|
 

PRAVIDELNÁ LINKOVÁ DOPRAVA DPMB, A.S.

Od 1. září 2022 zahájil Dopravní podnik města Brna provoz pravidelné autobusové linky 721335 na trase Brno – Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Bystřice nad Pernštejnem – Lísek. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je propojit Brno s Českomoravskou vrchovinou a vhodně doplnit stávající spoje na linkách provozovaných v obou krajích v závazku veřejné služby. Linka je provozována jako komerční, takže se její další fungování bude odvíjet od poptávky cestujících po této nové službě.

NOVINKY A DOPRAVNÍ AKTUALITY

UKONČENÍ UZAVÍRKY ULICE VÍRSKÉ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Od pondělí 26. září 2022 bude opět průjezdná silnice II/388 v Bystřici nad Pernštejnem. Po ukončení této uzavírky bude linka 721335 v Bystřici nad Pernštejnem jezdit po standardní trase ulicemi Vírskou a Pod Horou s obsluhou zastávek Bystřice nad Pernštejnem, u mostu a Bystřice nad Pernštejnem, sídliště I podle platného jízdního řádu. Zastávka Bystřice nad Pernštejnem, gymnázium již nebude obsluhována.

JÍZDNÍ ŘÁD

Zde si můžete stáhnout jízdní řád pravidelné autobusové linky mezi Brnem a Bystřickem.

 Jízdní řád linky 721335 s platností od 26.09.2022 do 10.12.2022

Nejvhodnější spojení je možné najít také prostřednictvím vyhledávače IDOS

ZASTÁVKY

Zastávky obsluhované autobusy DPMB, a.s., naleznete v jízdním řádu. Ve větších uzlech naše autobusy odjíždějí z následujících stanovišť:

 • Brno, Benešova tř.hotel GRAND – směr Bystřice n. Pern. nástupiště 5;
 • Brno, Královo Pole, nádraží – směr Bystřice n. Pern. nástupiště 5; směr Brno nástupiště 6;
 • Bystřice n.Pern., aut.nádr. – směr Domanín nástupiště 6; směr Brno nástupiště 2.
 • Tato stanoviště se zobrazují také ve vyhledávačích spojení.

  V zastávkách Brno, Šumavská a Brno, Husitská naše autobusy zastavují v zastávkách dálkových autobusů, které jsou poblíž tramvajových zastávek. V zastávkách Čebín, rozc.0.5; Čebín, sídliště a Tišnov, čerp.st. jsou obsluhovány zastávky na hlavní silnici II/385. V zastávce Bystřice n.Pern., sídliště I zastavují spoje vedené přes Štěpánov nad Svratkou vždy dvakrát, před i po otočení.

  Pro rychlejší a plynulejší provoz jsou téměř všechny zastávky linky na znamení, autobus zastaví jen tehdy, pokud na zastávce někdo hodlá nastoupit nebo vystoupit. Pro nástup do vozidla musí cestující zaujmout takové místo, ze kterého bude řidičem vozidla včas spatřen. Není nutné dávat znamení, ale určitě to není na škodu např. za snížené viditelnosti. Pro výstup z vozidla je nutné včas stisknout příslušné tlačítko signalizace k řidiči nebo o svém úmyslu vyrozumět řidiče.

  TARIF A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

  Pravidelná linková doprava DPMB, a.s., je provozována v komerčním režimu. Protože naše spoje nejsou v závazku Kraje Vysočina ani Jihomoravského kraje, není zde uznáván tarif VDV – Veřejné dopravy Vysočiny, ani tarif IDS JMK – Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

  Na našich spojích platí výhradně kilometrický tarif dopravce. Jízdenky prodává řidič, pro úhradu jízdného je akceptována platba přiměřenou hotovostí nebo bezhotovostní platba bankovní platební kartou.

  Na lince jsou bezplatně přepravovány děti do 6 let. Dále jsou vybraným skupinám cestujících poskytovány slevy na jízdném v případě, že nárok na slevu prokáží předepsaným způsobem:

 • 50% sleva pro děti a juniory do 18 let;
 • 50% sleva pro studenty do 26 let;
 • 50% sleva pro seniory nad 65 let;
 • 50% sleva pro osoby s invaliditou III. stupně;
 • 75% sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
 • Veškeré informace o cenách jízdného, o slevách, ale i o podmínkách přepravy získáte v následujících dokumentech.

   Tarif DPMB, a.s., pro linkovou dopravu

   Smluvní přepravní podmínky DPMB, a.s., pro linkovou dopravu

  PRO TURISTY

  Region, kam nově zajíždějí autobusy DPMB, a.s., je pro výlety jako stvořený. Když autobus projíždí údolím Svratky a pak pozvolna stoupá do kopců, okolní krajina se postupně mění a příroda začíná nabízet okouzlující scenérie plné barev. Možností, kde vystoupit a co objevovat, je opravdu nespočet.

  Pro turisty z Brna je ideální vyrazit autobusem, který vyjíždí v neděle a svátky v 10:18 hod. z autobusového nádraží u Grandu. Tento spoj jede okolo hradu Pernštejna a doveze vás až na nejvzdálenější konečnou linky, na Skalský dvůr.

  Na následujících odkazech naleznete perfektně zpracované tipy na zajímavé výlety:

 • Tišnovsko: Go from Brno;
 • Nedvědicko, Bystřicko: Koruna Vysočiny.
 • Skvělým místem pro odpočinek a načerpání energie je sportovní a rekreační areál DPMB, a.s., Borovinka Les Resort v Domaníně.

  Přeprava jízdních kol prozatím není možná. Podle zájmu cestujících se o možnostech přepravy jízdních kol bude rozhodovat až v další cykloturistické sezóně. Děkujeme za pochopení.

  NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY

  Uvítáme vaše náměty nebo připomínky k provozu pravidelné linkové dopravy, které nám pomohou tuto naši novou službu dále zlepšovat a rozvíjet. V sekci Kontakty najdete všechny způsoby, jak se s DPMB, a.s., spojit. Děkujeme za váš zájem.