header_povinne_informace

Bezplatná přeprava

Senioři nad 70 let

Osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin) se bezplatně přepravují v zónách 100 a 101. Prokazují se průkazem totožnosti, řidičským průkazem nebo jízdním dokladem v elektronické podobě s bezplatným kupónem z eshopu Brno iD.

Ke zřízení elektronického jízdního dokladu v e-shopu Brno iD je nutné založit účet, ověřit totožnost (průkazem totožnosti), nahrát barevnou aktuální průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm, zaevidovat bankovní kartu v účtu, pořídit jízdenku s nulovým kupónem a přiřadit jízdenku k bankovní kartě. Zřízení účtu a následné ověření osobních údajů je možné na všech prodejních místech DPMB, a.s. nebo online přímo v uživatelském účtu na Brno iD.

Doprovod dětí do 3 let

V zónách 100 a 101 se bezplatně přepravuje jeden průvodce dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni třetích narozenin). Osoba doprovázející dítě do 3let své oprávnění k bezplatné přepravě prokazuje jízdním dokladem v elektronické podobě s bezplatným kupónem z eshopu brno id. 

Ke zřízení jízdního dokladu v e-shopu Brno iD je nutné založení účtu, ověření totožnosti (nutné předložit rodný list dítěte), fotografie dítěte se nevyžaduje, evidence bankovní karty v účtu, pořízení jízdenky s nulovým kupónem a přiřazení k bankovní kartě.

Zřízení účtu a následné ověření osobních údajů je možné na všech prodejních místech DPMB, a.s. nebo online přímo v uživatelském účtu na Brno iD.

Děti do věku 10 let

V zónách 100 a 101 se bezplatně přepravují děti do věku 10 let (tj. do dne, který předchází dni desátých narozenin). Děti ve věku 6–10 let se prokazují dokladem, vystaveným veřejnou institucí, obsahujícím jméno, příjmení a datum narození dítěte, jízdním dokladem v elektronické podobě s bezplatným kupónem z eshopu brno id nebo průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem, vydaným dopravcem – průkazky se již od 01.01.2022 nevystavují.

Ke zřízení elektronického jízdního dokladu v eshopu Brno iD je nutné založit účet, ověřit totožnost (průkaz totožnosti či rodný list), nahrát barevnou aktuální průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm, zaevidovat bankovní kartu v účtu, pořídit jízdenku s nulovým kupónem a přiřadit jízdenku k bankovní kartě. Zřízení účtu a následné ověření osobních údajů je možné na všech prodejních místech DPMB, a.s. nebo online přímo v uživatelském účtu na Brno iD.

Jízdenka s bezplatným kupónem pro tyto kategorie je posuzována jako předplatní jízdenka nepřenosná, je proto možno tuto jízdenku:

  • využít pro bezplatnou přepravu spoluzavazadla, psa nebo jízdního kola v zónách 100+101
  • kombinovat s jízdenkami jednorázovými pro cesty mimo zóny 100 a 101