|
 

DP Asistent

služba poskytovaná Dopravním podnikem města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno
se od 1. 9. 2010 rozšiřuje o cílovou skupinu: rodič + tři a více vlastních nebo svěřených dětí

Co je DP asistent?

Osobní pomoc okruhu potřebných zákazníků při cestování brněnskou veřejnou dopravou provozovanou DPMB, a.s., například starším a tělesně postiženým cestujícím, rodičům se třemi a více dětmi předškolního věku, ale i jako ambulantní informační služba při změnách v organizaci dopravy, při zahajování a ukončování větších výluk nebo při mimořádných výlukách, kdy pracovníci DPMB informují cestující o náhradním způsobu dopravy, popř. o dalších změnách přímo na zastávkách.

Obsah služby DP asistent:

Doprovod cestujícího během cestování prostředky městské hromadné dopravy na území města Brna, tj. z výchozí zastávky do cílové zastávky cesty, včetně přestupování, pokud tato cesta navazuje na další využití prostředků veřejné dopravy. Sem patří osobní pomoc při nastupování, pohybu ve vozidle a při vystupování, vyhledávání spoje, pomoc při dodržování smluvních přepravních podmínek, informace o průběhu cesty, řešení neočekávaných situací cestujícího aj.
Služba se poskytuje pro předem konkretizovanou cestu a to v pracovní dny od 6 do 18 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.

Pro koho je DP asistent určen?

 • držiteli průkazu ZTP a ZTP/P
 • osobě starší 75 let
 • rodiči se třemi a více vlastními nebo svěřenými dětmi, z čehož alespoň tři děti jsou předškolního věku
 • Ambulantní informační služby jsou určeny pro veškerou veřejnost.

  Kde si můžete službu DP asistent objednat?

  Službu je nutno objednat nejméně 24 hodin předem v pracovní dny od 6 do 14 hodin na telefonním čísle 543 171 350.

  Kolik stojí DP asistent?

  Asistenční služba je poskytována osobám s platným jízdním dokladem, a to bez dalších poplatků.

  Postup při doprovodu starších a postižených osob, rodiče s dětmi:

 • Objednávka telefonicky minimálně 24 hodin před uskutečněním služby.
 • Zákazník si s dispečerem DP asistent dohodne podrobnosti objednávky, tzn. čas, výchozí a cílovou zastávku cesty, na které je požadována asistence a zákazníkovi dispečer sdělí služební číslo asistenta.
 • Zákazník sdělí dispečerovi DP asistent své jméno a kontaktní tel. číslo pro případ změny služby.
 • Se zákazníkem se asistent setká v dohodnutém čase u označníku dohodnuté zastávky v požadovaném směru přepravy, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • V případě cestujícího rodiče s dětmi platí, že právní odpovědnost za děti nese po celou dobu jízdy sám rodič! Rodič je s touto podmínkou dopředu seznámen.
 • DPMB, a.s. si vyhrazuje odmítnout nebo i ukončit asistenční službu osobě, která nesplňuje podmínky pro poskytnutí asistenční služby a v případě, že pro požadovaný termín již není volný asistent.
 • Asistent má v provozu MHD status oprávněné osoby dopravce.