Jaro bez dluhů s DPMB

V čem spočívá?

Akce umožňuje dlužníkům zbavit se dluhů u DPMB uhrazením pouze snížené částky za pokutu.

Pro koho je akce určena?

Akci mohou využít lidé, kteří mají u DPMB dluh za nezaplacenou pokutu za jízdu na černo a na které se nevztahovala celostátní akce Milostivé léto.

Do Jara bez dluhů s DPMB budou zahrnuty pohledávky, které jsou vymáhány mimosoudně, a u kterých:

  • nebylo zahájeno soudní řízení,
  • nebylo rozhodnuto soudem,
  • nebylo zahájeno exekuční řízení,
  • u kterých neprobíhá insolvenční řízení,
  • které nebyly uhrazeny již dříve před začátkem milostivého jara,
  • které nebudou uhrazeny po datu skončení milostivého jara.

 

Kdy probíhá?

Jaro bez dluhů u DPMB bude probíhat v období astronomického jara od 20. 3. 2022 do 20. 6. 2022.

Jak na to?

Dlužník, který bude chtít využít akce Jaro bez dluhů u DPMB musí svůj záměr oznámit písemně nebo e-mailem DPMB, a. s. : pokuty@dpmb.cz nebo přímo smluvní advokátní kanceláři : dpmb@advokati.pro.

Zároveň musí nejpozději do 20. 6. 2022 uhradit sníženou sazbu přirážky k jízdnému + jízdné. Za datum úhrady je považován den, kdy je daná částka připsána na účet DPMB, a. s., nebo na účtu smluvní advokátní kanceláři.

Na pohledávky zahrnuté do Jaro bez dluhů u DPMB nelze uzavřít splátkový kalendář.

Podrobné informace získáte na telefonním čísle 543 174 541, nebo na pracovišti Tarifního kontaktního centra na Novobranské 18, 2. patro, po – pá 7:00 – 17:00 hodin.

Další články

Retro autobus na Dnu mobility

Na brněnském Dnu mobility nabídneme jedinečnou příležitost prozkoumat retro autobus Škoda 706 RTO známý jako „erťák“. Tato akce se koná v sobotu 16. září...