header_senior_bus

Seniorbus

Co je Seniorbus?

 • Seniorbus je služba určená pro snadnější cestování seniorů k lékaři, na nákupy nebo za kulturou. Na jejím provozu se podílí DPMB a Magistrát města Brna.
 • Služba je určena pro osoby starší 70 let nebo držitele průkazů ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm ve městě Brně.
 • Cena za jednu jízdu činí 50 Kč, platí se v hotovosti řidiči.
 • Klienta může zdarma doprovázet jedna další osoba.
 • Klient si může objednat maximálně 6 jízd za kalendářní měsíc.
 • Řidiči nezajišťují asistenční službu.

Jak jízdu objednat?

 • Telefonicky v pracovní dny od 7 do 15 hodin na telefonním čísle 731 518 348. Neslyšící klienti se mohou objednat prostřednictvím SMS.
 • Jízdu je možné objednat nejdříve 14 kalendářních dnů a nejpozději jeden pracovní den před zamýšleným dnem jízdy.
 • Nemá-li klient založenou kartu, bude při první objednávce operátor požadovat kromě jména a příjmení také datum narození, trvalé bydliště a telefonický kontakt. U klientů, kterým ještě nebylo 70 let, je požadováno navíc číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 • Jako místo nástupu se uvede konkrétní adresa, kam na smluvený čas přijede vozidlo Seniorbusu a klienta dopraví na jím předem určenou adresu výstupu. Místo nástupu a místo výstupu klienta se musí nacházet na území města Brna.
 • Požaduje-li klient přistavení vozidla s nájezdovou rampou pro invalidní vozík, musí tento požadavek uvést při objednávce.

Je služba určená pouze na dopravu k lékaři?

 • V rámci objednávky není zjišťován důvod zamýšlené přepravy. Klient může službu využít pro vyřízení jakékoliv osobní záležitosti.

Musí být místo nástupu v místě uvedeného trvalého bydliště?

 • Klient může nastoupit či vystoupit na libovolné adrese na území města Brna.

Jak se klient dopraví zpět?

 • Zpáteční jízdu je nutné objednat samostatně a předem. Zpáteční jízda nemusí být uskutečněna ve stejný den.
 • Objednávku zpáteční jízdy nelze učinit až v den, kdy byla vykonána jízda tam! Nelze například od lékaře zavolat, že je klient hotov a je možné jej odvézt zpět.
 • Pokud si klient svoji pochůzku vyřídí do 15 minut, může na něj vozidlo počkat. Tato cesta tam a zpět se počítá jako jedna vykonaná jízda.

Jak probíhá samotná přeprava?

 • Ve smluvený čas přijede na uvedenou adresu vozidlo služby.
 • V případě, že řidič klienta nemůže na uvedené adrese najít, pokusí se jej kontaktovat telefonicky. Vozidlo na klienta, který se nedostavil včas, čeká maximálně 15 minut, a to pouze v případě, že tak nebudou ohroženy časy jízd dalších klientů.
 • Řidič klienta obvykle telefonicky kontaktuje také v případech, kdy má z provozních důvodů zpoždění.
 • Řidič může odmítnout přepravu klienta, který je zjevně znečištěn, zapáchá nebo jinak porušuje přepravní podmínky.
 • Po vykonání jízdy je klient povinen tuto skutečnost potvrdit svým podpisem řidiči do jízdního výkazu.

Jak se má klient zachovat, pokud objednanou jízdu nemůže využít?

 • Jízdu lze zrušit nejpozději jeden pracovní den předem do 15 hodin, a to na telefonním čísle 731 518 348. Jízdy zrušené po tomto termínu se odečítají z měsíčního limitu šesti jízd.
 • Ve výjimečných případech, zejména mimo provozní dobu telefonního čísla pro objednávky, lze jízdu zrušit prostřednictvím nepřetržité služby na informační lince Dopravního podniku města Brna, a.s., 543 174 317.

Kontaktujte nás

Seniorbus