header_kariera

Kariéra

Proč pracovat u nás?

Image

Stabilní zaměstnání v silné firmě

Image

Jistota dobrého výdělku a pravidelná výplata

Image

Příplatky za přesčasy

Image

5 týdnů dovolené

Image

Výkonnostní příplatek až 1500 korun za měsíc

Image

Dvakrát ročně mimořádný benefit (až 6 000 Kč za rok celkem)

Image

Jízdní výhody pro rodinné příslušníky

Image

Příspěvek na stravování

Image

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Image

Příspěvek na penzijní připojištění

Image

Příspěvek na rekreaci pro vás i vaše děti

Image

Příspěvek na sportovní a kulturní aktivity

Image

Uniforma od zaměstnavatele

Image

Dárky a odměny při pracovních a životních jubileích

Odborná praxe

Odborná praxe je zaměřena na získání odborných dovedností pro výkon povolání, na které se žáci ve studijním nebo učebním oboru připravují. Praxe žáků probíhá individuálně za přímého dozoru určeného instruktora na vybraných pracovištích, která odpovídají svým moderním vybavením požadavkům bezpečné práce při opravách vozidel MHD. Instruktor provádí přímý dozor nejvýše nad třemi žáky. Pedagogickou činnost instruktora řídí a kontroluje pracovník oddělení vzdělávání DPMB, a.s.

Pracoviště zajišťující odbornou praxi

Provoz Hlinky 151, Brno-Pisárky

Provoz Hlinky 151, Brno-Pisárky

 

Areál se správními budovami, vozovnou tramvají a měnírnou. Svá sídla zde mají odborní ředitelé - ekonomický, technický a správní se svými úseky. Najdete tu osobní oddělení, oddělení odměňování, mzdovou účtárnu, pokladnu, sociální oddělení, tarifní oddělení, oddělení vzdělávání s autoškolou, budovu odboru informačních technologií a také zdravotní středisko nebo knihovnu. Ve vozovně tramvají má kanceláře vedení tramvajové dopravy. Mechanici oborů elektro, zámečník, autoklempíř a lakýrník zde opravují tramvaje při pravidelných prohlídkách a po nehodách.

Provoz Hudcova 74, Brno-Medlánky

Provoz Hudcova 74, Brno-Medlánky

 

Největší areál DPMB, a.s., kterému dominuje vozovna tramvají a autobusů. V horní části se nachází budova ústředních dílen. V ústředních dílnách je umístěna centrální lakovna s lakovací a vysoušecí kabinou vybavenou termoventilačním systémem. Kabina je určena k provádění lakování a vysoušení dopravních prostředků nebo jejich dílů. Dále se zde provádí rekonstrukce a modernizace vozidel MHD. Provoz údržby je vybaven montážními jámami a sloupovými zvedáky pro snazší přístup při údržbě. Dílny jsou vybaveny potřebnými diagnostickými a měřicími přístroji pro strojní část i pro elektronickou část včetně elektronické dílny. Šatny, sprchy a další hygienické zázemí jsou samozřejmostí. Pracují zde mechanici oborů elektro, zámečník, autoklempíř, lakýrník a další.

areálech tramvají a autobusů se provádějí běžné opravy vozidel. Provoz údržby je vybaven montážními jámami a sloupovými zvedáky pro snazší přístup při údržbě. Dílny jsou vybaveny potřebnými diagnostickými a měřicími přístroji. Šatny, sprchy a další hygienické zázemí jsou samozřejmostí. Pracují zde mechanici oborů elektro, zámečník, autoklempíř, lakýrník a automechanik.

Provoz Hviezdoslavova 1a, Brno–Slatina

Provoz Hviezdoslavova 1a, Brno–Slatina

 

Velký areál vozovny autobusů s dílnami doplněný malou vozovnou trolejbusů. Sídlí zde vedení autobusové dopravy. Jednotlivé dílny jsou vybaveny montážní jámou, zvedáky, základním ručním, elektrickým a pneumatickým nářadím, kompletním vybavením pneuservisu, mycí linkou, diagnostickou linkou pro přípravu vozů na STK, vybavením k opravě vstřikovacích systémů, moderním diagnostickým zařízením pro autobusy. Opravují se zde i autobusy jezdící na stlačený plyn CNG značek IVECO Citelis 12M CNG, SOR NBG 12. Na těchto pracovištích dlouhodobě spolupracujeme s ISŠ automobilní, která zde má odloučené pracoviště pro obor automechanik.

Provoz Jundrovská 57, Brno–Komín

Provoz Jundrovská 57, Brno–Komín

 

Moderní vícepodlažní budova trolejbusové vozovny s dílnami oprav a údržby. Kanceláře zde má vedení a hlavní výpravčí trolejbusové dopravy. Provoz údržby trolejbusů je vybaven montážními jámami a sloupovými zvedáky pro snazší přístup při údržbě. Dílny jsou vybaveny potřebnými diagnostickými a měřicími přístroji. Šatny, sprchy a další hygienické zázemí jsou samozřejmostí. Pracují zde mechanici oborů elektro, zámečník, autoklempíř, lakýrník a automechanik.

Provoz Svitavská 4, Brno-Husovice

Provoz Svitavská 4, Brno-Husovice

 

Menší areál původně tramvajové vozovny, dnes trolejbusová vozovna s dílnami. Areál uzavírají garáže a dílny údržby trolejového vedení. Elektrikáři s montážními vozy vybavenými vysokozdvižnou plošinou provádějí údržbu a opravy trolejového vedení na celém území města Brna.

Kariéra v DPMB

Jsme stabilní zaměstnavatel s dlouhou tradicí. Městská doprava musí fungovat za každých okolností. Zaměstnání proto nabízíme i v dobách, kdy ostatní obory stagnují.

Motivační program

Dopravní podnik zaměstnává stovky lidí v dělnických profesích. Fungování MHD v Brně je totiž na jejich práci závislé. Podporujeme proto studenty oborů, které jsou pro nás klíčové, a to nejen formou odborné praxe, ale i motivačními příspěvky. Ty mají možnost získat vybraní žáci škol, se kterými spolupracujeme. Podmínkou pro jeho čerpání je dobrý prospěch, spolehlivost a bezproblémová docházka do školy i na praxi. 

Výše motivačního příspěvku je stanovena podle ročníku, který žák právě studuje: 

Obor Ročník Výše stipendia (měsíční) Počet měsíců Výše stipendia (roční)
Dle požadavku DPMB, a.s.
(výběrové řízení)
1 1 000 Kč 10 10 000 Kč
2 1 500 Kč 10 15 000 Kč
3 2 000 Kč 10 20 000 Kč
  3* 4 000 Kč 10 40 000 Kč

*Výše motivačního příspěvku, pokud žák podá žádost od 3. ročníku. 

Online přihláška

Podporované obory

Autolakýrník

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady, aby jeho absolvent mohl po příslušné praxi provádět nejnáročnější lakýrnické práce na silničních motorových vozidlech, byl schopen samostatně se orientovat ve všech lakýrnických postupech.

Spolupracující škola: Integrovaná střední škola automobilní Brno

Autoklempíř

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady, aby jeho absolvent mohl po příslušné praxi provádět náročné opravy karoserií, skříní vozidel a jejich mechanismů, dále prováděl montáže příslušenství a dalšího vybavení vozidel, včetně drobných oprav laku karoserie.

Spolupracující škola: Integrovaná střední škola automobilní Brno

Elektrikář – silnoproud

Přípravou v učebním oboru se žáci naučí provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních. Učí se zapojovat různé druhy elektrických instalací, montovat a rekonstruovat distribuční sítě, připojovat odběratele. Při práci využívají nejmodernějších technologií, měřících přístrojů a výpočetní techniky.

Na praxi u DPMB, a.s. budou provádět opravárenskou činnost na trolejovém vedení a dalších komponentech, které jsou nedílnou součástí tohoto celku (elektrické výhybky, zdroje, elektrické odpojovače a jiné). Dále se žáci seznámí se všemi komponenty, ze kterých se skládá vazba trolejové sítě, která je připravována v dílně trolejového vedení. K práci využíváme moderní nářadí a práce je prováděna ze speciálně upravených vozidel s izolovanými pracovními plošinami. 

Spolupracující škola: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice

Zámečník

Přípravou v učebním oboru se žáci naučí ručně a strojně opracovávat kovy řezáním, pilováním, vrtáním, pájením apod., ručně a strojně zhotovovat prvky kovových konstrukcí, montovat, udržovat a opravovat strojní celky a zařízení, základy strojního obrábění kovů, absolvují kurz svařování.

Spolupracující škola: Střední škola stavebních řemesel Bosonohy.
Spolupracující škola: Střední škola Trnkova.