|

20 let akciové společnosti DPMB

 

 

Významným mezníkem v historii DPMB se stal 1. leden 1998.  Od uvedeného data se začala odvíjet další etapa, která byla zahájena přechodem ze státního podniku na akciovou společnost.

Činnost brněnské MHD se samozřejmě tímto přechodem nezastavila, došlo však ke změnám v organizaci podniku, který pak v následujících dvou letech procházel obdobím transformace. To znamenalo maximální zefektivnění veškeré jeho činnosti, bylo nutné připravit řadu opatření právního, ekonomického i technického charakteru a dále bylo nezbytné ustavit řídící orgány akciové společnosti. Rada města Brna zvolila představenstvo a část dozorčí rady, zbývající členy DR poprvé volili zaměstnanci DPMB. Jediným akcionářem nové akciové společnosti se stalo město Brno.

Všechny tyto změny, od nichž uplynuly již dvě desítky let, však nezměnily nic na základním poslání DPMB, které zůstává stejné již téměř 150 let – zajištění kvalitní a bezpečné přepravy cestujících.