CZ   |   EN   |   DE

Jízdné - výtah z ceníku IDS JMK

Platný v systému IDS JMK od 1. února 2014
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně snížené sazby DPH.

Tabulky obsahují pouze část nabídky, úplný tarif je zde ...
Smluvní přepravní podmínky platné od 1.9.2013 jsou zde...

 

Jednorázové jízdenky

počet zón platnost základní zlevněná*3 ZTP*4
 
Doplatková jízdenka pro kombinaci
s předplatní jízdenkou*2
16 8 4
2 zóny 15 min.
45 min. při nevyužití
žádné ze zón
100 a 101
20 10 5
2 zóny 60 min. 25 12 6
3 zóny 90 min. 27
(35 u řidiče)
13
(25 u řidiče)
6
univerzální
jízdenka
dle označených polí 156 78 -

 

Dopravní podnik města Brna, a.s. nabízí jednorázové jízdenky pro maximálně 5 tarifních zón (čl. III -Tarifní pravidla odst. 31 Tarifu IDS JMK). Širší sortiment je k dispozici v jízdenkových automatech a na pokladnách ČD.

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - měsíční

pro zóny základní důchodci*5 studenti*6 děti*7
 
100 + 101 550 350 275 275
100 + 101 + 1 zóna 830 620 480 380
100 + 101 + 2 zóny 1090 810 670 470
100 + 101 + 3 zóny 1370 1020 880 570

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - čtvrtletní

pro zóny základní důchodci*5 studenti*6 děti*7
 
100 + 101 1370 800 685 685
100 + 101 + 1 zóna 2090 1560 1220 950
100 + 101 + 2 zóny 2780 2080 1730 1200
100 + 101 + 3 zóny 3510 2630 2280 1480

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - roční

pro zóny základní*9 důchodci*5 studenti*6 děti*7
 
100 + 101 4750 2950 2375 2375
100 + 101 + 1 zóna 7300 5470 4220 3270
100 + 101 + 2 zóny 9700 7270 6070 4220
100 + 101 + 3 zóny 11700 8770 7520 4920

 

Předplatní jízdenky přenosné

jízdenka platí v zónách základní zlevněná
 
Jednodenní 100 + 101 90*9 45
Pětidenní 100 + 101 250 -
Čtrnáctidenní 100 + 101 420 -
Třicetidenní 100 + 101 750 -
Roční 100 + 101 6100*9 -

 

Elektronické jízdenky SMS / SEJF

Jízdenka platnost
(zóny / linky)
základní zlevněná
20 min 40 min 75 min 24 hod 40 min
 
SMS 100+101
neplatí ve vlaku
20 - 29 99 -
SEJF 100+101 / 1 až 99
neplatí ve vlaku
19 24 29 99 12

 

Zvláštní roční kupón

Platnost Cena
 

Zvláštní roční kupón opravňuje plně invalidní a starobní důchodce ve věku do 70 let výhradně k použití zlevněných jednorázových jízdenek v zónách 100 a 101.

420

 

Ceny za výdej průkazek IDS JMK a žákovských průkazů

průkazka 30,- Kč
tiskopis žákovského průkazu 1,- Kč
ověření žákovského průkazu 50,- Kč

 

*2 Platnost jízdenky:

 1. v rámci kombinace jízdních dokladů jako doplatková jízdenka za jednu chybějící zónu;

 2. ve všech zónách pro cestu vlakem ve stejné nebo sousední zóně od zastávky (stanice) označení do vzdálenosti maximálně dvou zastávek (stanic) - za zastávku (stanici) je považována i zastávka (stanice), kterou daný vlak pouze projíždí; časová platnost jízdenky ve vlaku je omezena na 30 minut, přestup není možný.

 

*3 Ceny jízdenek pro dítě do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), spoluzavazadlo nesplňující podmínky bezplatné přepravy a psa. V zónách 100 a 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech jízdenka platí i pro přepravu jízdních kol.

*4 Nepřestupní jízdenky pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vydávané pouze v autobusech s provozním označením 100 a výše. Jízdenky v rámci své zónové a časové platnosti platí pouze ve spoji, ve kterém byly vydány.

*5 Ceny jízdenek pro invalidní důchodce ve III. stupni invalidity a starobní důchodce do 70 let.

*6 Ceny jízdenek pro žáky a studenty ve věku od 15 do 26 let (tj.do dne, který předchází dni 26.narozenin).Žáci a studenti požadující předplatní kupón pro jiné zóny než 100, 101, 225, 235, 571, 575, 580, 675, 740, 800, 900 a 915 se při prvním nákupu musí prokázat Žákovským průkazem.

*7 Ceny jízdenek pro žáky a studenty ve věku do 15 let (tj.do dne,který předchází dni 15.narozenin).

*9 V nepracovních dnech lze využít u přenosných jízdenek pro přepravu maximálně dvou osob starších 15 let a tří dětí do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), u nepřenosných pro přepravu držitele, další jedné osoby starší 15 let a tří dětí do 15 let.

 

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

 1. děti do 6 let, (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin); mimo zóny 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740, 800, 900 lze v doprovodu jednoho a téhož cestujícího bezplatně přepravovat maximálně dvě děti do 6 let;

 2. v zónách 100 a 101 jeden průvodce dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem vydanou dopravcem;

 3. držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P v tramvajích, autobusech a trolejbusech v zónách 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740, 800, 900 a na linkách s provozním označením 1 až 99 i mimo tyto zóny;

 4. průvodci držitele průkazu ZTP/P včetně asistenčního nebo vodicího psa, invalidního vozíku a dětského kočárku - je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě;

 5. v autobusech v zónách 225, 235, 571, 675, 740, 900 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK;

 6. v autobusech v zóně 575 osoby starší 65 let (tj. včetně dne 65. narozenin), prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

 7. v tramvaji a trolejbusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o dráhách;

 8. v autobusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o silniční dopravě;

 9. v autobusech v zóně 235 a na lince 226 Městská policie Blansko ve služebním stejnokroji;

 10. v autobusech v zóně 575 Policista ČR a Městská policie Břeclav ve služebním stejnokroji a osoby stanovené MÚ Břeclav;

 11. v tramvajích, trolejbusech a autobusech v zónách 100 a 101 držitelé zpáteční železniční jízdenky pro trasu Wien - Brno. Jízdenka platí pouze v den, kdy cestující zahájil cestu;

 12. v zónách 100 a 101 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem vydanou dopravcem;

 13. v autobusech v zóně 900 děti do 10 let, (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin);

 14. v autobusech v zóně 900 jeden průvodce dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje průkazkou IDS JMK;

 15. v autobusech v zóně 800 starobní důchodci a invalidní důchodci starší 50 let a nositelé zlatých plaket Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve; prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let.

 16. cestující, ruční zavazadla a psi na autobusových linkách označených písmeny A, B, C, D, E, F, G a H;

 17. asistenční nebo vodicí psi ve výcviku označení reflexní vestou;

 18. V zónách 100 a 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech s provozním označením linek 1 až 99 držitel platné nepřenosné předplatní jízdenky může též bezplatně přepravovat spoluzavazadlo(*9), psa nebo jízdní kolo. V linkách s provozním označením 100 a výše je přeprava jízdního kola povolena pouze ve spojích vyznačených v jízdním řádu.

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno