Instalace elektronických informačních panelů na tramvajové zastávky

V rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod byla vyhlášena v září 2012 výzva na podávání žádostí o dotaci v oblasti dopravní telematika. Do dopravní telematiky náleží i informační panely pro cestující MHD, která byly instalovány pouze na významných dopravních uzlech. Dopravní podnik využil příležitosti a na základě připraveného projektu žádost podal.

Po zrealizování výběrového řízení na dodavatele informačních panelů a zřízení přípojek bylo nainstalováno na vybraných třiceti zastávkách MHD v Brně celkem 55 elektronických informačních panelů (zkratka ELP) – 52 z nich je přímo na zastávkách, tři panely jsou na dispečinku DPMB a slouží k zadávání informací do systému. S novými panely se cestující setkají na těchto trasách tramvajové dopravy: Mendlovo náměstí - Bystrc Ečerova; Židovský hřbitov – Stránská skála, smyčka; Vsetínská – Dunajská (směr na Starý Lískovec); Čertova rokle na Lesné a v trase Bohunická – Tyršova (směr na Modřice).

Informační panely jsou určeny pro zobrazování informací o času odjezdu všech vozidel zařazených do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), tedy tramvají, trolejbusů a autobusů. Informace o aktuální poloze všech těchto vozidel jsou dostupné v systému RIS DPMB (Řídicí informační systém) a CEDRIS Centrálního dispečinku Jihomoravského kraje, odkud jsou data exportována do vyhodnocovacího software a následně do modulu „řídicí systém pro ELP“, který slouží pro ovládání informačních panelů. Vedle informací o aktuálních odjezdech vozidel může panel zobrazit i aktuální informaci o změně v dopravě – tu pošle pracovník dispečinku v textové podobě. Prostřednictvím jednotlivých panelů může také dispečer k cestujícím čekajícím na zastávce vyslat mluvené hlášení.

Pořízení 55 nových informačních panelů a jejich instalace stála celkem necelých deset milionů korun. Dotace z Regionálního operačního programu pak činila 8 324 305 Kč.