Čekání na příjezd policie - Zastávka Skácelova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
44
Zdržení
10
Použijte prosím následující spoj. Od zastávky Hlavní je řazeno záložní vozidlo.