|

Veřejné zakázky malého rozsahu

2017

Zajištění občerstvení na akci pro zaměstnance DPMB, a.s.
Opravy statických měničů výrobce Cegelec
Dodávky náhradních dílů pro trolejbusy typu 21 a 22 Tr
Dodávky hydrogenerátorů UD16T.59V pro trolejbusy typu 21 Tr