Nákup CNG autobusů pro MHD Brno I. – III. etapa

V letech 2014 – 2015 byl v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaného z Fondu soudržnosti EU realizován projekt nákupu 88 nízkopodlažních 12 metrových autobusů s pohonem na CNG. Jednou ze strategických priorit DPMB je pokračovat v tomto trendu obnovy vozového parku formou pořizování vozidel s ekologickým pohonem.

Začátkem roku 2016 byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena výzva, která je zaměřena právě na podporu nákupu nízkoemisních vozidel. Díky jasně stanovené strategii obnovy vozového parku mohl DPMB na tuto výzvu okamžitě zareagovat a zahájit přípravu žádostí o dotační podporu. Vzhledem k omezení maximální finanční částky na jeden projekt byly připravovány 3 samostatné projekty.

Při obnově vozidel je vždy výhodnější realizovat nákupy vozidel ve větších skupinách typově totožných vozů, což výrazně snižuje provozní náklady na vozidla hlavně v oblasti údržby. Na opravy vozidel se využívají společné speciální nástroje a diagnostika, mechanici lépe mohou využívat zkušeností z předchozích oprav a údržby, je možno držet menší zásobu náhradních dílů. Z tohoto důvodu bylo koncem roku 2016 vyhlášeno výběrové řízení na dodávku 44 kloubových a 16 solo autobusů s pohonem na CNG. Vítězem výběrového řízení, s nímž byla následně uzavřena rámcová smlouva, se stala firma ZLINER, s.r.o. s nabídkou vozidel SOR NGB 12 a IVECO URBANWAY 18M.

První etapa byla realizována v období 5 - 11/2017. Předmětem dodávky byl nákup 23 plně bezbariérových a nízkopodlažních kloubových autobusů IVECO URBANWAY 18M s pohonem na CNG splňující emisní normu EURO 6. Dotace, kterou jsme obdrželi z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, byla 169.983.000 Kč.

V rámci druhé etapy bylo dále k 31. 5. 2018 společností ZLINER dodáno 16 standardních (12m) nízkopodlažních autobusů SOR NGB 12 a 11 kloubových IVECO URBANWAY 18M. Podstatná část nákladů vynaložených na tuto etapu byla pokryta opět z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, a to částkou ve výši 167.369.802 Kč.

V srpnu 2018 byla zrealizována i třetí etapa obnovy vozového parku, a to dodáním posledních 10 kloubových autobusů IVECO URBANWAY 18M. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu byla na pokrytí 85% nákladů poskytnuta částka 73.950.000 Kč.

Díky nákupu nových vozidel budou v průběhu jednoho roku od jejich pořízení vyřazeny z provozu starší autobusy nižších emisních tříd. Tímto dojde při zachování současného rozsahu dopravy ke snížení produkce emisí o téměř 20 tun za rok. Všechny tři projekty jsou schopny dosáhnout snížení produkce škodlivých emisí o více než 80% v porovnání s vyřazovanými vozidly.

Všechna nově pořizovaná vozidla jsou standardně vybavena moderním odbavovacím systémem a vizuálním a akustickým informačním systémem, který výrazně zjednodušuje orientaci uživatelům MHD.