodu podbíjení trati bude pravděpodobně v sobotu 8. a v neděli 9. října 2016 vyloučena tramvajová doprava z části ulice Vídeňská.

Linka 2 pojede odklonem na Švermovu.

Linka 5 bude ukončena na Mendlově náměstí.

Náhradní dopravu zajistí linka x5 Mendlovo náměstí - Ústřední hřbitov) a kyvadlová tramvaj Bohunická - Modřice.

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – NewsLetter).

 

 

Z důvodu výměny kolejových objektů bude od soboty 1. října 2016 od 7:30 nepřetržitě do neděle 2. října 2016 16:00 vyloučena tramvajová doprava v úseku Semilasso - Řečkovice.

 Linka 1 pojede od zastávky Semilasso (ve směru do centra přeložena k zastávce linky 6) odklonem do smyčky Královo Pole, nádraží, čímž vynechá zastávky Tylova, Hudcova, Kořískova, Filkukova a Řečkovice.

 Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x1 vedená po trase a zastávkách Semilasso (tramvajová zastávka směr Řečkovice) - Tylova (autobusové zastávky) - Hudcova - Kořískova - Filkukova - Řečkovice (v obou směrech dočasně zřízena v ulici Vážného) - Palackého náměstí - Řečkovice hřbitov.

Změny zastávek:
Hudcova
   - namísto tramvají obslouží linka x1

   - ve směru z centra je zastávka přeložena na chodník u předjízdného pruhu;
Kořískova, Filkukova
   - namísto tramvají obslouží linka x1;
Řečkovice
   - tramvajové zastávky BEZ OBSLUHY
   - linka x1 obslouží dočasně zřízené zastávky v ulici Vážného;
Semilasso
   - pro linku 1 (směr centrum) přeložena k zastávce linky 6;
   - linka x1 obslouží pro výstup zastávku linky 84 a pro nástup tramvajovou zastávku směr Řečkovice.
Tylova
   - tramvajové zastávky BEZ OBSLUHY
   - linka x1 obslouží autobusové zastávky na silnici.

 

Z důvodu konání společenské akce Den seniorů bude v neděli 2. října 2016 v době od 14:00 do 17:00 vyloučena tramvajová doprava z náměstí Svobody.

 Linka 4 bude mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní nádraží obousměrně odkloněna přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady (1. resp. 2. kolej), čímž vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.

 Linka 9 pojede mezi zastávkami Moravské náměstí a Hlavní nádraží (přeložena na 5. resp. 6. kolej u viaduktu) přes zastávku Malinovského náměstí, čímž vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.

Změny zastávek:
Česká
   - bez obsluhy linkami 4 a 9;
Hlavní nádraží
   - pro linku 9 přeložena na 5. resp. 6. kolej u viaduktu;
Náměstí Svobody, Zelný trh
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

Ve dnech 3. až 7. října 2016 se na brněnském výstavišti uskuteční tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh.

 Doprava z centra k výstavišti bude kromě pravidelných linek zabezpečována také posilovými linkami:
• od 8 do 19 hodin linkou P1 v trase Zvonařka – Hlavní nádraží – Výstaviště – Pisárky (v pátek 7. 10. bude provoz linky P1 ukončen před 17. hodinou);
• od 8.30 do 13.30 hodin linkou P2 na trase Stará osada – Hlavní nádraží – Výstaviště – Pisárky (tato linka nahradí spoje linky 2, které v této době jezdí jen v úseku Stará osada – Ústřední hřbitov).

 Odjezdovou zastávkou posilových linek P1 a P2 z Pisárek směr centrum je zastávka Lipová.

 Upozorňujeme návštěvníky, že vstupenky na akce BVV neplatí jako jízdenky MHD!

Na webových stránkách Dopravního podniku jsou k dispozici schémata významných přestupních uzlů městské hromadné dopravy. Stáhnout si je ve formátu pdf můžete zde.

Výluka v ulici Ostravské byla 27. 9. 2016 v 10:00 předčasně ukončena.

Z důvodu postupujících prací na rekonstrukci komunikace v ulici Ostravské je od čtvrtka 15. září 2016 5:00 do ukončení prací (předpoklad 27. září 2016) uzavřena rampa pro výjezd na ulici Otakara Ševčíka.

 Linky 44, 74 a N89 jedou mezi zastávkami Tržní a Škroupova (pouze v uvedeném směru) odklonem ulicemi Olomouckou a Černovickou. Žádnou ze svých zastávek nevynechávají, zejména v době dopravní špičky však může kvůli tomu na uvedených linkách vznikat drobné zpožďování spojů.

 

V souvislosti se zahájením akademického roku je od ponděli 19. září 2016 posílena doprava na linkách 12, 60 a 61.

  Platné jízdní řády uvedených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 

Z důvodu výstavby kanalizace je od pondělí 5. září 2016 do ukončení prací (předpoklad ve středu 2. listopadu 2016) přesunuta zastávka Česká, žel. st. (směr Lelekovice, Vranov) o asi 130 metrů zpět před začátek obce Lelekovice.

 

Ve čtvrtek 1. září 2016 zahájila svůj provoz nová expresní linka E75 zajišťjící spojení z přestupních uzlů Židenice, nádraží a Stará osada do oblasti Černovické terasy.

Aby měl provoz této linky skutečně expresní charakter, obsluhují její spoje pouze zastávky Židenice, nádraží, Stará osada a ve směru do Židenic také zastávku Kuldova a následně až zastávky v oblasti průmyslové zóny:
• Těžební
• Vlastimila Pecha
• Ericha Roučky
• Černovická terasa I
• Černovická terasa II
• Slatina, závod

 Leták s informacemi k expresním linkám E50 a E75 - ke stažení

  Platné jízdní řády uvedených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Vydejte se na prohlídku Brna s turistickým minibusem! Pohodlně a bez námahy zhlédněte, co v Brně stojí za vidění. Zavezeme vás za nejzajímavějšími památkami v historickém centrum i mimo něj, například k vile Tugendhat, Löw-Beerově vile, vile Stiassny či Letohrádku Mitrovských.

Turistické minibusy odjíždějí z náměstí Svobody každou sobotu a neděli od 4. června do 30. října 2016 (v červenci, srpnu a září také v pátek).

 Podrobnosti o trase, časech odjezdů a cenách jízdného najdete na webových stránkách organizátora – Turistického informačního centra www.ticbrno.cz.

 

Z důvodu stavebních prací jsou od pátku 1. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 31. října 2016) neprůjezdné ulice Jílkova a Dulánek.

 Linka 64 jede v obou směrech odklonem ulicí Klíny a vynechává tak zastávky Buzkova a Mošnova.

 Jízdní řád linky 64 naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
• Buzkova
   - bez obsluhy linkou 64;
• Mošnova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

Z důvodu kompletní rekonstrukce není od pondělí 18. července 2016 do ukončení prací (předpoklad červen 2017) průjezdná ulice Lerchova.

Od 1. srpna 2016 je linka 81 v této oblasti nahrazena linkou 80 - viz samostatná informace.

 Linka 80 jede mezi zastávkami Vaňkovo náměstí (ve směru na Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy) a Náměstí Míru odklonem, a to: 
   • ve směru na Náměstí Míru ulicemi Barvičovou, Soukopovou, Sedlákovou a Rudišovou a
   • ve směru na Vaňkovo náměstí ulicemi Rudišovou, Havlíčkovou, Roubalovou a Barvičovou.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
Vaňkovo náměstí
   - pro linku 80 směr Náměstí Míru přeložena do ulice Barvičovy k zastávce linek 35 a 39;
   - zastávka v ulici Lerchově po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

 

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno