Čekání na příjezd ZZS - Zastávka Bohunická

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
2
Zdržení
19
Od zastávky Nové sady je řazeno záložní vozidlo.