Civitas - výzkumný a rozvojový projekt EU

Projekty CIVITAS

Dopravní podnik města Brna, a.s. spolu se Statutárním městem Brnem získal grant Evropské komise k realizaci projektů v rámci iniciativy CIVITAS zaměřené na trvale udržitelný rozvoj v oblasti dopravy. Jedná se o výzkumný a demonstrační projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu. Město Brno se k tomuto projektu přihlásilo v rámci konsorcia CIVITAS – ELAN, které dále tvoří města Lublaň (Slovinsko), Záhřeb (Chorvatsko), Gent (Belgie) a Porto (Portugalsko).
Dopravní podnik města Brna, a.s. připravil společně se Statutárním městem Brnem čtyřletý projekt, jehož cílem je realizace několika opatření, který mají za cíl zlepšení kvality a udržitelnosti dopravy ve městě Brně. Součástí projektu je také výměna zkušeností a nejlepších příkladů dobré praxe v oblasti dopravy v rámci Evropské unie. DPMB,a.s. bude v rámci tohoto projektu realizovat tři opatření:

1. zavedení minibusů
V rámci tohoto projektu se od září 2009 v brněnských ulicích objevují nové nízkopodlažní minibusy. Tyto minibusy umožňují přepravu až 6 invalidních vozíčků současně a přednostně nahradily již nevyhovujících autobusy na linkách 81 a 82. Jednoduchou úpravou interiéru mohou být minibusy uzpůsobeny na standardní uspořádání a mohou se tak objevit i na některých, méně vytížených spojích jiných linek, kde je provoz velkého autobusu neekonomický. Do konce roku 2009 byly dodány dva minibusy, další tři minibusy byly zařazeny do provozy v 1.pololetí 2010. Kromě linek 81 a 82 v pracovní dny lze minibusy v současné vidět ve večerních hodinách a o víkendech na linkách 46 a 64. V letním období jsou minibusy využity také pro turistické okruhy, které nabízí Turistické a informační centrum http://www.ticbrno.cz/.
2. dálková regulace topení v tramvajích a trolejbusech

Tento projet má za cíl optimalizovat čtvrhodinový průběh odběru elektřiny a dosáhnout tak úspory v provozních nákladech. Základem projektu je snížení nejostřejších odběrových špiček pomocí dálkové regulace topení ve vozidlech a tím snížení nákladů na nákup rezervované kapacity přenosu a distribuce elektřiny. V zimní sezóně 2009/2010 proběhl pilotní projekt, kdy byl systém vyzkoušen na všech typech vozidel. Do konce roku 2010 pak budou systémem osazeny všechny tramvaje a trolejbusy.
3. Zavedení dálkové diagnostiky stavu jízdenkových automatů

V rámci tohoto projektu bude do všech jízdenkových automatů instalován speciální modul, který bude pomocí technologie GPRS posílat informaci o stavu automatu do centrály. Údržba pak bude moci ihned reagovat na vzniklé poruchy (automat nejede, chybějící papír apod.). V současné době takové informace nejsou k dispozici a může se proto stát, že je automat mimo povoz i několik dní. Od června do srpna 2009 probíhal zkušební provoz na 10 automatech. Na základě jeho pozitivních výsledků bylo rozhodnuto vybavit tímto systémem všechny jízdenkové automaty DPMB. K 30.6.2010 bylo vybaveno a zapojeno do systému dálkové diagnostiky všech 152 automatů. 

Statutární město Brno je bude realizátorem dalších tří opatření (Integrované centrum mobility, kampaň pro zvýšení využívání MHD a vytvoření diskusní platformy o plánování intermodálních přestupních uzlů). Projekt začal oficiálně 15.9.2008 podpisem grantové dohody a potrvá čtyři roky, kdy budou navržená opatření realizována. Celkový rozpočet projektů DPMB,a.s. je 1 149 240 EUR, z čeho příspěvek Evropské komise by měl činit 588 000 EUR.