CZ   |   EN   |   DE

Jízdné - výtah z ceníku IDS JMK

Platný v systému IDS JMK od 1. ledna 2017
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně snížené sazby DPH.

Tabulky obsahují pouze část nabídky, úplný tarif je zde.
Smluvní přepravní podmínky platné od 1. ledna 2017 jsou zde.
Přehledný ceník jízdného platný od 1. ledna 2017 je zde.

 

Jednorázové jízdenky

počet zón platnost základní zlevněná*3 ZTP*4
 
Doplatková jízdenka pro kombinaci
s předplatní jízdenkou*2
16 8 4
2 zóny 15 min.
45 min. při nevyužití
žádné ze zón
100 a 101
20 10 5
2 zóny 60 min. 25 12 6
3 zóny 90 min. 27
(35 u řidiče)
13
(25 u řidiče)
6
univerzální
jízdenka
dle označených polí 156 78 -

 

Dopravní podnik města Brna, a.s. nabízí jednorázové jízdenky pro maximálně 5 tarifních zón (čl. III -Tarifní pravidla odst. 31 Tarifu IDS JMK). Širší sortiment je k dispozici v jízdenkových automatech a na pokladnách ČD.

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - měsíční

pro zóny základní důchodci*5 studenti*6 děti*7
 
100 + 101 550 350 275 275
100 + 101 + 1 zóna 830 620 480 380
100 + 101 + 2 zóny 1090 810 670 470
100 + 101 + 3 zóny 1370 1020 880 570

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - čtvrtletní

pro zóny základní důchodci*5 studenti*6 děti*7
 
100 + 101 1370 800 685 685
100 + 101 + 1 zóna 2090 1560 1220 950
100 + 101 + 2 zóny 2780 2080 1730 1200
100 + 101 + 3 zóny 3510 2630 2280 1480

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - roční

pro zóny základní*9 důchodci*5 studenti*6 děti*7
 
100 + 101 4750 2950 2375 2375
100 + 101 + 1 zóna 7300 5470 4220 3270
100 + 101 + 2 zóny 9700 7270 6070 4220
100 + 101 + 3 zóny 11700 8770 7520 4920

 

Předplatní jízdenky přenosné

jízdenka platí v zónách základní zlevněná
 
Jednodenní 100 + 101 90*9 45
Pětidenní 100 + 101 250 -
Čtrnáctidenní 100 + 101 420 -
Třicetidenní 100 + 101 750 -
Roční 100 + 101 6100*9 -

 

Elektronické jízdenky SMS / SEJF

Jízdenka platnost
(zóny / linky)
základní zlevněná
20 min 40 min 75 min 24 hod 40 min
 
SMS 100+101
neplatí ve vlaku
20 - 29 99 -
SEJF 100+101 / 1 až 99
neplatí ve vlaku
19 24 29 99 12

 

Zvláštní roční kupón

Platnost Cena
 

Zvláštní roční kupón opravňuje plně invalidní a starobní důchodce ve věku do 70 let výhradně k použití zlevněných jednorázových jízdenek v zónách 100 a 101.

420

 

Ceny za výdej průkazek IDS JMK a žákovských průkazů

průkazka 30,- Kč
tiskopis žákovského průkazu 1,- Kč
ověření žákovského průkazu 50,- Kč

 

*2 Platnost jízdenky:

 1. v rámci kombinace jízdních dokladů jako doplatková jízdenka za jednu chybějící zónu;

 2. ve všech zónách pro cestu vlakem ve stejné nebo sousední zóně od zastávky (stanice) označení do vzdálenosti maximálně dvou zastávek (stanic) - za zastávku (stanici) je považována i zastávka (stanice), kterou daný vlak pouze projíždí; časová platnost jízdenky ve vlaku je omezena na 30 minut, přestup není možný.

 

*3 Ceny jízdenek pro dítě do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), spoluzavazadlo nesplňující podmínky bezplatné přepravy a psa. V zónách 100 a 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech jízdenka platí i pro přepravu jízdních kol.

*4 Nepřestupní jízdenky pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vydávané pouze v autobusech s provozním označením 100 a výše. Jízdenky v rámci své zónové a časové platnosti platí pouze ve spoji, ve kterém byly vydány.

*5 Ceny jízdenek pro invalidní důchodce ve III. stupni invalidity a starobní důchodce do 70 let.

*6 Ceny jízdenek pro žáky a studenty ve věku od 15 do 26 let (tj.do dne, který předchází dni 26.narozenin). Žáci a studenti požadující předplatní kupón pro jiné zóny než 100, 101, 225, 235, 571, 575, 580, 675, 740, 800, 900 a 915 se při prvním nákupu musí prokázat Žákovským průkazem.

*7 Ceny jízdenek pro žáky a studenty ve věku do 15 let (tj.do dne,který předchází dni 15.narozenin).

*9 V nepracovních dnech lze využít u přenosných jízdenek pro přepravu maximálně dvou osob starších 15 let a tří dětí do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), u nepřenosných pro přepravu držitele, další jedné osoby starší 15 let a tří dětí do 15 let.

 

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB A VĚCÍ

Bezplatně se přepravují:

 1. děti do 6 let, (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin); mimo zóny 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800, 900 lze v doprovodu jednoho a téhož cestujícího bezplatně přepravovat maximálně dvě děti do 6 let;

 2. v zónách 100 a 101 děti do věku 10 let (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem;

 3. v zónách 100 a 101 jeden doprovod dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem vydanou dopravcem.

 4. držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P v tramvajích, autobusech a trolejbusech v zónách 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800, 900, na lince 226 a na linkách s provozním označením 1 až 99 i mimo tyto zóny;

 5. průvodci držitele průkazu ZTP/P včetně asistenčního nebo vodicího psa, invalidního vozíku a dětského kočárku, pokud je držitelem průkazu ZTP/P dítě;

 6. v autobusech v zónách 225, 235, 370, 571, 675, 740, 900 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK;

 7. v autobusech v zóně 575 osoby starší 65 let (tj. včetně dne 65. narozenin), prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

 8. v tramvaji a trolejbusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o dráhách;

 9. v autobusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o silniční dopravě;

 10. v autobusech v zóně 235 a na lince 226 Městská policie Blansko ve služebním stejnokroji;

 11. v autobusech v zóně 575 Policista ČR a Městská policie Břeclav ve služebním stejnokroji a osoby stanovené MÚ Břeclav;

 12. v tramvajích, trolejbusech a autobusech v zónách 100 a 101 držitelé zpáteční železniční jízdenky pro trasu Wien - Brno. Jízdenka platí pouze v den, kdy cestující zahájil cestu;

 13. v zónách 100 a 101 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem;

 14. v autobusech v zóně 900 děti do 10 let, (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin);

 15. v autobusech v zóně 900 jeden doprovod dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje průkazkou IDS JMK;

 16. v autobusech v zóně 800 starobní důchodci a invalidní důchodci III. stupně bez věkového omezení, invalidní důchodci I. a II. stupně starší 50 let a nositelé zlatých plaket Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve; prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

 17. cestující, ruční zavazadla a psi na autobusových linkách označených písmeny A, B, C, D, E, F, G a H;

 18. asistenční nebo vodicí psi ve výcviku označení reflexní vestou;

 19. členové Českého svazu bojovníků za svobodu ve věku nad 70 let se přepravují bezplatně ve všech linkách a zónách IDS JMK. Členové Českého svazu bojovníků za svobodu ve věku 60 až 70 let se přepravují bezplatně ve vlacích a dále ve všech linkách a zónách IDS JMK mimo zón 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800 a 900.

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno