Přihlášení ke školení profesní způsobilosti

Máte-li zájem o školení profesní způsobilosti, přihlaste se prosím pomocí následujícího formuláře. Do e-mailu Vám následně dorazí potvrzení o přihlášení. Nezapomeňte, že přihlásit se je možné nejpozději 14 dní před plánovaným termínem. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.  

Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště (dle OP)