Poptávka reklamních ploch

(Letáková kampaň začíná vždy v sobotu)
(Letáková kampaň končí vždy v pátek)

Fakturační údaje nájemce
Plátce DPH:
Fyzická osoba:

Kontaktní údaje objednatele

Na vaši poptávku odpoví pracovníci oddělení Marketingu a reklamy DPMB, a.s., reklamy@dpmb.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem jednání ohledně poskytnutí reklamních ploch bude společnost Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 25508881, Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vyplněním tohoto formuláře poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu jednání ohledně poskytnutí reklamních ploch. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 25508881, Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Bc. Radek Tomek, e-mail: rtomek@dpmb.cz