|
 

Informace o kamerovém systému dle zákona o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů: Dopravní podnik města Brna,a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo: 65646, IČ: 25508881, DIČ: CZ25508881.

Účel zpracování osobních údajů: Ochrana majetku a právem chráněných zájmů DPMB,a.s., ochrana majetku a zdraví cestujících a ochrana proti vandalizmu.

Rozsah zpracování a kategorií osobních údajů: obrazový záznam kamerového systému, zaznamenající fyzickou podobu (obličej a postava) cestujících.

Místa zpracování osobních údajů: tramvaje DPMB, a.s. a vozovny DPMB, a.s.

Příjemce osobních údajů: výhradně Policie ČR při důvodném podezření na spáchání trestního činu nebo přestupku, příp. na vyžádání orgánů činných v trestním řízení.

Počet kamer v tramvajích:

  • typ Škoda 13T: v každé tramvaji čtyři kamery
  • typ VARIO LF: v každém tramvajovém voze 2 kamery
  • typ VARIO LF2: v každé tramvaji 4 kamery
  • typ ANITRA: v každé tramvaji 4 kamery
  • typ KT8D5N: v každé tramvaji 4 kamery
  • tramvajové soupravy T6A5: v každém voze soupravy 2 kamery

Doba uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování: záznamy jsou u DPMB, a.s. uchovávány po dobu dvou pracovních dnů (pokud nebyly mezitím předány Policii ČR). Po této době jsou záznamy automaticky přemazávány novými zaznamenanými daty, vždy od nejstarších záznamů.

Kontaktní údaje pro přijímání žádosti o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích v kamerových systémech: Cestující se mohou obracet se žádostmi o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů v tramvajích na tiskovou mluvčí DPMB, a.s., resp. na Informační kancelář DPMB, a.s. V žádosti je nutno vždy uvést číslo linky tramvaje, identifikační údaje tramvaje (čtyřmístné číslo na karoserii) , datum a čas jízdy cestujícího v tramvaji.

Upozornění: v souladu s ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"):

  • žadatelům nebudou poskytovány informace o jiných osobách (cestujících),
  • DPMB, a.s., má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kontaktní údaje Informační kanceláře DPMB, a. s.:

Novobranská 18
telefon: 543 174 317
e-mail: dpmb@dpmb.cz
Provozní doba Informační kanceláře DPMB, a. s.:
pondělí - pátek 06:00 – 19:00 hod.
sobota 08:00 – 15:30 hod. přestávka 12:30 - 13:00 hod.

Kontaktní údaje pro podání stížnosti cestujících:

Pokud cestující zjistí nebo se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím kamerových systému se záznamem v tramvajích DPMB, a.s. je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života:

Novobranská 18
telefon: 543 174 117
e-mail: stiznosti@dpmb.cz
Provozní doba:
pondělí – pátek 07:00 – 15:00 hod.