Dopravní podnik města Brna nabízí zaměstnancům bezúročné půjčky

Dopravní podnik zřídil speciální fond, ze kterého bude poskytovat bezúročné půjčky zaměstnancům v nouzi. Pro tento účel vyčlenil milion korun. Dopravce tak chce zmírnit dopady inflace a zdražování energií na své pracovníky a jejich rodiny.

 

 „Složitá situace posledních měsíců samozřejmě dopadá i na naše zaměstnance. Chceme, aby věděli, že se o nás můžou opřít a pokud se dostanou do tíživé situace, dokážeme jim pomoci. Do speciálního fondu jsme proto vyčlenili milion korun a budeme z něj zájemcům poskytovat bezúročné půjčky,“ vysvětlil záměr generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

O bezúročnou půjčku mohou žádat zaměstnanci dopravního podniku v pracovním poměru na dobu neurčitou, kteří mají mimořádné výdaje spojené zejména s vysokými cenami energií a nejsou schopni je sami pokrýt. Nevztahuje se na osoby v insolvenci nebo exekuci. „Jde nám o to, aby se naši lidé cítili dobře, nebyli ve stresu a nějak tuto dobu překlenuli,“ dodal Havránek. Fond bude k dispozici až do vyčerpání celého finančního objemu.

Žádost zaměstnanci mohou podat na sociálním oddělení podniku spolu s dokladem o zvýšených životních nákladech a představě o splácení půjčky. Minimální měsíční splátka je stanovena na 1000 Kč. Žádost bude posuzovat porada vedení. Maximální částka, o kterou zaměstnanci mohou žádat, není stanovena. 

 

Tisková zpráva v PDF


Kontakt:

Mgr. Hana Tomaštíková
tisková mluvčí DPMB, a.s.
htomastikova@dpmb.cz
603 587 015

Mgr. Barbora Doležalová
tisková mluvčí DPMB, a.s.
bdolezalova@dpmb.cz
605 230 590