|
 

Podmínky přepravy jízdních kol MHD v Brně

CyklistaPřeprava jízdních kol v prostředcích městské hromadné dopravy v Brně se řídí Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK, především bodem (18) článku 6:

 

 (18) Jízdní kolo může cestující v zónách 100 a 101 v tramvajích, trolejbusech a v autobusech

s provozním označením linek 1 až 99, ve vlacích a v dalších spojích vyznačených v jízdním řádu

přepravovat jako spoluzavazadlo za těchto podmínek:

 • S jízdním kolem se do vozidla nastupuje dveřmi označenými symbolem kočárku. Počet symbolů stanovuje počet současně přepravovaných kočárků a jízdních kol.
 • Nástup do vozidla nebo výstup z vozidla s jízdním kolem je dovolen jen se souhlasem řidiče. Cestující je povinen postupovat podle ustanovení článku 8 odst. (1) a (3).
 • Řidič je oprávněn povolit přepravu i většího množství jízdních kol.
 • Průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen.
 • Jízdní kolo podléhá dovoznému podle Tarifu IDS JMK.
 • Při současném nástupu na zastávce do vozidla má přeprava kočárku pro spolucestující dítě a vozíku pro invalidy přednost před přepravou jízdních kol i dalších spoluzavazadel.
 • Pokud je vozidlo vybaveno přívěsným vozíkem nebo závěsným zařízením pro přepravu jízdních kol, musí být jízdní kolo přepravováno na tomto vozíku nebo zařízení. Cestující je povinen jízdní kolo na vozík nebo zařízení umístit vlastními silami, kolo bezpečně připevnit a zajistit proti krádeži. Za přepravu kola nezajištěného proti krádeži dopravce nezodpovídá. Z důvodu lepší manipulovatelnosti a zamezení vzniku případných škod musejí být z jízdních kol před naložením odstraněny světlomety, závěsné brašny apod. Jízdní kola, která vzhledem k jejich konstrukci nelze patřičně upevnit do držáků, nebudou k přepravě přijata.
 • Přeprava jízdních kol nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy a nesmí být na obtíž ostatním cestujícím.

 

Přepravu jízdních kol na lodích na brněnské přehradě řeší Příloha 4 smluvních přepravních podmínek

 

Článek 3 - Přeprava zavazadel, jízdních kol a psů

(1) Přeprava zavazadel, jízdních kol, psů a ostatních zvířat je možná podle okamžitých provozních podmínek. Je zakázáno vnášet na lodě látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána! Psi mohou být přepravováni pouze s bezpečným a nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře. Ostatní zvířata je možné přepravovat se souhlasem lodníka a to pouze v uzavřené schránce s nepropustným dnem. Zavazadlo o hmotnosti nad 50 kg je zakázáno přepravovat. Schválení přepravy zavazadel, psů a jízdních kol je v pravomoci kapitána lodi.

 

V sezóně (obvykle od dubna do října) jsou na některé spoje linky 55 a v nepracovních dnech také vybrané spoje linky 57 v úseku Tomkovo náměstí - Útěchov vypravovány autobusy se speciálním držákem jízdních kol (tzv. „cyklospoje“).

 

Platný jízdní řád obou linek naleznete v sekcích Jízdní řády zastávkové a Jízdní řády linkové.

(Pod texty dát odkazy na příslušné stránky)

 

Nakládat a vykládat jízdní kola na a z nosičů lze jen na níže uvedených zastávkách:

Linka 55: Židenice, nádraží, Špačkova, Novolíšeňská, Zetor, Jírova, Mariánské údolí.

Linka 57: Tomkovo náměstí, Halasovo náměstí, Haškova, Klarisky, Útěchov (smyčka).

 

V případě, že autobus s cyklonosičem jede na jiné lince nebo na spoji, který není označen jako spoj s rozšířenou přepravou jízdních kol, nebo při nasazení na jinou linku než 55 nebo 57, je tento autobus považován za běžný spoj a platí standardní podmínky IDS JMK.

 

 

Základní pravidla pro přepravu jízdních kol na cyklospojích

 • Nakládka a vykládka kol na cyklonosič je povolena pouze ve vybraných zastávkách. Hodlá-li cestující s jízdním kolem nastoupit na jiné zastávce, než která je určena pro nakládku, je povoleno jízdní kolo přepravit uvnitř vozidla dle aktuální obsazenosti do nejbližší zastávky vymezené pro nakládku na cyklonosič, kde cestující své kolo na nosič umístí.
 • V případě, že je cyklonosič plně obsazen, je řidič oprávněn v případě volné kapacity vozidla povolit i přepravu uvnitř vozidla.
 • Cestující na cyklonosič umísťují své kolo sami. Řidič je povinen osobně na nakládku a vykládku jízdního kola dohlížet. V případě neznalosti cestujících může řidič cestujícímu s nakládkou/vykládkou pomoci.
 • Před umístěním kola na nosič je povinen cestující z jízdního kola sejmout všechna doplňková vybavení, které by bylo možné zcizit např. při stání na křižovatce (zejména cyklocomputery, brašny, láhve na nápoje, pumpičky atd.).
 • Po zavěšení kola na cyklonosič řidič zkontroluje správné upevnění a jízdní kolo uzamkne proti krádeži a cestujícímu vydá karabinku s číslem pozice, která je zavěšena u každé pozice na cyklonosiči.
 • Při výstupu cestujícího s jízdním kolem řidič ověří vlastnictví jízdního kola pomocí karabinky s číslem, odemkne kolo proti krádeži a asistuje cestujícímu při vykládce.
 • Cestující s předplatným kupónem nic nedoplácí. V jiných případech je nutné pro kolo zakoupit základní jízdenku.