IROP – Nákup obousměrných nízkopodlažních tramvají – I. etapa

V říjnu 2022 byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena výzva, která je zaměřena mj. na podporu nákupu bezemisních drážních vozidel městské dopravy. Díky jasně stanovené strategii obnovy vozového parku dopravní podnik na tuto výzvu okamžitě zareagoval a zahájil přípravu žádosti o dotační podporu.

Předmětem projektu je nákup pěti obousměrných nízkopodlažních tramvají, které jsou náhradou dosluhujících tramvají KT8D5. Obousměrné tramvaje jsou vypravovány nejen na linku 8 s úvraťovými konečnými, ale lze je využít i při výlukách. Díky obnově vozového parku nahrazením starších vozidel s nižší hospodárností provozu dochází ke snížení energetické náročnosti provozu a zmírnění dopadu na klima. Všechna nově pořizovaná vozidla jsou vybavena moderním odbavovacím systémem a již dnes standardně používaným vizuálním a akustickým informačním systémem, který výrazně zjednodušuje orientaci uživatelům MHD včetně slabozrakých a nevidomých. Všechna nově nakupovaná vozidla jsou v souladu se strategií DPMB nízkopodlažní a umožňují tak bezproblémové užití MHD starším osobám, osobám s pohybovým handicapem a cestujícím s kočárky.

Celkové náklady na pořízení pěti tramvají přesáhly 299,6 mil. Kč. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj DPMB obdržel prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu částku 209.753.250 Kč, která pokryla 70 % těchto nákladů.

Travaj Škoda 45t

 

Logo EU