CZ   |   EN   |   DE

Informace o změnách a událostech v dopravě
 Brněnský půlmaraton 2014 

V sobotu 19. dubna 2014 se v ulicích města Brna uskuteční běžecké závody Brněnský půlmaraton 2014. V této souvislosti dojde kromě níže uvedených odklonů přibližně v době od 11:00 do 14:00 hod. navíc ke krátkodobým omezením provozu v místech křížení trasy závodu s linkami MHD se zdržením jednotlivých vozidel do 10 minut. Jedná se především o úseky v ulicích Nádražní, Nové sady, Poříčí, Křížkovského a Hlinky.


► Od 8:30 do 11:00 hodin a přibližně od 13:00 do 17:00 hodin bude vyloučen provoz tramvají ulicí Masarykovou a přes náměstí Svobody:

  Linka 4 pojede v úseku Komenského náměstí - Hlavní nádraží obousměrně odklonem ulicí Husovou, čímž vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh. Na odklonové trase obslouží navíc zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady. 
V úseku Náměstí Míru - Komenského náměstí a Hlavní nádraží - Obřany, Babická pojede linka 4 podle běžného jízdního řádu platného pro soboty a neděle včetně garantovaných nízkopodlažních spojů.

  Linka 9 bude v úseku Česká - Hlavní nádraží v uvedeném směru odkloněna ulicí Husovou, čímž vynechá zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh. Na odklonové trase navíc obslouží zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady.
V úseku Juliánov - Česká a v opačném směru v úseku Hlavní nádraží - Juliánov pojede linka 9 podle běžného jízdního řádu platného pro soboty a neděle včetně garantovaných nízkopodlažních spojů.

  Linka x9 bude v úseku Hlavní nádraží - Česká v uvedeném směru odkloněna ulicí Husovou, čímž vynechá zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody. Na odklonové trase navíc obslouží zastávky Nové sady a Šilingrovo náměstí.
V úseku Lesná, Čertova rokle - Malinovského náměstí a v opačném směru v úseku Česká - Lesná, Čertova rokle pojede linka x9 podle běžného jízdního řádu platného pro soboty a neděle včetně garantovaných nízkopodlažních spojů.

 Změna zastávek:
• Náměstí Svobody a Zelný trh - po dobu výluky bez obsluhy;
• Česká
- bez obsluhy linkou 4, pro linky 9 a x9 přeložena k zastávkám v ulici Joštově.


Od 11:00 přibližně do 13:00 hodin budou částečně uzavřeny ulice Nové sady, Poříčí, Křížkovského a Hlinky:
    Souhrnný plánek dopravních opatření bude k dispozici ke stažení.

 Tramvajová linka 1 bude v úseku Malinovského náměstí – Mendlovo náměstí obousměrně odkloněna zpět ulicemi Rooseveltovou, Joštovou, Husovou a Pekařskou, čímž vynechá zastávky Hlavní nádraží, Nové sady, Hybešova a Václavská. Náhradou obslouží zastávky Česká, Šilingrovo náměstí a Nemocnice u sv. Anny.

 Tramvajová linka 2 pojede po své obvyklé trase, která ale kříží plánovanou trať běžeckého závodu, proto budou spoje této linky v uvedené době zajišťovány nepravidelně.

 Tramvajová linka 4 bude v úseku Česká – Malinovského náměstí obousměrně odkloněna ulicí Rooseveltovou, čímž vynechá zastávky Náměstí Svobody, Zelný trh a Hlavní nádraží. Náhradou obslouží zastávku Janáčkovo divadlo.

 Všechny spoje tramvajové linky 5 budou v uvedené době ukončeny ve smyčce na Mendlově náměstí, čímž vynechají všechny zastávky v úseku Poříčí - Ústřední hřbitov, smyčka.

 Tramvajová linka 6 bude v úseku Moravské náměstí – Krematorium obousměrně odkloněna ulicí Rooseveltovou, Nádražní, Nové sady a Renneskou, čímž vynechá zastávky Česká, Šilingrovo náměstí, Nemocnice u sv. Anny, Mendlovo náměstí, Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní. Náhradou obslouží zastávky Janáčkovo divadlo, Malinovského náměstí, Hlavní nádraží, Nové sady, Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská.

 Tramvajová linka 9 bude při jízdě z Juliánova  ukončena v zastávce Česká, odkud pojede stejnou trasou Rooseveltovou zpět k Hlavnímu nádraží a do Juliánova. Vynechá tak v uvedeném směru zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh.

 Tramvajová linka x9 bude v úseku Malinovského náměstí – Česká odkloněna ulicí Rooseveltovou na Českou, vynechá zastávky Hlavní nádraží, Zelný trh a Náměstí Svobody. Náhradou obslouží zastávku Janáčkovo divadlo.

 Tramvajová linka 10 bude z Hlavního nádraží odkloněna na Malinovského náměstí, odkud pojede zpět k Hlavnímu nádraží a na Stránskou skálu. Vynechá tak zastávku Nové sady a Nové sady-smyčka.

 Tramvajová linka 12 bude v úseku Česká – Hlavní nádraží obousměrně odkloněna ulicí Rooseveltovou, čímž vynechá zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady. Náhradou obslouží zastávky Janáčkovo divadlo a Malinovského náměstí.

 Autobusová linka 60 obslouží zastávky Soukenická a Křídlovická ve směru z centra společně s tramvajemi (na tramvajovém pásu).

 Autobusová linka 84 bude v úseku Autobusové nádraží - Pisárky odkloněna ulicemi Vojtovou, Polní, Vídeňskou, dále po trase Křížovou na Mendlovo náměstí a ulicí Hlinky do Pisárek, vynechá zastávky Křídlovická, Křížkovského, Velodrom, Bauerova, Riviéra. Náhradou obslouží zastávky Vojtova, Výstaviště-hlavní vstup a Lipová.

 Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou X vedenou po trase Moravské náměstí (zastávka linek 1 a 6 směr centrum, pouze nástup) - Česká - Šilingrovo náměstí - Mendlovo náměstí (zastávky linek 5 a 6) - Poříčí - Nemocnice Milosrdných bratří - Celní - Hluboká - Ústřední hřbitov - Ústřední hřbitov-smyčka.

 Změna zastávek:
• Křídlovická 
  
- pro linku 60 směr Univerzitní kampus
 - po dobu dopravních opatření přeložena na tramvajové těleso k zastávce linky 8;
   - pro linku 84 směr Mendlovo nám. bez obsluhy (autobusy linky 84 náhradou obslouží zastávku linky N90 Vojtova);
• Křížkovského, Velodrom, Bauerova a Riviéra - po dobu dopravních opatření bez obsluhy;
Náměstí Svobody a Zelný trh - po dobu dopravních opatření bez obsluhy;
Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov, smyčka  - po dobu dopravních opatření bez obsluhy linkami 5, případně 6; Obsluhu zajistí mimořádná linka X (obslouží zastávky náhradní dopravy mimo samostatné tramvajové těleso);
Soukenická - pro linku 60 směr Univerzitní kampus
 - po dobu dopravních opatření přeložena na tramvajové těleso k zastávce linky 8;
• Na dalších zastávkách dochází ke změnám v obsluhujících linkách popsaným v textu výše.

 
 Omezení dopravy na zastávku Kolejní 

Z důvodů konání společenské akce Lightshow nebude ve středu 16. dubna 2014 v době od 19:00 do přibližně 23:00 hodin průjezdná ulice Kolejní pro autobusy.

 Autobusy linky 53 budou v uvedené době odkloněny od zastávky Podnikatelská přímo ke konečné zastávce Technologický park, čímž vynechají zastávku Kolejní.

 Změny zastávek:
Kolejní - po dobu výluky bez obsluhy.

 Noční autobusové linky N99 se uvedená výluka již nedotkne.
 Provoz dopravy o Velikonocích 

Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. dubna 2014 jsou na všech základních a středních školách velikonoční prázdniny. V těchto dnech jedou brněnské městské linky IDS JMK podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nejedou autobusové školní spoje. Na regionálních autobusových linkách IDS JMK (čísla linek vyšší než 100) nejedou vybrané spoje označené příslušnou inverzní značkou uvedenou v jízdních řádech.

V neděli 20. dubna 2014 platí pro tramvajové linky 1, 8 a 12 a pro autobusovou linku 53 jízdní řád pro SOBOTY (bez nedělního podvečerního zkrácení intervalů).

• Na Velikonoční pondělí 21. dubna 2014 je doprava na všech linkách vedena podle jízdních řádů platných pro NEDĚLE (státem uznaný svátek). U regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.

 
 Změna jízdních řádů od 17.4.2014 

Od čtvrtka 17. dubna 2014 dochází k dílčím změnám v jízdních řádech městské hromadné dopravy:

Linka x3 - v pracovní dny vložen ranní spoj s příjezdem v čase 5:47 hod. do zastávky Dětská nemocnice. V této souvislosti dochází k dílčí úpravě také v jízdním řádu linky 3.
• Linka 64 - posun časových poloh večerních spojů navazujících na noční autobusy.
• Linky x5 a 46 - změna oběhů vozidel a tedy garantovaných nízkopodlažních spojů. 
• Do všech jízdních řádů byly doplněny odjezdy pro pracovní dny - prázdniny.

  Platné jízdní řády naleznete na webových stránkách DPMB, a.s. v sekci Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.
 Omezení provozu v ulici Skácelově 

Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Skácelově od 14:00 hodin v pátek 4. dubna nepřetržitě do neděle 20. dubna 2014 bude částečně omezen průjezd vozidel touto ulicí.

  Změna zastávky:
• Skácelova směr Slovanské náměstí - pro linky 30, 53, 67, 84 od 14:00 hodin v pátek 4.4. do 20.4. přeložena přibližně o 100 metrů zpět do ulice Královopolské před křižovatku s ulicí Purkyňovou.

   V následujících nepracovních dnech:
sobota 5. dubna 2014 až neděle 6. dubna 2014;
sobota 12. dubna 2014 až neděle 13. dubna 2014;
sobota 19. dubna 2014 až neděle 20. dubna 2014

budou trolejbusy na lince 30 v uvedených dnech po celé trase nahrazeny autobusy.
Na lince 30 budou po celou dobu omezení platit běžné jízdní řády včetně garantovaných nízkopodlažních spojů.

 
 Dočasné zrušení zastávky Výstaviště-vstup G2  

Z důvodů rekonstrukce tramvajové trati v ulici Hlinky bude od úterý 8. dubna 2014 přibližně do 6. května 2014 zřízen na této trati jednokolejný úsek.

 Změny zastávek:
Výstaviště-hlavní vstup - zastávka ve směru na Mendlovo náměstí bude přeložena na prostřední kolej;
Výstaviště-vstup G2 - zastávka po dobu rekonstrukce v obou směrech zrušena, náhradou lze použít zastávky Lipová a Výstaviště-hlavní vstup.

 
 Výluka v ulici Milady Horákové 

Z důvodů dlouhodobě plánované celkové rekonstrukce ulice Milady Horákové je tato od soboty 15. března 2014 na dobu přibližně 16 měsíců neprůjezdná pro veškerou dopravu.

 Tramvajová linka 3 je mezi zastávkami Česká a Vojenská nemocnice obousměrně odkloněna ulicemi Rooseveltova a Cejl, čímž vynechává zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávky Janáčkovo divadlo, Malinovského náměstí, Körnerova a Tkalcovská.
V úseku Tkalcovská - Vozovna Komín (- Bystrc, Rakovecká) je linka 3 doplněna výlukovou tramvajovou linkou x3.

 Zastávku Dětská nemocnice obsluhuje úvraťově zakončená výluková tramvajová linka x3 provozovaná v trase Dětská nemocnice - Jugoslávská - Tkalcovská - Malinovského náměstí - Janáčkovo divadlo - Česká - Konečného náměstí - Tábor - Vozovna Komín (- Bystrc, Rakovecká).
Linka x3 je v provozu v pracovních dnech od 5 do 23 hodin a v nepracovních dnech od 6 do 23 hodin a obsluhována výhradně nízkopodlažními vozidly.

 Tramvajová linka 5 je mezi zastávkami Česká a Jugoslávská obousměrně odkloněna ulicemi Rooseveltova a Cejl, čímž vynechává zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávky Janáčkovo divadlo, Malinovského náměstí, Körnerova a Tkalcovská.
V úseku Jugoslávská - Mendlovo náměstí je linka 5 doplněna odkloněnou linkou 11.

 Náhradní dopravu ve vyloučeném úseku zajišťuje výluková autobusová linka x5 provozně propojená s linkou 46 a vedená po trase Štefánikova čtvrť - Provazníkova - Lesnická - Zimní stadion - Schodová - Náměstí 28. října - Janáčkovo divadlo - Moravské náměstí - Náměstí 28. října - Schodová - Zimní stadion - Lesnická (- Provazníkova - Štefánikova čtvrť). Linka x5 je v provozu v pracovních dnech od 5 do 23 hodin a v nepracovních dnech od 6 do 23 hodin.

 Tramvajová linka 9 je rozdělena na dvě provozní větve označené linkovými čísly 9 a x9:
• Linka 9 jede v úseku Juliánov - Vlhká po své trase. V zastávce Hlavní nádraží zastavuje na zastávce vedle smyčky trolejbusů a dále jede jednosměrně přes zastávky Malinovského náměstí - Janáčkovo divadlo - Česká - Náměstí Svobody - Zelný trh zpět k zastávce Hlavní nádraží (2. kolej) a do Juliánova.
• Linka x9 jede v úseku Lesná, Čertova rokle - Jugoslávská po původní trase linky 9. Od zastávky Jugoslávská je obousměrně odkloněna ulicí Cejl na Malinovského náměstí a dále jede jednosměrně přes zastávky Hlavní nádraží (1. kolej)  - Zelný trh - Náměstí Svobody - Česká - Janáčkovo divadlo zpět na Malinovského náměstí, ulicí Cejl k zastávce Jugoslávská a po původní trase linky 9 do smyčky Lesná, Čertova rokle.

 Tramvajová linka 11 jede v úseku Lesná, Čertova rokle - Česká po své trase a dále odklonem přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nemocnice u sv. Anny do zastávky Mendlovo náměstí, čímž vynechává všechny zastávky na své původní trase v úseku Grohova - Bystrc, Rakovecká.
V úseku Česká - Vozovna Komín (- Bystrc, Rakovecká) je nahrazena linkou x3.

 Většina spojů autobusové linky 46 je ukončena v zastávce Lesnická (Štefánikova čtvrť) a propojena se spoji výlukové autobusové linky x5.

 Na lince 53 je ve špičce výrazně omezen provoz v úseku Štefánikova  čtvrť - Stará osada. Většina spojů je ukončena v zastávce Štefánikova čtvrť umístěné před kruhovým objezdem  v ulici Kohoutově. Tyto spoje vynechávají zastávky v úseku Merhautova - Stará osada. 

 Linka 66 je po dobu výluky mimo provoz.
V části trasy je nahrazena zkrácením intervalů na lince 57, zastávky Fügnerova a Bieblova obslouží tramvajové linky x9 a 11.

 Autobusy linky 67 jsou ve směru do Jundrova mezi zastávkami Malinovského náměstí a Náměstí 28. října odkloněny ulicemi Lidická, Lužánecká, třída Kpt. Jaroše a Kudelova. Na náměstí 28. října obsluhují přeloženou zastávku a na odklonové trase ve směru do Jundrova navíc zastavují v zastávkách Janáčkovo divadlo a Moravské náměstí. Ve směru na Zvonařku jedou odklonem ulicemi Příkop, Bratislavská a Jezuitská a obsluhují své obvyklé zastávky.

 Autobusová linka 82 určená především pro přepravu cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace je mezi zastávkami Vojenská nemocnice a Česká obousměrně odkloněna ulicemi Cejl a Rooseveltova, čímž vynechává zastávku Dětská nemocnice. Náhradou zastavuje v bezbariérové zastávce Tkalcovská, kde je možný přestup na tramvaje linky x3 směr Dětská nemocnice.

 Noční autobusová linka N92 je mezi zastávkami Moravské náměstí a Jugoslávská obousměrně odkloněna ulicemi Koliště a Cejl, čímž vynechává zastávky Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Na odklonové trase obsluhuje navíc zastávky Körnerova a Tkalcovská.

 Noční autobusová linka N93 je mezi zastávkami Moravské náměstí a Zemědělská odkloněna:
• ve směru do Útěchova ulicemi Lidická, Lužánecká, třída Kpt. Jaroše, Kudelova, Drobného, Erbenova a Zemědělská. Na Moravském náměstí obsluhuje zastávku společně s linkami N90 a N91 a na náměstí 28. října přeloženou autobusovou zastávku. Linka po dobu výluky vynechává zastávky Dětská nemocnice, Jugoslávská a Tomanova. Navíc obsluhuje zastávku Schodová.
ve směru z Útěchova k hlavnímu nádraží ulicemi Zemědělská, Erbenova, Drobného, Příkop, Bratislavská a Koliště, čímž vynechává zastávky Tomanova, Jugoslávská a Dětská nemocnice. Na náměstí 28. října obsluhuje zastávku linek x5 a 67 ve směru do centra. Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávku Schodová.

 Změny zastávek:
• zastávky v úseku Grohova - Bystrc, Rakovecká bez obsluhy linkou 11;
• zastávky v úseku Lesná, Čertova rokle - Jugoslávská obslouženy místo linky 9 linkou x9;
Dětská nemocnice - bez obsluhy linkami 3, 5, 9, 82, N92, N93 (obsluhuje pouze linka x3 v denním provozu);
Hlavní nádraží - pro linku 9 ve směru z Juliánova přeložena k zastávce linky 67 směr Jundrov (vedle smyčky trolejbusů);
Janáčkovo divadlo - režim zastávky změněn na stálá; není obsluhována nočními linkami;
Jugoslávská - bez obsluhy noční linkou N93;
Malinovského náměstí
   - pro linky jedoucí z ulice Rooseveltovy vlevo do ulice Cejl (včetně linky 11) společná se zastávkou linky 1 směr Hlavní nádraží;
   - pro linky jedoucí z ulice Cejl vpravo do ulice Rooseveltovy společná se zastávkou linek 2 a 4 směr Hlavní nádraží (vozidla již nezastavují na zastávce linek 1, 9 a 67);
Moravské náměstí
   - bez obsluhy linkami 3, 5, 9 (nahrazeno zastávkou Janáčkovo divadlo);
Náměstí 28. října
   - bez obsluhy linkami 3, 5, 9, N92;
   - Pro linky x5 a 67 ve směru z centra přeložena za křižovatku s ulicí Kudelovou;
Tomanova - bez obsluhy noční linkou N93.

 Doplňující informace k výluce:
 Informační leták - ke stažení
 detailní plánek dotčené oblasti - ke stažení
• Jízdní řády jsou zveřejněny na webových stránkách DPMB, a.s. v sekcích
   Jízdní řády linkové a
   Jízdní řády zastávkové.

 

 

 
 Výluka autobusů v ulici Geislerova 

Z důvodů havárie kanalizace v ulici Geislerova je tato od středy 26. března 2014 na dobu přibližně 3 měsíců (předpoklad do 27. června 2014) uzavřena pro veškerou dopravu.

 Autobusy linky 82 jsou mezi zastávkami Stará osada a Poliklinika Židenice obousměrně odkloněny ulicemi Jílkovou a Klíny/Dulánek, čímž vynechávají zastávku Geislerova. Náhradou linka 82 obsluhujív obou směrech společně s linkou 64 zastávku Jílkova.

 Změna zastávky:
Geislerova - bez obsluhy linkou 82.

 
 Omezení dopravy v křižovatce Olomoucká × Řípská 

Z důvodů výstavby kruhového objezdu v křižovatce ulic Olomoucká a Řípská je od neděle 16. března 2014 přibližně do konce měsíce června 2014 omezen průjezd touto křižovatkou.

 Trolejbusy linky 31 jedou obousměrně odklonem ulicemi Hviezdoslavova, Tilhonova a Vlárská. Ve směru do Šlapanic obsluhuje zastávku Černovičky společně s linkami 75 a N96 a zastávku Vlárská společně s linkou 75. Ve směru do centra obsluhuje zastávku Vlárská společně s linkou 75 a zastávku Černovičky v přeložené poloze před křižovatkou. Na odklonové trase navíc v obou směrech obsluhuje zastávku Vozovna Slatina.

 Linka 76 je obousměrně odkloněna ulicí Hviezdoslavovou a obslužnou komunikací za nákupním centrem Lidl. Ve směru na letiště obsluhuje zastávku Černovičky společně s linkami 75 a N96. 

 Noční linka N89 je obousměrně odkloněna ulicí Hviezdoslavovou a obslužnou komunikací za nákupním centrem Lidl. Ve směru na letiště obsluhuje zastávku Černovičky společně s linkami 75 a N96.

 Změny zastávek:
Černovičky
   - pro linky 31, 76 a N89 ve směru z centra přesunuta k zastávce linek 75 a N96 (směr Slatina);
   - pro linku 31, 33, 75, 76, N89, N96, 601, 602, 701, 702 ve směru do centra přeložena před křižovatku ulic Olomoucká a Řípská;
Vlárská - pro linku 31 obousměrně přeložena k zastávkám linky 75.

 
 Uzavírky komunikací v Tuřanech 

V důsledku rekonstrukce kanalizace je od 23:00 hodin v neděli 4. srpna 2013 do ukončení prací (předpoklad do konce měsíce června 2014) uzavřena část komunikací Revoluční a Špirkova v Tuřanech.

 Linky 40, 48 a N95 (spoje linky N95 v základní trase) ve směru z centra do Tuřan jedou v úseku mezi zastávkami Glocova a Hanácká odklonem ulicemi Glocovou - Rolencovou - Holáseckou - Podlipnou - Hasičskou. Na odklonové trase zastavují navíc na zastávce linky š85 Holásecká.
 Linky 40, 48 a N95 (spoje linky N95 v základní trase) ve směru z Tuřan do centra jedou v úseku mezi zastávkami Hanácká a Glocova odklonem ulicemi Hanáckou - účelovou komunikací kolem zahrádkářské kolonie - Měšťanskou.
 Linky š85 a N95 (spoje linky N95 vedené přes Holásky) ve směru od Holásek do Tuřan jedou v úseku mezi zastávkami Holásecká a Hanácká odklonem ulicí Hasičskou.
 Linky š85 a N95 (spoje linky N95 vedené přes Holásky) ve směru z Tuřan do Holásek jedou v úseku mezi zastávkami Hanácká a Holásecká odklonem ulicemi Hanáckou - účelovou komunikací kolem zahrádkářské kolonie - Měšťanskou - Glocovou.
 Regionální linka 109 jede v úseku mezi zastávkami Brno, ÚAN Zvonařka a Hanácká obousměrně odklonem ulicemi Zvonařka - Hladíkova - Olomoucká - Těžební - Průmyslová - Hanácká, čímž vynechává zastávky Svatopetrská, Komárov, Ráječek a Ivanovické náměstí. Na odklonové trase linka 109 navíc zastavuje na zastávkách Tržní, Těžební, Průmyslová a ve směru na ÚAN Zvonařka také na zastávce linek 77, 84, 106, 107, 601, 602 Zvonařka.

  Změny zastávek:
Glocova - ve směru na Hanáckou přeložena na ul. Glocovu před křižovatku s ul. Zezulovou;
Hanácká - pro linky 40, 48, š85 a N95 směr Sokolnice, Tovární, Dvorska, Chrlice přeložena do ulice Hasičské;
Hanácká - pro linku 48 směr Úzká přeložena do ulice Dvorecké;
Hanácká - pro regionální linku 109 směr Hodonín přeložena do ulice Hanácké k zastávce linky 78;
Holásecká - ve směru do Holásek pro linky š85 a N95 přeložena do ulice Glocovy před křižovatku s Rolencovou;
Revoluční - ve směru na Hanáckou pro linky 40, 48, š85 a N95 přeložena na ulici Podlipnou u křižovatky se Šípkovou;
Revoluční - ve směru do centra pro linky 40, 48, š85 a N95 přeložena na ulici Měšťanskou  před křižovatku s Malínskou;
Svatopetrská, Komárov, Ráječek a Ivanovické náměstí - obousměrně bez obsluhy regionální linkou 109.

 
 Omezení provozu v křižovatce ulic Sportovní a Hradecká  

Z důvodu dopravních omezení souvisejících s přípravou stavebních prací na mostě mimoúrovňové křižovatky ulic Sportovní a Hradecká dochází v této křižovatce od pondělí 16. září 2013 na dobu přibližně jednoho roku ke změně organizace dopravy.

  Autobusy na linkách 42 a 70 pojedou ve směru z Řečkovic do Králova Pole, nádraží za zastávkou Žitná odklonem ulicemi Hradecká, Palackého třída a Kosmova. Na odklonové trase uvedené linky obslouží v daném směru navíc zastávky Tylova a Semilasso obdobně jako v opačném směru.

Nové jízdní řády linek 42 a 70 jsou vystaveny v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

 
Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno