Jak vypadá řídící informační systém DPMB?

V letech 2018 – 2019 provedl Dopravní podnik města Brna, a.s., po více než patnácti letech provozu původního, kompletní obnovu řídicího informačního systému. Vyměněna byla technologie nejen na dopravním dispečinku, ale především ve všech vozidlech městské hromadné dopravy. Dispečeři a řidiči díky němu získali přesnější údaje i spolehlivější radiové spojení a zvýšení kvality hromadné dopravy i poskytovaných informací pocítili také samotní cestující. Celé řešení bylo navíc oceněno Zlatou medailí Urbis 2019.

Tramvaj ve městě Brně

Operační středisko řízení provozu

obrazovka-dispecinku

Centrální prvek Řídicího informačního systému tvoří server Sprinter RISII spojený s externím úložištěm. Celý systém je postaven na architektuře klient – server a uživatelé se připojují na základě definovaných oprávnění. Kromě operátorů Operačního střediska řízení provozu využívají systém také výpravčí pro kontrolu vypravenosti, technici jednotlivých provozoven zejména při dohledávání archivovaných údajů v případě řešení stížností, přípravné a kontrolní složky a v neposlední řadě také informační operátoři pracoviště Distribuce dopravních informací.

Serverová část disponuje robustním aplikačním rozhraním na bázi webové služby, které poskytuje statické i aktuální informace o provozu MHD aplikacím třetích stran, především informačním panelům na zastávkách či uživatelům mobilní aplikace DPMBinfo.

Jednotlivá vozidla si mohou operátoři zobrazit podle jejich reálné polohy v mapě nebo podle zastávek na trase jednotlivých linek, obdobným způsobem funguje zobrazení také informačních panelů. Ze kteréhokoliv místa v systému je pak možné vozidlo či panel vyhledat a zahájit s ním hlasovou nebo textovou komunikaci.

Vozidla (nejen) městské hromadné dopravy

 

Technické vybavení bylo vyměněno také ve více než 700 vozidlech hromadné dopravy. Celá realizace se odvíjela od základní myšlenky autonomního palubního informačního systému, který dokáže poskytnout podporu a potřebné údaje nejen řidiči, ale i cestující veřejnosti. Zobrazení čísla linky a konečné zastávky na transparentech či akustické hlášení zastávek v prostoru pro cestující dnes považujeme za samozřejmost. Ke slovu však přicházejí například LCD displeje s možností zobrazení nejen seznamu následujících zastávek, ale také třeba polohy vozidla v mapě či aktuálních odjezdů dalších linek z nejbližší zastávky. Komunikace mezi palubním počítačem a periferiemi probíhá po sběrnici ethernet.

Řidič ovládá palubní informatiku prostřednictvím terminálu s barevným LCD 8“ s kapacitní dotykovou obrazovkou, na které má po dobu jízdy k dispozici informace o trase a jízdním řádu, podle kterých koriguje odjezdy ze zastávek tak, aby splnil standardy DPMB. Má přehled o informacích, poskytovaných cestujícím a dokáže je podle potřeby sám zveřejňovat. A s RISII došlo ještě k jednomu zjednodušení. Papírová kurzová čísla, za jejichž vložení do vozových desek odpovídal turnusový výpravčí a za umístění za okno ve vozidle řidič, byla nahrazena digitálním displejem.

Každé vozidlo zasílá v pravidelných intervalech (za jízdy je to 10 a při stání na konečné 30 sekund) informace o svojí poloze, o nastavení palubní informatiky a další provozní informace potřebné pro řízení provozu.

Palubní počítač zároveň komunikuje s řadiči světelného signalizačního zařízení na křižovatkách tak, aby zde byla zajištěna preference vozidel hromadné dopravy a u vozidel vázané trakce (tramvaje, trolejbusy) probíhá výměna informací také se zařízením pro bezkontaktní stavění výhybek.
Všechna vozidla jsou vybavena čelní kolizní kamerou se záznamem, který lze v případě nehody nebo jiné mimořádné události stáhnout a přehrát, čímž se v mnoha případech urychlí a upřesní její vyšetřování.

Obnoveno bylo technické vybavení dispečerských a technických vozidel včetně Seniorbusu. Ta sice nedisponují palubním počítačem a terminálem, komunikaci se serverem však v potřebné míře zajišťuje nová radiostanice.

 

 

 

fofoterminal
terminal

Jak se komunikuje?

risi

Primárním komunikačním kanálem je Městská radiová síť Brno provozovaná na digitální technologii TETRA. Správcem infrastruktury je Městská policie Brno a provoz v síti Dopravní podnik města Brna, a.s. sdílí kromě policie i s dalšími městskými organizacemi, což přináší jednak jistotu robustní infrastruktury a kvalitního provozu sítě a jednak významnou úsporu nákladů na rádiový provoz.

Paralelně může každé vozidlo komunikovat prostřednictvím sítě GSM (LTE) a to v rámci privátní sítě (APN) DPMB. Komunikace přes GSM je záložním kanálem pro případ výpadku či přetížení sítě TETRA a zároveň kanálem pro přenos objemnějších zpráv, které přes síť Tetra zaslat nelze. Síť LTE využije vozidlo rovněž v rámci budoucí spolupráce s kooperativními dopravními systémy ITS v rámci standardu V2X (např. projekty C-ROADS nebo Mobilita v městě Brně).

Pro vyčítání logovaných údajů a nahrávání nových dat do vozidel jsou areály všech vozoven pokryty signálem Wi-Fi. Mimo vozovny jsou WI-FI modemy použity pro komunikaci s řadiči křižovatek a pro poskytování připojení k internetu cestující veřejnosti.

Další články

Retro autobus na Dnu mobility

Na brněnském Dnu mobility nabídneme jedinečnou příležitost prozkoumat retro autobus Škoda 706 RTO známý jako „erťák“. Tato akce se koná v sobotu 16. září...