Dopravní nehoda - Zastávka Rybkova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
3
10
Zdržení
10
Od zastávky Česká je řazeno záložní vozidlo.