header_zmeny_v_doprave

Změny v dopravě

Mimořádné události

Porucha vozidla - Zastávka Vozovna Komín

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
1
10
Zdržení
5–10
Očekávejte zdržení na lince 1 směr Ečerova. 

Došlo také ke zdržení tramvají vyjíždějících z vozovny, očekávejte proto také zdržení na lince 10 ve směru do centra (odjezd 6:16 ze smyčky Komín).

Plánované události

Výluka tramvají na Technologický park

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
12
Z důvodu výměny výhybky bude v neděli 11. června 2023 od 6:30 do 17:00 vyloučen provoz tramvají do smyčky Technologický park.

Tramvajová linka 12 bude v provozu pouze v úseku Komárov – Červinkova.

Náhradní dopravu v úseku Červinkova – Technologický park zajistí kyvadlová tramvajová linka x12, která v obou směrech pojede po koleji pro směr z centra.
• Ve směru do centra tedy budou zastávky Technologický park, Technické muzeum a Červinkova (pro výstup) obsluhovány mimořádně na levé koleji.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Méně informací Více informací

Ignis Brunensis – ohňostroje nad přehradou

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
1
3
4
10
30
50
N89
N90
N91
N92
N93
N94
N95
N96
N97
N98
N99
P1
P9
V rámci festivalu Ignis Brunensis se uskuteční tradiční soutěžní přehlídka ohňostrojů nad hladinou Brněnské přehrady. Ohňostroje budou odpáleny v sobotu 10. června, ve středu 14. června, v sobotu 17. června a ve středu 21. června 2023 vždy ve 22:30. V uvedených dnech proto budou přijata následující opatření:

Přibližně od 18:30 bude posílen provoz na linkách 1, 3, 10 (v trase Novolíšeňská – Rakovecká), 30 a 50 ve směru do Bystrce. Navíc budou v provozu posilové tramvajové linky P1 v trase Komárov – Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín – Přístaviště (– Ečerova) a P9 v trase Čertova rokle – Jugoslávská – Česká – Tábor – Vozovna Komín – Přístaviště (– Ečerova).
• Vybrané spoje linek 3 a 10 budou vedeny až do smyčky Ečerova, posilové spoje na lince 30 budou ukončeny v zastávce Zoologická zahrada.

Provoz na linkách 1, 3, 4, 10, 30 a 50 bude prodloužen přibližně do 0:30. Mimořádné posilové spoje budou zajištěny také na regionálních linkách 302 a 303.

Po ukončení ohňostroje bude posilován provoz na linkách 1, 3, 10 (v trase Přístaviště – Novolíšeňská), 30 a 50 ve směru z Bystrce. Navíc budou v provozu posilové tramvajové linky P1 v trase Přístaviště – Vozovna Komín – Pisárky – Mendlovo náměstí – Hlavní nádraží (– Komárov) a P9 v trase Přístaviště – Vozovna Komín – Tábor – Česká – Jugoslávská – Čertova rokle.
• Linka 10 pojede v úseku Česká – Hlavní nádraží ve směru do centra mimořádně přes Šilingrovo náměstí.

V čase 0:30 bude zajištěn mimořádný rozjezd nočních autobusových linek (pouze odjezd od hlavního nádraží).

Z důvodu řazení posilových tramvají bude od 22:25 vyloučen provoz tramvají v úseku Ečerova – Přístaviště ve směru do centra. Zastávky Ečerova, Ondrouškova, Kubíčkova a Rakovecká nebudou v uvedeném směru obsluhovány, náhradou je možné využít noční autobusovou linku N98 (pozor, linka N98 pojede odklonem ulicí Odbojářskou). Ve směru na Ečerovu bude provoz tramvají zachován.

V době od 22:15 do 23:45 bude z důvodu uzavírky komunikací v oblasti Přístaviště noční linka N98 ve směru k hlavnímu nádraží od zastávky Ondrouškova odkloněna ulicí Odbojářskou. Vynechá tak zastávky Kubíčkova, Rakovecká, Přístaviště a Zoologická zahrada, náhradou zastaví na zastávkách Wollmanova, Laštůvkova, Vondrákova a Náměstí 28.dubna.

V době od 22:45 do 0:00 bude pro veškerou silniční dopravu uzavřen kolejový přejezd u zastávky Kamenolom. Na spojích trolejbusové linky 30 projíždějících touto oblastí budou nasazeny parciální trolejbusy nebo autobusy, které pojedou v úseku Lísky – Náměstí 28. dubna v obou směrech odklonem ulicí Kníničskou. Vynechají tak zastávky Podlesí a Kamenolom. Od zastávky Podlesí (přestup z tramvají od Bystrce) budou po ukončení ohňostroje řazeny posilové spoje linky 30 směr Královo Pole, nádraží. Regionální autobusová linka 302 bude odjíždět od zastávky Pod Mniší horou.

S ohledem na očekávanou nepravidelnost provozu bude v době od 22:30 do 0:00 zrušena přestupní návaznost mezi linkami N89, N92, N93 a N99 v zastávce Svratecká ve směru k hlavnímu nádraží.

Schéma dopravních opatření – bude k dispozici ke stažení
Méně informací Více informací

Výluka autobusů na náměstí 28. října

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
67
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude v sobotu 10. června 2023 a v neděli 11. června 2023 vyloučen provoz veškeré dopravy na náměstí 28. října mezi ulicemi Milady Horákové a Drobného.

Autobusová linka 67 pojede v úseku Moravské náměstí – Schodová obousměrným odklonem ulicemi Lidickou a Lužáneckou.
• Vynechá tak zastávku Náměstí 28. října.
• Zastávka Moravské náměstí bude přeložena k zastávkám linek 1 a 6.
• Ve směru do centra obslouží linka 67 na odklonové trase navíc zastávku linek 1 a 6 Antonínská.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek budou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Méně informací Více informací

Výluka tramvají na náměstí Svobody

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
4
9
Z důvodu konání slavnostní přísahy příslušníků Policie České republiky bude v pátek 9. června od 14:45 do 16:45 vyloučen provoz tramvají přes náměstí Svobody.

Tramvajová linka 4 pojede v úseku Komenského náměstí – Hlavní nádraží obousměrným odklonem ulicí Husovou.
• Vynechá tak zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
• Na odklonové trase zastaví na zastávkách Šilingrovo náměstí a Nové sady.

Tramvajová linka 9 pojede v úseku Moravské náměstí – Hlavní nádraží obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou.
• Vynechá tak zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
• Na odklonové trase zastaví na zastávce Malinovského náměstí.
• Zastávka Hlavní nádraží bude přeložena na 5./6. kolej (nástupiště pod hotelem Grand).

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Méně informací Více informací

Výluka autobusů v Soběšicích – aktualizace od 5. 6. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
43
N93
Z důvodu pokračující výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu je vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích. S platností od 5:00 v pondělí 5. června 2023 došlo k úpravě trasy linek 43 a N93 a ke změně obsluhy zastávek:

Autobusové linky 43 a N93 jedou v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech přímo ulicí Útěchovskou.
• Zastávka Dohnalova ve směru z centra zůstává přeložena přibližně o 200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra je obsluhována v pravidelné poloze.
• Zastávka Na kovárně je v obou směrech obsluhována v ulici Útěchovské. Ve směru do centra je obsluhována v pravidelné poloze, ve směru z centra je přeložena přibližně o 180 metrů vpřed (mezi křižovatky s ulicemi Borovou a Školní).
• Zastávka Rozárka není linkami 43 a N93 obsluhována.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasná změna zastávky Náměstí 28. října pro autobusy – aktualizace od 2. 6. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
67
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace došlo od 7:00 v pátek 2. června 2023 k další změně zastávky Náměstí 28. října pro linku 67.

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Zimní stadion je dočasně přeložena přibližně o 100 metrů vpřed (před přechod pro chodce).

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Hlavní nádraží byla obnovena v původní poloze u parku.
Méně informací Více informací

Sezónní obsluha areálu Riviéra

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
 do
C
Od čtvrtka 1. června 2023 je v provozu nová autobusová linka C, která zajišťuje doplňkovou dopravní obsluhu areálu Riviéra a jeho propojení s okolními místy s možností parkování nebo přestupu na ostatní linky.

Linka C jede v okružní trase Riviéra (zastávka linek 44 a N98) – Velodrom – Křížkovského – Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky (zastávka linek 44 a N98) – Riviéra, a to denně v době od 9:00 do 21:00 v intervalu 15–20 minut. Provozována bude po celou letní sezónu, ukončení provozu je plánováno na neděli 3. září 2023.

AKTUALIZACE 31. 5. 2023: Po dobu stavebních prací v prostoru zastávky Výstaviště - hlavní vstup obsluhuje linka C zastávku náhradní dopravy za tramvaje (cca o 160 metrů vpřed oproti původní zastávce).

Cestující jsou na lince C přepravováni bezplatně.

Pro dopravu k zastávce Riviéra je v denní době možné využít také linku 44. Linka 84 po dobu stavebních prací zastávku Riviéra vynechává.

Důvodem zavedení této speciální linky je výrazné omezení přístupu k Riviéře a zrušení parkovacích míst v dané lokalitě po dobu aktuálních dopravních omezení v ulici Bauerově, kde probíhá výstavba další části velkého městského okruhu.

Schéma trasy linky C – ke stažení

Jízdní řád linky C je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Lipová pro trolejbusy a autobusy

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
25
26
37
52
N97
Z důvodu rekonstrukce vodovodu je od 7:00 v úterý 30. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do poloviny srpna 2023) zastávka Lipová pro linky 25, 26, 37, 52 a N97 ve směru na Mendlovo náměstí přeložena přibližně o 90 metrů vzad (před křižovatku s ulicí Lipovou).
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Haškova

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
57
N92
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace je od 8:00 v pátek 26. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce července 2023) zastávka Haškova pro linky 57 a N92 ve směru do Soběšic / k Hlavnímu nádraží přeložena přibližně o 120 metrů vzad (před křižovatkou Okružní × Haškova).
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Černohorská

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
41
71
N91
Z důvodu stavebních prací je od 07:00 v pondělí 22. května 2023 do ukončení prací přeložena zastávka Černohorská pro linky 41, 71 a N91 v obou směrech:

• směr Mácova cca o 170 metrů vzad
• směr Řečkovice cca o 160 metrů vpřed
Méně informací Více informací

Jednosměrná výluka autobusů v ulici Masné

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
47
64
67
Z důvodu rekonstrukce horkovodu je od ranního zahájení provozu v úterý 9. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce října 2023) vyloučen provoz v ulici Masné ve směru ke křižovatce s ulicí Křenovou.

Autobusová linka 47 ve směru na Hlavní nádraží jede v úseku Jiránkova – Masná odklonem ulicemi Tržní a Křenovou.
• Zastávka Tržní je přeložena do ulice Tržní.
• Ve směru do Starých Černovic jede linka 47 po pravidelné trase ulicemi Masná a Hladíkova.

Autobusová linka 64 ve směru na Červený písek jede v úseku Hladíkova – Životského odklonem ulicemi Hladíkovou a Tržní.
• Neobsluhuje tak zastávku Masná.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávku Tržní v přeložené poloze v ulici Tržní.
• Ve směru do Chrlic jede linka 64 po pravidelné trase ulicemi Křenová a Masná.

Autobusová linka 67 ve směru do Jundrova jede v úseku Hladíkova – Masná odklonem ulicemi Hladíkovou, Tržní a Křenovou.
• Nevynechává tak žádnou pravidelnou zastávku.
• Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávku Tržní v přeložené poloze v ulici Tržní.
• Ve směru do Avionu jede linka 67 po pravidelné trase ulicí Masnou.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Odklon na lince E56 směr Královo Pole

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
E56
Od středy 12. dubna 2023 je z důvodu pokračující výstavby VMO Bauerova dlouhodobě uzavřena rampa od Pisáreckého tunelu k 8. bráně brněnského výstaviště.

Autobusová linka E56 ve směru do Králova Pole proto již od středy 12. dubna 2023 jede odklonem ulicemi Pisáreckou a Rybnickou.
• Vynechává tak zastávku Pisárky, náhradou obsluhuje zastávku linek 25, 26, 37, 52 a 68 Anthropos.

 Ve směru do Bohunic jede linka E56 od úterý 2. května 2023 již po své trase přes zastávku Pisárky.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Řezáčova

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
36
N93
Z důvodu rekonstrukce části ulice Řezáčovy došlo k přeložení zastávky Řezáčova pro linky 36 a N93 v obou směrech:

Zastávka Řezáčova směr Komín, sídliště je od 6:00 v pátek 14. dubna 2023 přeložena cca o 110 metrů vzad (na úroveň domu Řezáčova 70).

Zastávka Řezáčova směr Olbrachtovo náměstí je od 9:00 v neděli 16. dubna 2023 přeložena cca o 110 metrů vpřed (na úroveň domu Urbánkova 14).
Méně informací Více informací

Dočasné zrušení zastávky Lipová pro tramvaje

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
 do
1
Z důvodu opravy tramvajové tratě je od středy 12. dubna 2023 do pátku 9. června 2023 omezen provoz tramvají v ulici Hlinky. Provoz v úseku Lipová – Výstaviště - vstup G2 je zachován s využitím jednokolejného úseku.

S ohledem na místo prací je proto v obou směrech dočasně zrušena zastávka Lipová pro linku 1 a pro tramvaje jedoucí z/do vozovny Pisárky.
• Náhradou je možné použít pravidelné trolejbusové a autobusové linky 25, 26, 37 a 52.

Schéma dopravních omezení – ke stažení
Méně informací Více informací

Výstavba VMO Bauerova – 2. etapa

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
44
84
N98
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od března 2023 v několika etapách omezen provoz veškeré dopravy v ulici Bauerově. Ve druhé etapě došlo od 23:20 v úterý 11. dubna 2023 k následující změně zastávek na autobusových linkách 44, 84 a N98:

Směr Pisárky > Mendlovo náměstí (linky 44 a N98):
• zastávka Riviéra zůstává přeložena cca o 90 metrů vpřed
• zastávka Bauerova zůstává dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávku Riviéra)

Směr Mendlovo náměstí > Pisárky (linky 84 a N98):
• zastávka Velodrom zůstává přeložena cca o 480 metrů vzad (ke 4. bráně brněnského výstaviště)
• zastávka Bauerova je nově dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Velodrom nebo Pisárky, případně zastávku Riviéra pro opačný směr)
• zastávka Riviéra zůstává dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Velodrom nebo Pisárky, případně zastávku Riviéra pro opačný směr)

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Zámecká – ZMĚNA!

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
přibližně
 do
78
Aktualizace 17. 3. 2023 11:30: Na základě informace ze strany zhotovitele je přeložení zastávky odloženo na pondělí 20. března 2023.

Z důvodu výstavby zastávkových zálivů a chodníků je od soboty 18. března 2023 od 7:00 v pondělí 20. března 2023 do ukončení prací (předpoklad do 28. června 2023) omezen provoz v ulici Zámecké.

Je proto dočasně přeložena zastávka Zámecká pro linku 78:
• ve směru k Olympii přibližně o 50 metrů vpřed
• ve směru do Chrlic přibližně o 270 metrů vpřed (na začátek Chrlic)
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Vítězná

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
48
N89
Z důvodu rekonstrukce povrchu přilehlého parkoviště je od 8:00 v pondělí 13. března 2023 do ukončení prací zastávka Vítězná pro linky 48 a N89 ve směru na Hanáckou přeložena cca o 120 metrů vpřed.
Méně informací Více informací

Rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
44
84
N89
Z důvodu rekonstrukce mostu je od zahájení provozu nočních linek v neděli 15. ledna 2023 po dobu přibližně jednoho roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská.

Autobusové linky 44 a N89 ve směru z centra jedou v úseku Tržní – Škroupova odklonem ulicemi Olomouckou a Černovickou.
• Nevynechávají tak žádnou zastávku, na odklonové trase navíc obsluhují zastávku Spáčilova.

Autobusová linka 84 jede v úseku Otakara Ševčíka – Hladíkova odklonem ulicemi Táborskou, Životského, Křenovou a Masnou.
• Vynechává tak zastávky Škroupova a Tržní.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Buzkova, Geislerova, Životského a Masná.
• Zastávka Otakara Ševčíka je přeložena k zastávce linky 9.
• Zastávka Hladíkova je přeložena za křižovatku Masná × Mlýnská.

Autobusová linka N89 ve směru do centra jede v úseku Otakara Ševčíka – Životského odklonem ulicemi Táborskou a Životského.
• Vynechává tak zastávku Škroupova.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Buzkova a Geislerova.
• Zastávky Otakara Ševčíka a Životského jsou přeloženy k zastávkám linky 9.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Omezení průjezdu přes Tomkovo náměstí – aktualizace od 7. 1. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
72
75
N94
Z důvodu postupujících stavebních prací jsou od soboty 7. ledna 2023 vyloučena všechna levá odbočení na Tomkově náměstí a došlo k dalším změnám v organizaci dopravy v dotčené oblasti.

Autobusová linka 72 ve směru do Králova Pole neobsluhuje zastávku Tomkovo náměstí. Náhradou zastavuje na zastávce linky 4 Cacovická.

Autobusová linka 75 ve směru do Slatiny obsluhuje zastávku Karlova v přeložené poloze přibližně o 200 metrů vzad (u křižovatky s ulicí Mateří).

Noční autobusová linka N94 jede ve směru do centra i nadále v úseku Maloměřický most – Tomkovo náměstí odklonem přímo ulicí Valchařskou.
• Vynechává tak zastávku Karlova.
• Zastávka Maloměřický most je přeložena k zastávce linky 4.
• Ve směru do Obřan jede linka N94 po své trase přes zastávku Karlova.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Schéma obsluhy zastávky Cacovická (linka 72) – ke stažení

Schéma obsluhy zastávky Karlova (linka 75) – ke stažení

Schéma přestupního uzlu Tomkovo náměstí – ke stažení
Méně informací Více informací

Výstavba VMO Tomkovo náměstí – 2. etapa

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
přibližně
 do
25
26
27
53
57
72
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou. V rámci druhé etapy jsou od středy 1. června 2022 trolejbusové linky 25 a 26 odkloněny od zastávky Provazníkova do zastávky Štefánikova čtvrť. Ostatní opatření zůstávají beze změn.

Trolejbusové linky 25 a 26 jsou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále jedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť.

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně je zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 je ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje dříve vedené do Štefánikovy čtvrti jedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
• Provoz linky 53 je doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 53 zrušena a v plném rozsahu nahrazena linkou 72.

Autobusová linka 57 je z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou je nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nezajíždějí na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů je v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště.
• V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahrazuje linka 72 část spojů linky 53.
• V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahrazuje linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 72 v provozu celodenně v pracovních i nepracovních dnech. Ve špičkách pracovních dnů jede v celé trase Technologický park – Poliklinika Lesná (– Obřany, sídliště), v ostatní době je v provozu v úseku Technologický park – Královo Pole, nádraží.

Autobusová linka 81 je v provozu pouze v úseku Česká – Haškova.
• V úseku Haškova – Štefánikova čtvrť je možné použít autobusovou linku 46.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 81 zrušena.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 je možný v zastávce Štefánikova čtvrť.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Informační leták – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Křídlovická

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
 do
44
84
Z důvodu stavebních prací je od 6:00 v pondělí 18. dubna 2022 do ukončení prací přeložena zastávka Křídlovická:

• pro linku 44 cca o 120 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Nové sady)
• pro linku 84 cca o 40 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Náplavka)
• AKTUALIZACE: zastávka pro linku 84 byla v pondělí 13. června 2022 v 10:30 vrácena na původní místo
Méně informací Více informací

Porucha vozidla - Zastávka Faměrovo náměstí

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
47
Zdržení
5–10
Cestující převezme se zpožděním záložní vozidlo.

Porucha vozidla - Zastávka Olomoucká - u školy

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
77
Zdržení
10
Cestující převezme se zpožděním záložní vozidlo.

Čekání na příjezd ZZS - Zastávka Mendlovo náměstí

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
5
Zdržení
5-10
Cestující převezme se zpožděním záložní vozidlo.

Porucha vozidla - Zastávka Václavská

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
1
Zdržení
10
Od zastávky Nové sady je řazeno záložní vozidlo.

Dopravní nehoda - Zastávka Tkalcovská

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
2
4
7
Zdržení
12

Porucha vozidla - Zastávka Svratecká

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
36
Zdržení
10
Použijte prosím následující spoj.

Porucha vozidla - Ulice Křenová

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
8
Zdržení
6

Neprůjezdná trať - Zastávka Lipová

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
1
Zdržení
10 - 15
AKTUALIZACE 14:05: Odklon ukončen, linka 1 se vrací na svou pravidelnou trasu.

Linka 1 jede mezi zastávkami Vozovna Komín - Mendlovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Minskou, Veveří, Husovou a Pekařskou. Od zastávky Výstaviště - hlavní vstup je řazeno záložní vozidlo.

Neprůjezdná trať - Ulice Václavská

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
1
2
Zdržení
8

Informace do vašeho e-mailu

Chcete mít aktuální informace z dopravy vždy po ruce? Přihlaste se k odběru newsletteru a zvolte si, jaké zprávy chcete dostávat.

Přihlásit se k odběru newsletteru