CZ   |   EN   |   DE

Z důvodu výměny kolejových objektů jedou od pondělí 27. června 2016 8:00 do ukončení prací (předpoklad 29. června 2016 12:00) linky 8, 9 a 10 ve směru z centra mezi zastávkami Masná a Geislerova odklonem ulicemi Jeronýmovou a Porhajmovou. Zastávka Životského je po dobu výluky přeložena do smyčky Porhajmova.

Z důvodu demolice přilehlého objektu nebude pravděpodobně v nepracovních dnech v měsíci červenci 2016 průjezdná ulice Dornych mezi křižovatkami s ulicemi Plotní a Zvonařka.

Linka 12 bude ukončena polookružně u Hlavního nádraží. Náhradní dopravu zajistí linky 40, 48 a 63 prodloužené až k hlavnímu nádraží a linka 67. Uvedené linky a noční linka N95 objedou vyloučený úsek ulicí Plotní. Odklony se budou týkat také linek 60, 61 a 77.

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – Pro média – Kanály a loga – Informační služba).

Z důvodu etapové opravy povrchu ulice Poříčí bude od 1. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 29. července 2016) přeložena zastávka Křídlovická pro linku 84 před křižovatku s ulicí Nové sady.

Z důvodu stavebních prací budou od pátku 1. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 31. října 2016) neprůjezdné ulice Jílkova a Dulánek.

 Linka 64 pojede v obou směrech odklonem ulicí Klíny a vynechává tak zastávky Buzkova a Mošnova.

 Změny zastávek:
• Buzkova
   - bez obsluhy linkou 64;
• Mošnova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.

 

Z důvodu rekonstrukce plynovodu je od 1. července do 31. srpna 2016 omezen provoz dopravy v ulicích Reissigova a Domažlická.

 Linka 67 jede mezi zastávkami Nákupní centrum Královo Pole a Slovanské náměstí obousměrně odklonem přes zastávky Královo Pole, nádraží, Semilasso a Husitská. Neobslouží tak zastávky Štefánikova, Charvatská a Slovanské náměstí (první zastávka v ulici Charvatské od centra). Zastávka Reissigova ve směru do Jundrova je přeložena do ulice Cimburkovy.

 Linka 81 pojede mezi zastávkami Klusáčkova a Nákupní centrum Královo Pole obousměrně odklonem ulicemi Chodskou, Šumavskou, Štefánikovou, Pionýrskou a Sportovní, čímž v obou směrech vynechá zastávku Štefánikova. Zastávka Reissigova se ve směru do Štefánikovy čtvrti překládá do ulice Cimburkovy, v opačném směru k zastávce u OC Kaufland. Na odklonové trase linka 81 navíc obslouží zastávku Šelepova.

Změny zastávek:
• Charvatská
   - bez obsluhy linkou 67;
• Reissigova
   - pro linku 67 směr Jundrov a linku 81 směr Štefánikova čtvrť přeložena do ulice Cimburkovy
   - pro linku 81 směr Náměstí Míru přeložena k zastávce linky 67 směr AVION Shopping Park;
• Slovanské náměstí
   - zastávka v ulici Charvatské bez obsluhy linkou 67;
• Štefánikova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY;

 

Z důvodu výměny kolejových objektů bude od 1. července do 31. srpna 2016 vyloučen provoz tramvají v úseku Přístaviště – Ečerova.

 Linka 1 bude ukončena ve smyčce Rakovecká a neobslouží tak zastávky Kubíčkova, Ondrouškova a Ečerova.

 Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku zajistí linky 52 a posílená linka 54. Přestup mezi tramvajemi a autobusy je zajištěn v zastávce Zoologická zahrada!  

Změny zastávek:
• Kubíčkova
   - bez obsluhy linkou 1
   - náhradou lze využít linku 54 obsluhující zastávky v ulici Páteřní
• Ondrouškova, Ečerova
   - bez obsluhy linkou 1
   - náhradou lze využít linky 52 a 54 obsluhující zastávky v ulici Vejrostově, případně linku 50 ze zastávky Adamcova.  

 

Z důvodu rekonstrukce je od 1. července do 31. srpna 2016 zcela uzavřena ulice Cejl.

 Linka 2 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí (přeložena do ulice Rooseveltovy) a Vojenská nemocnice odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Vynechá tak zastávky Körnerova a Tkalcovská.

 Linka 4 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí (přeložena do ulice Rooseveltovy) a Trávníčkova odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Vynechá tak zastávky Körnerova a Tkalcovská.

 Linka 11 pojede v pracovní dny, kdy je vedena až do zastávky Čertova rokle, mezi zastávkami Česká a Jugoslávská odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Vynechá tak zastávky Malinovského náměstí, Körnerova a Tkalcovská. V nepracovní dnydo ukončení výluky Minská – Horova (předpoklad do 31.7.) obslouží celou svoji aktuální víkendovou trasu Rakovecká – Česká - Malinovského náměstí.

 Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 po trase Jugoslávská (zastávky před i za křižovatkou s ul. Merhautovou) – Tkalcovská (přeložena do ulice Bratislavské) – Körnerova (přeložena do ulice Bratislavské) – Malinovského náměstí (nástupní zastávka u paláce Morava) – Radlas (v ulici Plynárenské nahrazuje zastávku Körnerova) – Tkalcovská – Jugoslávská (zastávky před i za křižovatkou s ul. Merhautovou).

 Noční autobusové linky N94, N97 a N99 pojedou od noci z 30. 6. / 1. 7.  po shodné trase a zastávkách jako linka x4, tj. ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicí Bratislavskou, ve které obslouží přeložené zastávky Tkalcovská a Körnerova, v opačném směru ulicemi Koliště, Křenová, Špitálka a Plynárenská, ve které zastaví na zastávce Radlas. Zastávku Malinovského náměstí obslouží všechny tři linky v nepřeložené poloze.

Změny zastávek:
• Körnerova
   - zastávky v ulici Cejl po dobu výluky BEZ OBSLUHY
   - pro autobusy linek x4, N94, N97 a N99 přeložena ve směru do centra do ulice Bratislavské a ve směru z centra ji nahradí zastávka Radlas v ulici Plynárenské;
• Malinovského náměstí
   - po dobu výluky v pracovních dnech bez obsluhy linkou 11
   - pro linky 2 a 4 přeložena do ulice Rooseveltovy k zastávkám linky 1
• Tkalcovská
   - bez obsluhy linkami 2, 4 a 11
   - pro autobusy linek x4, N94, N97 a N99 ve směru na Malinovského náměstí přeložena do ulice Bratislavské. 

 

Z důvodu rekonstrukce bude od 1. července do 31. srpna 2016 uzavřena část ulice Husovy v úseku mezi Šilingrovým náměstím a Novými sady.

 Linka 12 pojede mezi zastávkami Česká (ve směru do Komárova přeložena do ulice Joštovy k zastávkám linek 3, 4, 5, 6 a 11) a Hlavní nádraží (přeložena na 1. a 2. kolej) obousměrně odklonem přes zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh. Neobslouží tak zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady

 Noční autobusové linky N89 a N95 pojedou od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní nádraží obousměrně odklonem přes zastávku Česká (v ulici Joštově) a dále bez zastavení ulicí Rooseveltovou k Hlavnímu nádraží. Vynechají tak zastávku Šilingrovo náměstí.

 Noční autobusové linky N92 a N93 pojedou od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami Česká a Hlavní nádraží obousměrně odklonem bez zastavení ulicí Rooseveltovou. Vynechají tak zastávku Šilingrovo náměstí.

 Linka N99 pojede od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami Šilingrovo náměstí (přeložena do ulice Pekařské) a Hlavní nádražíjede obousměrně bez zastavení odklonem ulicemi Pekařskou, Leitnerovou a Hybešovou.

 Z výše uvedených důvodů je také po dobu výluky dočasně změněno řazení následujících nočních linek na spojení u hlavního nádraží:
N89 směr Kníničky pod smyčkou trolejbusů
N92 směr Bystrc, Černého ve smyčce trolejbusů
N93 směr Komín, sídliště ve smyčce trolejbusů
N95 směr Kamenný vrch pod smyčkou trolejbusů

 Změny zastávek:
• Česká
   - pro linku 12 ve směru k Hlavnímu nádraží přeložena do ulice Joštovy k zastávkám linek 3, 4, 5, 6 a 11;

• Hlavní nádraží
   - změna řazení některých nočních linek (viz informace výše);

• Nové sady
   - bez obsluhy linkou 12;

• Šilingrovo náměstí
   - bez obsluhy linkou 12
   - bez obsluhy nočními linkami N89, N92, N93 a N95
   - pro linku N99 přeložena do ulice Pekařské.

 

Výluka byla 24. června 2016 v 19:00 hod. předčasně ukončena.


Z důvodu opravy povrchu vozovky je od čtvrtka 9. června 2016 do ukončení prací (předpoklad 30. června 2016) omezen provoz v ulici Řípské.

 Trolejbusová linka 31 jede ve směru do Šlapanic mezi zastávkami Černovičky (přeložena do ulice Hviezdoslavovy) a Vlárská (přeložena do ulice Vlárské) odklonem ulicemi Hviezdloslavovou, Tilhonovou a Vlárskou. Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávku Vozovna Slatina.

 Změny zastávek:

Černovičky
   - pro linku 31 směr Šlapanice přeložena do ulice Hviezdoslavovy k zastávce linek 33 a 75 (směr Slatina);
Vlárská
   - pro linku 31 směr Šlapanice přeložena do ulice Vlárské k zastávce linky 75.

  V pracovních dnech od 1. července 2016 do 31. srpna 2016 bude doprava na městských linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nejedou zvláštní autobusové školní spoje. 
U vlaků a regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.


  Provoz některých linek bude omezen výlukovými činnostmi, ke kterým jsou vydávány samostatné informace.

Od soboty 25. června 2016 probíhá pravidelný sezónní víkendový provoz historické tramvaje a trolejbusů.  

Linka H4 provozovaná historickou tramvají je vedena po trase Komenského náměstí - Česká - Náměstí Svobody - Zelný trh - Hlavní nádraží - Nové sady - Hybešova - Václavská - Mendlovo náměstí a zpět (Možnost přestupu na linku H24).
      
                  

Linka H24 provozovaná historickými trolejbusy v obdobném časovém rozsahu, intervalu a s možnou přestupní návazností na linku H4 po trase a zastávkách Mendlovo náměstí - Výstaviště-hlavní vstup - Pisárky - Anthropos - Optátova - Vozovna Komín a zpět (pro linku H24 platí pouze uvedené zastávky).


       Souhrnný jízdní řád linek H4 a H24 platný od 25. 6. 2016 - ke stažení

 Pro přepravu cestujících a zavazadel na linkách H4 a H24 platí běžný Tarif IDS JMK a Smluvní přepravní podmínky IDS JMK s výjimkou jízdních kol a nadrozměrných zavazadel, jejichž přeprava není v historických vozidlech povolena. Provoz linek H4 a H24 se předpokládá do 28. září 2016.

 

Z důvodu výměny kolejových objektů bude pravděpodobně ve dnech 5. a 6. července 2016 vyloučena veškerá doprava v zastávce Poříčí.

Linky 2, 5 a 6 budou odkloněny, v úseku česká - Ústřední hřbitov náhradní autobusová doprava

 Informace o výluce s detailním popisem přijatých dopravních opatření bude v případě její realizace zveřejněna v týdnu před jejím zahájením na webových stránkách www.dpmb.cz a rozesílána prostřednictvím zpráv služby NewsLetter, k jejichž odběru se můžete zaregistrovat také na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – Pro média – Kanály a loga – Informační služba).

 

Vzhledem k ukončení akademického roku a s tím souvisejícímu snížení poptávky došlo od čtvrtka 16. června 2016 ke změně jízdních řádů linek 60 a 61.

  Platné jízdní řády uvedených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 

Z důvodu výluky na železniční trati mezi stanicemi Brno hlavní nádraží a Brno - Židenice probíhající od soboty 11. června 2016 do 11. září 2016 je na území města Brna zavedena 

 posilová tramvajová linka P6 po trase a zastávkách Královo Pole, nádraží - Semilasso - Husitská - Jungmannova - Kartouzská - Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská - Moravské náměstí - Malinovského náměstí - Hlavní nádraží - Nové sady

 V souvislosti se zahájením provozu linky P6 došlo ke změně oběhů a s tím související změně jízdního řádu na lince 6.

 Po dobu výluky se ruší provoz linky 73.

Podrobnější informace o výluce naleznete na webových stránkách společnosti KORDIS JMK www.idsjmk.cz 

  Platné jízdní řády uvedených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 

Z důvodu celkové rekonstrukce ulic Minské a Horovy v městské části Žabovřesky jsou tyto ulice od zahájení provozu nočních linek v noci z pátku 26. na sobotu 27. června 2015 (cca od 23:00) do 31. července 2016 neprůjezdné pro veškerou dopravu.

 Tramvajová linka 3 je zkrácena na trasu Stará osada – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Česká – Konečného náměstí – Tábor.
 

 Tramvajová linka 11 je v úseku Česká – Vozovna Komín obousměrně odkloněna přes Šilingrovo náměstí, Mendlovo náměstí a Pisárky. V úseku Malinovského náměstí - Bystrc, Rakovecká bude linka nově provozována i v nepracovních dnech přibližně v době od 9 do 20 hodin.

 Mimo odklonové trasy linky 11 přes Pisárky zajišťuje náhradní dopravu z centra města přes Žabovřesky do Bystrce také mimořádná trolejbusová linka x30 v trase Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká – Náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. Linka x30 je v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).

 Lokální přepravní vazby v dotčené oblasti Žabovřesk zajišťuje doplňková minibusová linka x83 v trase Rosického náměstí (zastávka tramvaje směr centrum) – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje jsou provozně propojeny se spoji linky 81 v úseku Klusáčkova – Náměstí Míru. Také linka x83 je v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).
 Z důvodu postupu stavebních prací byla od pondělí 7.3.2016 - 9:00 hodin do pondělí 30. května 2016 8:20 Burianovo náměstí pro linku x83 v obou směrech přeložena ke křižovatce Horova x Puškinova / Čajkovského.

 Noční autobusová linka N92 je v úseku Tábor – Rosického náměstí odkloněna po trase linky N89 přes zastávky Spojovací, Jindřichova, Náměstí Svornosti, Makovského náměstí a Přívrat.

 Platné jízdní řády dotčených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Tramvajová linka 3 po dobu výluky zajišťuje především dopravní spojení centra města s oblastí přilehlou k zastávce Tábor. Cestujícím projíždějícím Žabovřeskami doporučujeme využívat především posílenou kapacitu spojů na tramvajové trati přes Pisárky (linky 1 a 11) a dále trolejbusů z Bystrce (linka x30) nebo Komína (linka 36) s přestupem v zastávce Svratecká a přímým spojením až na Českou. Minibusová linka x83 pak zajišťuje pouze lokální obsluhu území v blízkosti uzavřeného úseku s možnostmi přestupů mimo jiné v zastávce Spojovací na trolejbusy (linky x30, 34, 36) nebo na tramvaje v zastávkách Klusáčkova (linka 12) a Tábor (linka 3). Vzhledem ke specifické trase (průjezdná šířka ulic, kterými jsou vedeny objízdné trasy a průjezdná výška podjezdu na ul. Fanderlíkově) není možno kapacitu linky x83 výrazně navyšovat.

    Schéma dopravních opatření - ke stažení

 Změny zastávek:
zastávky v úseku Grohova - Tábor bez obsluhy linkou 11;
Burianovo náměstí - přeložena do ulice Doležalovy a obsluhována pouze linkou x83
(dle postupu prací může být zastávka přeložena do ulic Šmejkalovy, Puškinovy nebo Čajkovského);
- ve směru do Tábora zastávka Burianovo náměstí přeložena do ulice Puškinovy za křižovatku s ul. Horovou;
- ve směru na Rosického náměstí přeložena do ulice Čajkovského za křižovatku s ul. Horovou.

Králova - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze použít zastávku Jindřichova)
Mozolky - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze použít zastávky Fanderlíkova, Haasova a Burianovo náměstí)
Rosického náměstí - bez obsluhy tramvajovými linkami.
Tábor 
   - pro linku N92 směr Bystrc přeložena za křižovatku Minská × Mučednická (společně se spoji linky 81 směr Štefánikova čtvrť)
   - pro linku 81 (spoje ukončené na Klusáčkově) a linku N92 směr Hlavní nádraží - Lesná, Halasovo nám. přeložena do předjízdného pruhu na úroveň tramvajové zastávky směr centrum.
 

Výluka 10. června 2016 ve 20:15 předčasně ukončena.

Z důvodu stavebních prací je od úterý 17. května 2016 do 10. června 2016 20:15 zjednosměrněn průjezd ulicí Příjezdovou v městské části Ivanovice.

 Spoje linek 41, 71 a N91 jedoucí do Lelekovic, Vranova nebo Kuřimi jedou pouze v uvedeném směru mezi zastávkami Příjezdová (přeložena do ulice Černohorské) a Mácova (přeložena do ulice Černohorské) odklonem ulicí Černohorskou, čímž neobsluhují zastávku Ivanovice, Kouty.

 Spoje linek 41, 71 a N91 jedoucí do zastávky Ivanovice, Globus jedou od zastávky Černohorská odklonem ve směru jednosměrného průjezdu ulicí Příjezdovou a zastávky obsluhují v pořadí Příjezdová (přeložena do ulice Černohorské) - Mácova (označník směr centrum) - Ivanovice, Kouty (označník směr centrum) - Příjezdová (označník v ulici Příjezdové směr centrum) a dále po své trase. V opačném směru jedou uvedené spoje beze změny. Spoje ukončené obvykle v zastávce Mácova jsou ukončeny v zastávce Příjezdová (po průjezdu Ivanovicemi).

Pro noční linku N91 platí uvedené změny do 10. června 2016. od noci z 10. na 11. června 2016 již jede linky N91 po své obvyklé trase.

 Výlukový jízdní řád linky 41 - ke stažení
 Výlukový jízdní řád linky 71 - ke stažení
 Výlukový jízdní řád linky N91 - ke stažení

 Schéma dopravních opatření - ke stažení


 Přestupní návaznost je pro spoje linek 41 a 71 čekající na spoj jedoucí od zastávky Ivanovice, Globus je po dobu výluky přesunuta do zastávky Příjezdová (v ulici Černohorské)

Změny zastávek:
Příjezdová, Mácova 
   - pro některé spoje (viz text výše) přeložena do ulice Černohorské
   - zastávka v ulici Příjezdové ve směru z centra BEZ OBSLUHY
Ivanovice, Kouty
   - zastávka v ulici Příjezdové ve směru z centra BEZ OBSLUHY

Vydejte se na prohlídku Brna s turistickým minibusem! Pohodlně a bez námahy zhlédněte, co v Brně stojí za vidění. Zavezeme vás za nejzajímavějšími památkami v historickém centrum i mimo něj, například k vile Tugendhat, Löw-Beerově vile, vile Stiassny či Letohrádku Mitrovských.

Turistické minibusy odjíždějí z náměstí Svobody každou sobotu a neděli od 4. června do 30. října 2016 (v červenci, srpnu a září také v pátek).

 Podrobnosti o trase, časech odjezdů a cenách jízdného najdete na webových stránkách organizátora – Turistického informačního centra www.ticbrno.cz.

 

Z důvodu výměny kolejových objektů je od 1. dubna 2016 do 30. června 2016 omezena doprava v ulici Olomoucké.

 Tramvaje linek 8, 9 a 10 jedou mezi zastávkami Masná a Životského po jednokolejném úseku, přičemž zastávka Životského je v obou směrech přeložena blíže k ulici Táborské.

 Trolejbusy linek 31 a 33 jedou ve směru k Hlavnímu nádraží od zastávky Spáčilova odklonem ulicemi Hladíkovou, Masnou, Mlýnskou a Rumiště, čímž v uvedeném směru vynechávají zastávky Životského, Masná a Vlhká. Na odklonové trase navíc v uvedeném směru obsluhují zastávky Tržní, Mlýnská (v křižovatce ulic Masná × Mlýnská) a Čechyňská.

 Autobusy linky 64 jedou po své obvyklé trase pouze v úseku Červený Písek - Uzavřená a dále odklonem ulicemi Šámalovou a Geislerovou k zastávce Geislerova (směr z centra), která je pro tuto linku výstupní. Nástupní zastávkou pro linku 64 směr Červený Písek je zastávka Geislerova směr centrum. Linka 64 po dobu výluky neobslouhuje zastávky Jílkova, Mošnova, Buzkova a Životského.

 Noční linka N89 jede od noci z 31. března /1. dubna mezi zastávkami Hlavní nádraží a Dělnický dům obousměrně odklonem přes zastávky Malinovského náměstí (zastávka linek N94, N97 a N99) - Körnerova - Tkalcovská - Vojenská nemocnice - Tomáškova - Uzavřená - Geislerova - Buzkova - Otakara Ševčíka (zastávky linky 9 v ulici Táborské), čímž neobsluhuje zastávky Vlhká, Masná, Životského/Tržní a Škroupova.

 Noční linka N96 jede od noci z 31. března /1. dubna mezi zastávkami Spáčilova a Masná ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicemi Hladíkovou a Masnou, čímž vynechává zastávku Životského. Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávku Tržní.

 Noční linka N98 jede od noci z 31. března /1. dubna mezi zastávkami Masná a Dělnický dům obousměrně odklonem přes zastávky Tržní - Škroupova - Otakara Ševčíka (autobusové zastávky v ulici Otakara Ševčíka), čímž vynechává zastávky Životského, Geislerova a Buzkova.

  Platné jízdní řády uvedených linek naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změny zastávek:
Buzkova
   - bez obsluhy linkou 64 a noční linkou N98 (obslouží noční linka N89) 
Geislerova
   - pro linku 64 směr Červený Písek přeložena na opačnou stranu (k zastávce směr centrum)
   - bez obsluhy noční linkou N98 (obslouží noční linka N89) 
Jílkova, Mošnova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY
Otakara Ševčíka
   - pro linku N89 přeložena v obou směrech do ulice Táborské (k zastávkám linky 9)
   - pro linku N98 přeložena v obou směrech k autobusovým zastávkám v ulici Otakara Ševčíka
Vlhká, Masná
   - ve směru do centra bez obsluhy linkami 31 a 33
   - v obou směrech bez obsluhy linkou N89
 Životského
   - pro tramvaje linek 8, 9, 10 přeložena v obou směrech blíže k ulici Táborské
   - bez obsluhy linkami 31, 33, 64, N89, N96, N98

 

 

 Z důvodu opravy povrchu komunikace je od pondělí 2. května 2016 7:00 do ukončení prací (předpoklad 6. července 2016) přeložena zastávka Poříčí pro linku 84 na chodník ke křižovatce s ulicí Ypsilantiho.

 Regionální linky 405 a 406 z výše uvedeného důvodu zastávku Pořičí vynechávají zcela. Ruší se proto návaznost v zastávce Poříčí mezi linkami 405 a N91, která je po dobu výluky nahrazena návazností mezi linkami 405 a N98 na Mendlově náměstí.

 

Z důvodu navazující rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Horově a Sochorově v rámci probíhající výluky tramvajové dopravy v Žabovřeskách je od soboty 4. června 2016 přibližně do konce července omezen také provoz autobusů v lokalitě Rosického náměstí.

 Autobusy linek 44, 67, 84, š88, N92 (již od noci 3./4.6.) jedou v úseku Přívrat – Štursova odklonem ulicí Kroftovou a neobsluhují zastávku Rosického náměstí. Náhradou obsluhují zastávku Vrázova.

 Minibusová linka x83 je z Rosického náměstí prodloužena přes zastávku Přívrat až do smyčky Vychodilova.

 Jízdní řády dotčených linek platné od 4. června 2016 naleznete na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 Schéma dopravních opatření - ke stažení

Změna zastávky:
Rosického náměstí
   - bez obsluhy linkami 44, 67, 84, š88 a N92
   - pro linku x83 přeložena do ulice Královopolské.

 

 Z důvodu pokračujících oprav povrchu komunikace v ulici Poříčí je od pondělí 16. května 2016 7:00 do ukončení prací (předpoklad 6. července 2016) přeložena zastávka Křídlovická pro linku 44 za křižovatku s ulicí Nové sady.

 

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno