Dopravní nehoda - Zastávka Malečkova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
78
Zdržení
15
Použijte prosím následující spoj. Po trase bude řazen záložní autobus.