|

Public procurement of small scale

2018

Servis a opravy hydraulických systémů montážních plošin VNP bez a s kolejovými adaptéry
Dodávka 5 ks užitkových vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)
Zajištění zimní údržby komunikací a odstavných ploch
Dodávka zájezdového minibusu