header_zmeny_v_doprave

Změny v dopravě

Plánované události

Výluka autobusů v ulici Kulkově

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
64
Z důvodu postupujících prací při výstavbě velkého městského okruhu bude od 6:00 v sobotu 4. února 2023 do ukončení provozu v neděli 5. února 2023 zcela uzavřena část ulice Kulkovy mezi křižovatkou s ulicí Rokytovou a zastávkou Podsednická.

Autobusová linka 64 pojede v úseku Stará osada – Podsednická obousměrným odklonem přes zastávku Židenice, kasárna.
• Vynechá tak zastávku Údolíček.
• Na odklonové trase obslouží zastávku Židenice, kasárna.
• Zastávka Podsednická zůstává v obou směrech přeložena cca o 150 metrů směrem k zastávce Kulkova.

Schéma dopravních opatření – bude k dispozici ke stažení
Méně informací Více informací

Provoz o pololetních prázdninách

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
49
50
E50
52
53
54
55
E56
57
58
62
64
65
67
68
69
70
71
72
75
E75
E76
77
78
84
š85
š86
š88
V pátek 3. února 2023 (pololetní prázdniny) pojedou linky 1–84 podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny.
• Školní autobusové linky š85, š86 a š88 budou mimo provoz.
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Loosova – aktualizace od 20. 1. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
57
š86
N92
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace je od 8:00 v pátek 20. ledna 2023 do ukončení prací (předpoklad do 1. dubna 2023) zastávka Loosova pro linky 57, š86 a N92 ve směru na Haškovu přeložena cca o 100 metrů vzad (na úroveň zastávky pro opačný směr).
Méně informací Více informací

Rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
44
84
N89
Z důvodu rekonstrukce mostu je od zahájení provozu nočních linek v neděli 15. ledna 2023 po dobu přibližně jednoho roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská.

Autobusové linky 44 a N89 ve směru z centra jedou v úseku Tržní – Škroupova odklonem ulicemi Olomouckou a Černovickou.
• Nevynechávají tak žádnou zastávku, na odklonové trase navíc obsluhují zastávku Spáčilova.

Autobusová linka 84 jede v úseku Otakara Ševčíka – Hladíkova odklonem ulicemi Táborskou, Životského, Křenovou a Masnou.
• Vynechává tak zastávky Škroupova a Tržní.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Buzkova, Geislerova, Životského a Masná.
• Zastávka Otakara Ševčíka je přeložena k zastávce linky 9.
• Zastávka Hladíkova je přeložena za křižovatku Masná × Mlýnská.

Autobusová linka N89 ve směru do centra jede v úseku Otakara Ševčíka – Životského odklonem ulicemi Táborskou a Životského.
• Vynechává tak zastávku Škroupova.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Buzkova a Geislerova.
• Zastávky Otakara Ševčíka a Životského jsou přeloženy k zastávkám linky 9.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Omezení průjezdu přes Tomkovo náměstí – aktualizace od 7. 1. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
72
75
N94
Z důvodu postupujících stavebních prací jsou od soboty 7. ledna 2023 vyloučena všechna levá odbočení na Tomkově náměstí a došlo k dalším změnám v organizaci dopravy v dotčené oblasti.

Autobusová linka 72 ve směru do Králova Pole neobsluhuje zastávku Tomkovo náměstí. Náhradou zastavuje na zastávce linky 4 Cacovická.

Autobusová linka 75 ve směru do Slatiny obsluhuje zastávku Karlova v přeložené poloze přibližně o 200 metrů vzad (u křižovatky s ulicí Mateří).

Noční autobusová linka N94 jede ve směru do centra i nadále v úseku Maloměřický most – Tomkovo náměstí odklonem přímo ulicí Valchařskou.
• Vynechává tak zastávku Karlova.
• Zastávka Maloměřický most je přeložena k zastávce linky 4.
• Ve směru do Obřan jede linka N94 po své trase přes zastávku Karlova.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Schéma obsluhy zastávky Cacovická (linka 72) – ke stažení

Schéma obsluhy zastávky Karlova (linka 75) – ke stažení

Schéma přestupního uzlu Tomkovo náměstí – ke stažení
Méně informací Více informací

Rekonstrukce terminálu Kuřim, železniční stanice – aktualizace od 15. 11. 2022

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
přibližně
 do
71
N91
152
302
310
311
312
313
V souvislosti s postupující rekonstrukcí přestupního terminálu a kanalizace došlo od 21:00 v úterý 15. listopadu 2022 k další změně organizace dopravy a polohy zastávek v terminálu Kuřim, železniční stanice.

Zastávku v ulici Nádražní (první označník od nádražní budovy, v místě bývalého nástupiště č. 2) obsluhují linky:
• 311 a 312 směr Kuřim, zámek
• všechny autobusové linky pro výstup
• AKTUALIZACE: Od 21:00 v neděli 18. prosince 2022 je výstupní zastávka umístěna před nádražní budovou.

Zastávku v ulici Nádražní (druhý označník od nádražní budovy) obsluhují linky:
• 71 a 310 směr Kuřim, sokolovna
• 302, 310, 311 a 312 směr Kuřim, kulturní dům

Zastávku v ulici Nádražní (třetí označník od nádražní budovy, před křižovatkou s ulicí Zahradní) obsluhují linky:
• 302 směr Kuřim, sokolovna
• 152, 162 a 313 směr Kuřim, kulturní dům (aktualizace: linka 162 je od 11. prosince 2022 mimo provoz)

Zastávky v ulici Tyršově u křižovatky s ulicí Nádražní obsluhuje i nadále linka:
• N91 v obou směrech

Informace o omezení jsou k dispozici také na www.idsjmk.cz.
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Podsednická

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
přibližně
 do
64
Z důvodu stavebního záboru části komunikace je od 7:00 v úterý 26. července 2022 přeložena zastávka Podsednická pro linku 64 v obou směrech:

• směr Červený písek cca o 110 metrů vzad (k autoservisu Honda)
• směr Červený písek cca o 180 metrů vpřed
• směr Stará osada cca o 110 metrů vzad

AKTUALIZACE: Od 17:30 ve čtvrtek 17. listopadu 2022 je zastávka směr Červený písek přeložena cca o 180 metrů vpřed oproti původní poloze.
Méně informací Více informací

Výstavba VMO Tomkovo náměstí – 2. etapa

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
přibližně
 do
25
26
27
53
57
72
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou. V rámci druhé etapy jsou od středy 1. června 2022 trolejbusové linky 25 a 26 odkloněny od zastávky Provazníkova do zastávky Štefánikova čtvrť. Ostatní opatření zůstávají beze změn.

Trolejbusové linky 25 a 26 jsou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále jedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť.

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně je zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 je ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje dříve vedené do Štefánikovy čtvrti jedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
• Provoz linky 53 je doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 53 zrušena a v plném rozsahu nahrazena linkou 72.

Autobusová linka 57 je z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou je nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nezajíždějí na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů je v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště.
• V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahrazuje linka 72 část spojů linky 53.
• V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahrazuje linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 72 v provozu celodenně v pracovních i nepracovních dnech. Ve špičkách pracovních dnů jede v celé trase Technologický park – Poliklinika Lesná (– Obřany, sídliště), v ostatní době je v provozu v úseku Technologický park – Královo Pole, nádraží.

Autobusová linka 81 je v provozu pouze v úseku Česká – Haškova.
• V úseku Haškova – Štefánikova čtvrť je možné použít autobusovou linku 46.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 81 zrušena.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 je možný v zastávce Štefánikova čtvrť.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Informační leták – ke stažení
Méně informací Více informací

Výstavba VMO Žabovřeská

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
1
3
10
11
44
84
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 je v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky je přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra je výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 je v provozu beze změny trasy, byla ale posílena zkrácením intervalu a po celý den je v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.

Linka 10 jede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajišťuje tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka jedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů byl náhradou za linku 10, která již nejede v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 je v provozu denně a jede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajišťuje tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského jsou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka je obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajišťují pravidelné autobusové linky 44 a 84.
• Obě linky jsou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:

Pisárky – zastávka tramvají pod mostem je v obou směrech bez obsluhy, linka 1 pro výstup i nástup obsluhuje zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova, Stránského – obsluhovány pouze linkou 11, která v obou směrech zastavují na zastávkách pro směr do Bystrce

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Informační leták – ke stažení
Méně informací Více informací

Porucha vozidla - Zastávka Nerudova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
12
Zdržení
8

Porucha vozidla - Zastávka Náměstí Míru

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
4
Zdržení
5
Použijte prosím následující spoj.

Čekání na příjezd policie - Zastávka Náměstí Míru

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
4
Zdržení
5-10
Cestující převezme se zpožděním záložní vozidlo.

Neprůjezdná trať - Ulice Veveří

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
3
10
12
Zdržení
7

Porucha vozidla - Zastávka Krásného

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
8
Zdržení
10
Použijte prosím následující spoj.

Porucha vozidla - Zastávka Tomanova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
7
9
Zdržení
7
Od zastávky Malinovského náměstí je řazeno záložní vozidlo.

Porucha vozidla - Zastávka Klusáčkova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
12
34
36
68
Zdržení
4

Nepravidelnost provozu - Zastávka Pisárky

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
44
E56
84
Zdržení
5-15

Informace do vašeho e-mailu

Chcete mít aktuální informace z dopravy vždy po ruce? Přihlaste se k odběru newsletteru a zvolte si, jaké zprávy chcete dostávat.

Přihlásit se k odběru newsletteru