Tištěné jízdenky

Papírové jízdenky

Jízdenky v distribuční síti

Počet zón Platnost Základní Zlevněná A*
2 zóny

15 minut v zónách 100+101

10 minut mimo zóny 100+101

20 Kč 10 Kč
2 zóny 60 minut 25 Kč 12 Kč
3 zóny 90 minut 33 Kč 16 Kč
jízdenka na 8 cest 8 cest,  v zónách 100 + 101, 1 cesta = max. 45 min 156 Kč 78 Kč
doplatková jízdenka pro 1 tarifní zónu
v kombinaci s předplatní jízdenkou
- 19 Kč 9 Kč

 

 

Přenosné předplatní jízdenky v distribuční síti 

Jízdenka Platí pro zóny Základní cena Snížená cena1 Koupit na BrnoID
Jednodenní
(24 hodin)
100 + 101 90 Kč2 45 Kč Koupit
Pětidenní
(5 dnů)
100 + 101 250 Kč Koupit
Čtrnáctidenní
(14 dnů)
100 + 101 420 Kč Koupit
Měsíční
(30 dnů)
100 + 101 750 Kč Koupit

*Lze použít pro přepravu dětí do 15 let nebo pro přepravu psa a spoluzavazadla. Tuto jízdenku mohou využít i osoby 15–18 let, studenti do 26 let a osoby nad 65 let, přičemž pro tyto tři skupiny cestujících zlevněná jízdenka neplatí pro jízdu začínající a zároveň končící na území zón 100 nebo 101 linkou s provozním označením 1–99, a to včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X. Nárok na slevu je nutné prokázat dle Tarifu IDS JMK. Úplný ceník jízdného Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje najdete zde

 

autobus

Věděli jste, že od roku 2018 můžete zaplatit pokutu za jízdu bez platného jízdního dokladu také přes e-shop DPMB? 

Jízdenky z jízdenkových automatů

Platnost Přestupnost Základní Zlevněná A*1, zavazadlo, pes
Doplatek za 1 zónu *4 Přestupní 19 Kč 9 Kč
2 zóny / 15 (10) minut*13 Přestupní 20 Kč 10 Kč
2 zóny / 60 minut Přestupní 25 Kč 12 Kč
3 zóny / 90 minut Přestupní 33 Kč 16 Kč
4 zóny / 90 minut Přestupní 41 Kč 20 Kč
5 zón / 120 minut Přestupní 49 Kč 24 Kč
6 zón / 120 minut Přestupní 57 Kč 28 Kč
7 zón / 150 minut Přestupní 65 Kč 32 Kč
8 zón / 150 minut Přestupní 73 Kč 36 Kč
9 zón / 180 minut Přestupní 81 Kč 40 Kč
10 zón / 180 minut Přestupní 89 Kč 44 Kč
Všechny zóny / 240 minut Přestupní 113 Kč 56 Kč
Zóna 100 + 101 / 24 hodin Přestupní 90 Kč 45 Kč

*1 – Zlevněná A a Zlevněná: Jízdenku lze použít pro přepravu dítěte do 15 let a pro přepravu psa a spoluzavazadla. Jízdenku může využít rovněž mládež od 15 do 18 let, studenti do 26 let, osoby nad 65 let a osoby invalidní 3. stupně, u těchto skupin jízdenka neplatí pro jízdu začínající a současně končící na území zón 100 nebo 101 linkou s provozním označením 1 až 99 (včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X). Nárok na slevu je nutné prokázat dle Tarifu IDS JMK.

*4 –  Jízdenka slouží jako doplatek za 1 zónu v případě kombinace jízdních dokladů.

*13 – V zónách 100 + 101 platí 15 minut od času označení. Mimo tyto zóny se časová platnost zkracuje na 10 minut. V případě jízdy vlakem je začátek platnosti určen skutečným odjezdem vlaku ze zastávky.

Často kladené otázky

Jak si koupit jízdenku v jízdenkovém automatu?

Nejdříve zkontrolujte, jestli je automat v provozu. Pokud ano, bude svítit displej a na něm bude nápis Jízdenky nebo den, datum a čas (nápisy se střídají).  Pokud automat nefunguje, můžete volat na číslo +420 543 174 317 nebo závadu nahlásit kterémukoliv řidiči. Poté vyberte druh jízdenky z nabídky a stiskněte příslušné tlačítko. Při nákupu zlevněné verze jízdenky je nově nutné použít předvolbu stiskem tlačítka Zlevněná. Počet kusů pak volíte opakovaným stisknutím tlačítka. Kdykoliv v průběhu zadávání objednávky je možné stiskem tlačítka Zrušit vynulovat objednávku. 

Na displeji se zobrazí seznam mincí, které je možné k platbě použít (1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč) a zároveň se otevře vstup pro vhoz mincí. Mince vhazujte v požadovaných hodnotách až do výše celkové ceny nákupu, pokud možno od nejnižší po nejvyšší hodnotu. Při vhazování mincí je po každé minci uzavíráno a opět otevíráno blokování vhozu mincí. Na displeji se zobrazuje peněžní částka zbývající do ceny nákupu. Pokud jste navolili nesprávnou jízdenku nebo její počet, můžete provést tlačítkem Zrušit storno objednávky a automat vhozený obnos vrátí.

Po vhození poslední mince probíhá tisk jízdenek a na displeji se zobrazí text: Vyřizuji Vaši žádost, moment! Následně automat vrátí přeplatek ceny a vydá vytištěné jízdenky.

Kde jsou umístěné jízdenkové automaty?

Naše automaty jsou instalovány ve všech přestupních uzlech a na všech frekventovaných zastávkách městské dopravy. Všechny automaty jsou již vybaveny vracečem mincí, přesto věnujte pozornost seznamu mincí, který se zobrazuje na displeji během nákupu. Ne vždy je možné použít všechny druhy mincí. Nevhazujte do automatu mince, jejichž hodnota není zobrazena na displeji.

Mapa jízdenkových automatů

Co dělat, pokud mi jízdenkový automat nevrátil peníze nebo nevydal jízdenku?

V případě nevydání jízdenek nejprve stiskněte tlačítko Zrušit. Automat vrátí vhozenou finanční hotovost. Pokud je tlačítko nefunkční, vyčkejte 20 sekund, automat vrátí mince sám.

Pakliže vám jízdenkový automat:

  • nevydal jízdenku a ani vhozené mince, 
  • nevrátil přesný rozdíl mezi nominální hodnotou vydané jízdenky a vhozenými mincemi, 
  • vydal nepotištěnou nebo chybně potištěnou jízdenku, 
  • vydal jízdenku v jiném formátu, 

můžete službu reklamovat, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od vzniku poruchy. Reklamace jízdenkového automatu se řídí reklamačním řádem a je možné ji podat těmito způsoby: 

  • vyplněním reklamačního formuláře na internetových stránkách www.dpmb.cz, 
  • telefonicky na čísle +420 543 174 317,
  • e-mailem na JAreklamace@dpmb.cz,
  • osobně v doplatkové pokladně v Brně na ulici Novobranská 18 v prvním patře v pracovní dny od 7:00 do 18:00.

 Reklamační řád

Hlášení poruchy jízdenkového automatu

Kdo se přepravuje bezplatně?

1.    Bezplatně se přepravují:

a) děti do 6 let, (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), není nutné se prokazovat žádným jízdním dokladem, dítě musí být vždy doprovázeno osobou starší 10 let;

b) v zónách 100 a 101 děti do věku 10 let (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin), prokazují se dokladem vystaveným veřejnou institucí obsahujícím jméno, příjmení a datum narození dítěte nebo jízdním dokladem;

c) v zónách 100 a 101 jeden doprovod dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje jízdním dokladem v elektronické podobě vydaným po doložení rodného listu nebo průkazu totožnosti6 dítěte.

d) držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P vydaného orgánem České republiky v tramvajích, autobusech a trolejbusech v zónách 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740, 800, 900, na lince 226 a na linkách s provozním označením 1 až 99 i mimo tyto zóny;

e) průvodci držitele průkazu ZTP/P vydaného orgánem České republiky včetně asistenčního nebo vodicího psa, invalidního vozíku a dětského kočárku, pokud je držitelem průkazu ZTP/P dítě;

f) v autobusech v zónách 225, 235, 571, 675, 740, 900 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK;

g) v autobusech v zóně 575 osoby starší 65 let (tj. včetně dne 65. narozenin), prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

h) v tramvaji a trolejbusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o dráhách;

i) v autobusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o silniční dopravě;

j) v autobusech v zóně 235 a na lince 226 Městská policie Blansko ve služebním stejnokroji;

k) v autobusech v zóně 575 Policista ČR a Městská policie Břeclav ve služebním stejnokroji a osoby stanovené MÚ Břeclav;

l) v zónách 100 a 101 držitelé jízdního dokladu platného na železnici pro trasu Brno - Vienna International Airport (Letiště Vídeň) nebo v opačném směru. Nárok na přepravu prokazuje cestující zvláštním jízdním dokladem vydaným od vyhlášení elektronicky KORDIS JMK, a.s. ve formě QR kódu na jméno cestujícího, který platí 4 hodiny před plánovaným odjezdem z Brna nebo 4 hodiny po plánovaném příjezdu do Brna;

m) v zónách 100 a 101 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazem totožnosti6 nebo řidičským průkazem nebo jízdním dokladem;

n) v autobusech v zóně 900 děti do 10 let, (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin);

o) v autobusech v zóně 900 jeden doprovod dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje elektronickým identifikátorem nebo průkazkou IDS JMK pro dítě do 18 let;

p) v autobusech v zóně 800 starobní důchodci a osoby invalidní ve 3. stupni bez věkového omezení, osoby invalidní v 1. a 2. stupni starší 50 let a nositelé zlatých plaket Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve; prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

q) cestující, ruční zavazadla a psi na autobusových linkách označených písmeny A, B, C, D, E, F, G a H;

r) asistenční nebo vodicí psi ve výcviku označení reflexní vestou;

s) členové Českého svazu bojovníků za svobodu ve věku nad 70 let se přepravují bezplatně ve všech linkách a zónách IDS JMK. Členové Českého svazu bojovníků za svobodu ve věku 60 až 70 let se přepravují bezplatně ve vlacích a dále ve všech linkách a zónách IDS JMK mimo zón 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740, 800 a 900.

2.    Bezplatně se přepravuje:

a) kočárek pro spolucestující dítě;

b) vozík pro invalidy, s nímž cestuje držitel průkazu ZTP a ZTP/P;

c) ruční zavazadla, kterými jsou drobné předměty do maximálních rozměrů kvádru 20 x 30 x 50 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umístit pod sedadlo;

d) jeden pár lyží včetně lyžařských holí v obalu, snowboard, sáně, boby, koloběžka o délce do 120 cm a dětské odrážedlo.

e) malá živá zvířata v uzavřených schránách s nepropustným dnem;

f) jedna nákupní taška na kolečkách.

3. V zónách 100 a 101 může držitel platné předplatní jízdenky vydané pro 2 a více dnů bezplatně přepravovat spoluzavazadlo[1], psa nebo jízdní kolo. V linkách s provozním označením 100 a výše je přeprava jízdního kola povolena pouze ve spojích vyznačených v jízdním řádu.