header_zmeny_v_doprave

Změny v dopravě

Předpokládané události

Výluka tramvají na Technologický park

Předpokládaná událost ?
zavřít
Co je Předpokládaná událost?
Událost, u které ještě nemáme stoprocentně potvrzený finální termín.
od
 do
12
Z důvodu výměny výhybky bude pravděpodobně v neděli 11. června 2023 vyloučen provoz tramvají do smyčky Technologický park. Výluka se dotkne linky 12.

Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu www.dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby Newsletter.
Méně informací Více informací

Výluka autobusů na náměstí 28. října

Předpokládaná událost ?
zavřít
Co je Předpokládaná událost?
Událost, u které ještě nemáme stoprocentně potvrzený finální termín.
od
 do
67
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude pravděpodobně o víkendu 10. – 11. června 2023 vyloučen provoz veškeré dopravy na náměstí 28. října mezi ulicemi Milady Horákové a Drobného. Výluka se bude týkat linky 67.

Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu www.dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby Newsletter.
Méně informací Více informací

Plánované události

Výluka autobusů v Soběšicích – aktualizace od 5. 6. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
43
N93
Z důvodu pokračující výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu je vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích. S platností od 5:00 v pondělí 5. června 2023 dojde k úpravě trasy linek 43 a N93 a ke změně obsluhy zastávek:

Autobusové linky 43 a N93 pojedou v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech přímo ulicí Útěchovskou.
• Zastávka Dohnalova ve směru z centra zůstává přeložena přibližně o 200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra je obsluhována v pravidelné poloze.
• Zastávka Na kovárně bude v obou směrech obsluhována v ulici Útěchovské. Ve směru do centra bude obsluhována v pravidelné poloze, ve směru z centra bude přeložena přibližně o 180 metrů vpřed (mezi křižovatky s ulicemi Borovou a Školní).
• Zastávka Rozárka nebude linkami 43 a N93 obsluhována.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Ivanovické náměstí

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
40
74
N95
109
Z důvodu stavebních prací bude od 7:00 v sobotu 3. června 2023 do ukončení prací (předpoklad do večerních hodin v neděli 4. června 2023) přeložena zastávka Ivanovické náměstí pro linky 40, 74, N95 a 109:

• ve směru do Tuřan přibližně o 130 metrů vpřed (na ulici Tuřanskou)
• ve směru do centra přibližně o 160 metrů vpřed (na ulici Kaštanovou)
Méně informací Více informací

Výluka tramvají v ulici Veveří

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
3
10
12
N92
N93
N99
Z důvodu výměny kolejnic bude od 6:05 v sobotu 3. června 2023 nepřetržitě do 17:00 v neděli 4. června 2023 vyloučen provoz tramvají v ulici Veveří.

Tramvajová linka 3 pojede v úseku Česká – Vozovna Komín odklonem přes Mendlovo náměstí a Pisárky.
• Spoje běžně ukončené nebo začínající v zastávce Vozovna Komín (v ranních a večerních hodinách) pojedou pouze v úseku Stará osada – Mendlovo náměstí.

Tramvajová linka 10 pojede pouze v úseku Stránská skála - smyčka – Česká.
• Vybrané spoje pojedou z provozních důvodů od zastávky Česká dále do zastávky Komenského náměstí.

Tramvajová linka 12 pojede pouze v úseku Komárov – Česká.
• V neděli 4. června 2023 v odpoledních hodinách pojede linka 12 z provozních důvodů od zastávky Česká dále přes zastávku Jugoslávská do smyčky Zemědělská.
• Zastávka Česká směr Komárov bude obsluhována na nástupišti 1 v ulici Joštově.

Náhradní dopravu zajistí dvojice mimořádných autobusových linek:

Linka x3 pojede v trase Česká – Konečného náměstí – Tábor – Vozovna Komín.
• Zastávka Česká ve směru do Komína bude obsluhována na zastávce sezónní linky 80 u parku (nástupiště 9) a navíc na začátku ulice Veveří.
• Zastávku Sochorova není možné autobusy náhradní dopravy obsloužit.
• Zastávka Vozovna Komín bude linkou x3 obsluhována na zastávkách linek 44, 67 a 84 na mostě.

Linka x12 pojede v trase Česká – Konečného náměstí – Klusáčkova – Technologický park.
• Zastávka Česká ve směru do Králova Pole bude obsluhována na zastávce sezónní linky 80 u parku a navíc na začátku ulice Veveří.
• Zastávka Technologický park bude linkou x12 obsluhována na zastávkách náhradní dopravy na souběžné silnici.

Noční autobusové linky N92, N93 a N99 budou v obou směrech obsluhovat zastávku Česká v přeložené poloze na začátku ulice Veveří.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Méně informací Více informací

Dočasná změna zastávky Náměstí 28. října pro autobusy – aktualizace od 2. 6. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
67
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace dojde od 7:00 v pátek 2. června 2023 k další změně zastávky Náměstí 28. října pro linku 67.

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Zimní stadion bude dočasně přeložena přibližně o 100 metrů vpřed (před přechod pro chodce).

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Hlavní nádraží bude obnovena v původní poloze u parku.
Méně informací Více informací

Sezónní obsluha areálu Riviéra

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
 do
C
Od čtvrtka 1. června 2023 je v provozu nová autobusová linka C, která zajišťuje doplňkovou dopravní obsluhu areálu Riviéra a jeho propojení s okolními místy s možností parkování nebo přestupu na ostatní linky.

Linka C jede v okružní trase Riviéra (zastávka linek 44 a N98) – Velodrom – Křížkovského – Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky (zastávka linek 44 a N98) – Riviéra, a to denně v době od 9:00 do 21:00 v intervalu 15–20 minut. Provozována bude po celou letní sezónu, ukončení provozu je plánováno na neděli 3. září 2023.

AKTUALIZACE 31. 5. 2023: Po dobu stavebních prací v prostoru zastávky Výstaviště - hlavní vstup obsluhuje linka C zastávku náhradní dopravy za tramvaje (cca o 160 metrů vpřed oproti původní zastávce).

Cestující jsou na lince C přepravováni bezplatně.

Pro dopravu k zastávce Riviéra je v denní době možné využít také linku 44. Linka 84 po dobu stavebních prací zastávku Riviéra vynechává.

Důvodem zavedení této speciální linky je výrazné omezení přístupu k Riviéře a zrušení parkovacích míst v dané lokalitě po dobu aktuálních dopravních omezení v ulici Bauerově, kde probíhá výstavba další části velkého městského okruhu.

Schéma trasy linky C – ke stažení

Jízdní řád linky C je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Lipová pro trolejbusy a autobusy

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
25
26
37
52
N97
Z důvodu rekonstrukce vodovodu je od 7:00 v úterý 30. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do poloviny srpna 2023) zastávka Lipová pro linky 25, 26, 37, 52 a N97 ve směru na Mendlovo náměstí přeložena přibližně o 90 metrů vzad (před křižovatku s ulicí Lipovou).
Méně informací Více informací

Dočasná změna zastávky Náměstí 28. října pro autobusy – aktualizace od 30. 5. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
67
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace je od 6:00 v úterý 30. května 2023 zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Zimní stadion přeložena přibližně o 190 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Traubovou).

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Hlavní nádraží zůstává dočasně zrušena, linka 67 náhradou obsluhuje zastávku linek 3, 5 a 9 směr Moravské náměstí v ulici Milady Horákové.
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Haškova

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
57
N92
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace je od 8:00 v pátek 26. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce července 2023) zastávka Haškova pro linky 57 a N92 ve směru do Soběšic / k Hlavnímu nádraží přeložena přibližně o 120 metrů vzad (před křižovatkou Okružní × Haškova).
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Výstaviště - hlavní vstup

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
 do
25
26
37
52
N97
C
Z důvodu stavebních prací je od 8:00 v pondělí 22. května 2023 do ukončení prací zastávka Výstaviště - hlavní vstup pro linky 25, 26, 37, 52 a N97 ve směru do Pisárek přeložena cca o 140 metrů vzad.

AKTUALIZACE 31. 5. 2023: Nově zavedená autobusová linka C obsluhuje od 1. 6. 2023 zastávku náhradní dopravy za tramvaje (přibližně o 160 metrů vpřed oproti původní zastávce).
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Černohorská

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
41
71
N91
Z důvodu stavebních prací je od 07:00 v pondělí 22. května 2023 do ukončení prací přeložena zastávka Černohorská pro linky 41, 71 a N91 v obou směrech:

• směr Mácova cca o 170 metrů vzad
• směr Řečkovice cca o 160 metrů vpřed
Méně informací Více informací

Jednosměrná výluka autobusů v ulici Masné

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
47
64
67
Z důvodu rekonstrukce horkovodu je od ranního zahájení provozu v úterý 9. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce října 2023) vyloučen provoz v ulici Masné ve směru ke křižovatce s ulicí Křenovou.

Autobusová linka 47 ve směru na Hlavní nádraží jede v úseku Jiránkova – Masná odklonem ulicemi Tržní a Křenovou.
• Zastávka Tržní je přeložena do ulice Tržní.
• Ve směru do Starých Černovic jede linka 47 po pravidelné trase ulicemi Masná a Hladíkova.

Autobusová linka 64 ve směru na Červený písek jede v úseku Hladíkova – Životského odklonem ulicemi Hladíkovou a Tržní.
• Neobsluhuje tak zastávku Masná.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávku Tržní v přeložené poloze v ulici Tržní.
• Ve směru do Chrlic jede linka 64 po pravidelné trase ulicemi Křenová a Masná.

Autobusová linka 67 ve směru do Jundrova jede v úseku Hladíkova – Masná odklonem ulicemi Hladíkovou, Tržní a Křenovou.
• Nevynechává tak žádnou pravidelnou zastávku.
• Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávku Tržní v přeložené poloze v ulici Tržní.
• Ve směru do Avionu jede linka 67 po pravidelné trase ulicí Masnou.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Odklon na lince E56 směr Královo Pole

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
E56
Od středy 12. dubna 2023 je z důvodu pokračující výstavby VMO Bauerova dlouhodobě uzavřena rampa od Pisáreckého tunelu k 8. bráně brněnského výstaviště.

Autobusová linka E56 ve směru do Králova Pole proto již od středy 12. dubna 2023 jede odklonem ulicemi Pisáreckou a Rybnickou.
• Vynechává tak zastávku Pisárky, náhradou obsluhuje zastávku linek 25, 26, 37, 52 a 68 Anthropos.

 Ve směru do Bohunic jede linka E56 od úterý 2. května 2023 již po své trase přes zastávku Pisárky.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Řezáčova

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
36
N93
Z důvodu rekonstrukce části ulice Řezáčovy došlo k přeložení zastávky Řezáčova pro linky 36 a N93 v obou směrech:

Zastávka Řezáčova směr Komín, sídliště je od 6:00 v pátek 14. dubna 2023 přeložena cca o 110 metrů vzad (na úroveň domu Řezáčova 70).

Zastávka Řezáčova směr Olbrachtovo náměstí je od 9:00 v neděli 16. dubna 2023 přeložena cca o 110 metrů vpřed (na úroveň domu Urbánkova 14).
Méně informací Více informací

Dočasné zrušení zastávky Lipová pro tramvaje

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
1
Z důvodu opravy tramvajové tratě je od středy 12. dubna 2023 do ukončení prací omezen provoz tramvají v ulici Hlinky. Provoz v úseku Lipová – Výstaviště - vstup G2 je zachován s využitím jednokolejného úseku.

S ohledem na místo prací je proto v obou směrech dočasně zrušena zastávka Lipová pro linku 1 a pro tramvaje jedoucí z/do vozovny Pisárky.
• Náhradou je možné použít pravidelné trolejbusové a autobusové linky 25, 26, 37 a 52.

Schéma dopravních omezení – ke stažení
Méně informací Více informací

Výstavba VMO Bauerova – 2. etapa

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
44
84
N98
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od března 2023 v několika etapách omezen provoz veškeré dopravy v ulici Bauerově. Ve druhé etapě došlo od 23:20 v úterý 11. dubna 2023 k následující změně zastávek na autobusových linkách 44, 84 a N98:

Směr Pisárky > Mendlovo náměstí (linky 44 a N98):
• zastávka Riviéra zůstává přeložena cca o 90 metrů vpřed
• zastávka Bauerova zůstává dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávku Riviéra)

Směr Mendlovo náměstí > Pisárky (linky 84 a N98):
• zastávka Velodrom zůstává přeložena cca o 480 metrů vzad (ke 4. bráně brněnského výstaviště)
• zastávka Bauerova je nově dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Velodrom nebo Pisárky, případně zastávku Riviéra pro opačný směr)
• zastávka Riviéra zůstává dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Velodrom nebo Pisárky, případně zastávku Riviéra pro opačný směr)

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Zámecká – ZMĚNA!

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
přibližně
 do
78
Aktualizace 17. 3. 2023 11:30: Na základě informace ze strany zhotovitele je přeložení zastávky odloženo na pondělí 20. března 2023.

Z důvodu výstavby zastávkových zálivů a chodníků je od soboty 18. března 2023 od 7:00 v pondělí 20. března 2023 do ukončení prací (předpoklad do 28. června 2023) omezen provoz v ulici Zámecké.

Je proto dočasně přeložena zastávka Zámecká pro linku 78:
• ve směru k Olympii přibližně o 50 metrů vpřed
• ve směru do Chrlic přibližně o 270 metrů vpřed (na začátek Chrlic)
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Vítězná

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
48
N89
Z důvodu rekonstrukce povrchu přilehlého parkoviště je od 8:00 v pondělí 13. března 2023 do ukončení prací zastávka Vítězná pro linky 48 a N89 ve směru na Hanáckou přeložena cca o 120 metrů vpřed.
Méně informací Více informací

Výluka autobusů v Soběšicích

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
43
N93
Z důvodu pokračující výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu je od 6:00 ve středu 8. února 2023 znovu vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích.

Autobusové linky 43 a N93 jedou v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech ulicemi Klokočí, Výzkumní, Na kovárně a Zeiberlichova.
• Zastávka Dohnalova ve směru z centra je přeložena přibližně o 200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra je obsluhována v pravidelné poloze.
• Zastávka Na kovárně je v obou směrech přeložena do ulice Na kovárně ke křižovatce s ulicí Útěchovskou.
• Zastávka Rozárka je obsluhována také ve směru do centra (společně s linkou 57).

Linka 43 přeložené zastávky obsluhuje již od prvních ranních odjezdů ve středu 8. února 2023.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
 do
44
84
N89
Z důvodu rekonstrukce mostu je od zahájení provozu nočních linek v neděli 15. ledna 2023 po dobu přibližně jednoho roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská.

Autobusové linky 44 a N89 ve směru z centra jedou v úseku Tržní – Škroupova odklonem ulicemi Olomouckou a Černovickou.
• Nevynechávají tak žádnou zastávku, na odklonové trase navíc obsluhují zastávku Spáčilova.

Autobusová linka 84 jede v úseku Otakara Ševčíka – Hladíkova odklonem ulicemi Táborskou, Životského, Křenovou a Masnou.
• Vynechává tak zastávky Škroupova a Tržní.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Buzkova, Geislerova, Životského a Masná.
• Zastávka Otakara Ševčíka je přeložena k zastávce linky 9.
• Zastávka Hladíkova je přeložena za křižovatku Masná × Mlýnská.

Autobusová linka N89 ve směru do centra jede v úseku Otakara Ševčíka – Životského odklonem ulicemi Táborskou a Životského.
• Vynechává tak zastávku Škroupova.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Buzkova a Geislerova.
• Zastávky Otakara Ševčíka a Životského jsou přeloženy k zastávkám linky 9.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Omezení průjezdu přes Tomkovo náměstí – aktualizace od 7. 1. 2023

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
od
přibližně
 do
72
75
N94
Z důvodu postupujících stavebních prací jsou od soboty 7. ledna 2023 vyloučena všechna levá odbočení na Tomkově náměstí a došlo k dalším změnám v organizaci dopravy v dotčené oblasti.

Autobusová linka 72 ve směru do Králova Pole neobsluhuje zastávku Tomkovo náměstí. Náhradou zastavuje na zastávce linky 4 Cacovická.

Autobusová linka 75 ve směru do Slatiny obsluhuje zastávku Karlova v přeložené poloze přibližně o 200 metrů vzad (u křižovatky s ulicí Mateří).

Noční autobusová linka N94 jede ve směru do centra i nadále v úseku Maloměřický most – Tomkovo náměstí odklonem přímo ulicí Valchařskou.
• Vynechává tak zastávku Karlova.
• Zastávka Maloměřický most je přeložena k zastávce linky 4.
• Ve směru do Obřan jede linka N94 po své trase přes zastávku Karlova.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Schéma obsluhy zastávky Cacovická (linka 72) – ke stažení

Schéma obsluhy zastávky Karlova (linka 75) – ke stažení

Schéma přestupního uzlu Tomkovo náměstí – ke stažení
Méně informací Více informací

Výstavba VMO Tomkovo náměstí – 2. etapa

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
přibližně
 do
25
26
27
53
57
72
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou. V rámci druhé etapy jsou od středy 1. června 2022 trolejbusové linky 25 a 26 odkloněny od zastávky Provazníkova do zastávky Štefánikova čtvrť. Ostatní opatření zůstávají beze změn.

Trolejbusové linky 25 a 26 jsou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále jedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť.

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně je zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 je ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje dříve vedené do Štefánikovy čtvrti jedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
• Provoz linky 53 je doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 53 zrušena a v plném rozsahu nahrazena linkou 72.

Autobusová linka 57 je z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou je nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nezajíždějí na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů je v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště.
• V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahrazuje linka 72 část spojů linky 53.
• V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahrazuje linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 72 v provozu celodenně v pracovních i nepracovních dnech. Ve špičkách pracovních dnů jede v celé trase Technologický park – Poliklinika Lesná (– Obřany, sídliště), v ostatní době je v provozu v úseku Technologický park – Královo Pole, nádraží.

Autobusová linka 81 je v provozu pouze v úseku Česká – Haškova.
• V úseku Haškova – Štefánikova čtvrť je možné použít autobusovou linku 46.
• AKTUALIZACE: Od neděle 11. prosince 2022 je linka 81 zrušena.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 je možný v zastávce Štefánikova čtvrť.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Informační leták – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Křídlovická

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
od
 do
44
84
Z důvodu stavebních prací je od 6:00 v pondělí 18. dubna 2022 do ukončení prací přeložena zastávka Křídlovická:

• pro linku 44 cca o 120 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Nové sady)
• pro linku 84 cca o 40 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Náplavka)
• AKTUALIZACE: zastávka pro linku 84 byla v pondělí 13. června 2022 v 10:30 vrácena na původní místo
Méně informací Více informací

Dopravní nehoda - Zastávka Životského

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
8
9
10
Zdržení
7

Dopravní nehoda - Zastávka U viaduktu

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
78
Zdržení
20
Použijte prosím následující spoj.

Porucha vozidla - Zastávka Masná

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
8
9
10
Zdržení
8

Čekání na příjezd ZZS - Zastávka Hlavní nádraží

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
8
12
Zdržení
10–15
Linky 8 a 12 do odvolání zastavují na 2. koleji.

Porucha vozidla - Zastávka Vozovna Komín

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
1
Zdržení
10
Od zastávky Mendlovo náměstí je řazeno záložní vozidlo.

Porucha vozidla - Zastávka Nové sady

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
12
Zdržení
5-10

Dopravní nehoda - Zastávka Zoologická zahrada

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
54
Zdržení
8
Cestující převezme se zpožděním záložní vozidlo.

Dopravní nehoda - Křižovatka Koliště × Křenová

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
Aktualizováno:
od
do
8
9
10
12
Zdržení
10

Porucha vozidla - Zastávka Ečerova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
1
Zdržení
5

Informace do vašeho e-mailu

Chcete mít aktuální informace z dopravy vždy po ruce? Přihlaste se k odběru newsletteru a zvolte si, jaké zprávy chcete dostávat.

Přihlásit se k odběru newsletteru