|
 

SENIOR BUS - přepravní podmínky

  • Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby.
  • Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území města Brna.
  • Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje bezplatně.
  • Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.
  • Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za kalendářní měsíc.
  • Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen prokázat svou oprávněnost k jízdě platným osobním dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.
  • Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu řidiče.
  • Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče vozidla.
  • Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo silně znečištěnému cestujícímu.
  • Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. Objednávky na víkend a na první následující pracovní den se přijímají nejpozději poslední pracovní den v týdnu.

Přepravní podmínky ke stažení.