header_revize_jizdenek

Revize jízdenek a pokuty

Práva a povinnosti cestujícího

Cestující je povinen mít při zahájení přepravy, po celou dobu jízdy a v okamžiku výstupu z vozidla platný jízdní doklad.

Jízdenku si můžete koupit platební kartou při nástupu do vozu prostřednictvím služby Pípni a jeď! 

Papírovou jízdenku si označte ihned po nástupu do vozidla a zkontrolujte správnost vytištěných údajů. Případné nedostatky v označení reklamujte u řidiče.

V případě využití SMS jízdenky do vozu vstupujte s již doručenou jízdenkou. Pokud nedorazila, musíte si pořídit jiný jízdní doklad. V opačném případě vám při kontrole hrozí pokuta.

Kontrolu jízdních dokladů ve vozidlech MHD podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, provádí pracovníci dopravní služby ve stejnokroji nebo pověřené osoby dopravce vybavené kontrolním odznakem. 

Naši pracovníci jsou připraveni prokázat se na vyžádání kontrolním průkazem, jehož číslo musí být shodné s číslem kontrolního odznaku.

Práva a povinnosti revizorů

Pracovníci dopravní služby ve stejnokroji nebo osoby pověřené dopravcem jsou ze zákona oprávněni:

1) dávat cestujícím pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy,

2) kontrolovat, zda cestující plní Smluvní přepravní podmínky,

3) uložit cestujícímu, který porušuje Smluvní přepravní podmínky anebo nepředložil ke kontrole platný jízdní doklad, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému,

4) v případě, že cestující neuhradí přirážku k jízdnému a jízdné na místě v hotovosti, vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti dokladem vydaným příslušným správním úřadem (§18a, odst. 2, zákona o drahách, §37 zákona o silniční dopravě),

5) v případě, že se cestující neprokáže dokladem totožnosti, vyzvat cestujícího k setrvání na místě do příjezdu policie a cestující je povinen pokyn splnit,

6) vyloučit z přepravy osoby, které nesplňují ustanovení Smluvních přepravních podmínek a osoby, které do vozidla umístily věci, jejichž přeprava je zakázaná,

7) přiměřeným způsobem podle §14 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zasáhnout vůči cestujícímu, který odmítl zaplatit uložené jízdné a přirážku k jízdnému, odmítl prokázat totožnost anebo odmítl opustit vozidlo poté, co byl vyloučen z přepravy.

Často kladené otázky

Jak zaplatit pokutu?

Pokud vám byla udělena pokuta, máte čtyři možnosti, jak ji uhradit:

  1. Přímo na místě revizorovi, a to buď v hotovosti, nebo platební bezkontaktní kartou. 
  2. Přes e-shop www.brnoid.cz. V sekci „Moje kontroly revizorem“ vyplníte číslo udělené pokuty, datum udělení pokuty a jednoduše uhradíte online.
  3. Na doplatkové pokladně DPMB, Novobranská 18, Brno, I. patro. Otevírací doba je PO–PÁ: 7:00–18:00. 
  4. Zasláním na účet 19-8905621/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo pokuty. Najdete ho vpravo nahoře na modrém Zápisu o provedené přepravní kontrole, který jste dostali od revizora.

Jaká je výše pokuty?

Běžná sankce je stanovena na 1500 Kč plus cena základní jízdenky 25 Kč. Celkem tedy zaplatíte 1525 Kč. V případě, že udělenou sankci uhradíte na místě u revizora hotově, nebo bezhotovostně, snižuje se výše sankce na 1000 Kč.

Upozorňujeme, že pokud nedojde k úhradě do 30 dnů od udělení pokuty, může být předána k vymáhání externí smluvní společnosti. Vymáhaná částka pak může dosáhnout až několikanásobku původní sumy.

Jaká je výše pokuty při dodatečném předložení šalinkarty?

Pokud jste pouze zapomněli šalinkartu, při dodatečném doložení v doplatkové pokladně DPMB, a.s. do deseti kalendářních dnů uhradíte pouze poplatek 100 Kč. Další možností je od následujícího do desátého dne od kontroly revizorem na e-shopu www.brnoid.cz, kde po vyplnění čísla zápisu a datumu udělení sankce uhradíte pouze 50 Kč.  K uhrazení této sankce můžete ve svém účtu uplatnit body nasbírané za úspěšně provedené kontroly revizorem.

Upozorňujeme, že pokud nedojde k úhradě do 30 dnů od udělení pokuty, může být předána k vymáhání externí smluvní společnosti. Vymáhaná částka pak může dosáhnout až několikanásobku původní částky.

Kde se nachází kontaktní centrum pro platbu pokut a řešení pohledávek?

Kontaktní centrum pro platbu pokut a řešení pohledávek najdete na adrese:

Novobranská 18, Brno, 602 00

Telefon: +420 543 174 317

E-mail: dpmb@dpmb.cz

Otevírací doba Kontaktního centra (II. patro):
PO, ÚT, ČT, PÁ: 7:00–15:00, ST: 7:00–17:00

Otevírací doba doplatkové pokladny (I. patro):
PO–PÁ: 7:00–18:00

Pokuty je možné hradit i prostřednictvím e-shopu www.brnoid.cz.