Nákup šalinkarty se vyplatí

Dopravní podnik města Brna opět vyhlašuje soutěž „Šalinkarta vyhrává“. Cestující, který si zakoupí v období od 1. září do 31. prosince 2012 měsíční, čtvrtletní, nebo roční předplatní jízdenku nepřenosnou v kategoriích základní, pro děti a studenty, nebo pro seniory do 70 let, se může zapojit do soutěže a vyhrát některou z těchto cen:

  • 1. cena - čtečka knih
  • 2. cena - GPS navigace
  • 3. cena - outdoorové hodinky
  • 4. - 10. cena - upomínkové předměty

Pro účast v soutěži je možno se od 1. září 2012 zaregistrovat buďto zde nebo na kupónu, vystřiženém z časopisu Šalina.

Zde účastníci soutěže uvedou kód své průkazky (osmimístné číslo pod datem narození na průkazce), příjmení, jméno a kontaktní údaje - e-mail nebo místo bydliště a telefon (povinný údaj).

Slosování proběhne v lednu 2013, výherci budou neprodleně informováni a budou jim předány ceny.

Při přepočtu cen předplatních jízdenek na jeden den používání je zřejmá jejich výhodnost. Například držitel roční předplatní jízdenky základní zaplatí za jeden den polovinu ceny jedné jízdenky základní s časovou platností 60 minut.

 

Více o předplatních jízdenkách 

 

Výhody pro držitele všech předplatních jízdenek

  • V zónách 100 a 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech s provozním označením linek 1 až 99 držitel platné předplatní jízdenky může bezplatně přepravovat spoluzavazadlo, psa nebo kolo.
  • Držitel platné předplatní jízdenky nepřenosné na zóny 100 a 101 může na lodní dopravě DPMB, a.s. využívat zlevněné jízdné.

Další výhody pro držitele roční předplatní jízdenky

  • S držitelem základní roční předplatní jízdenky nepřenosné může v nepracovních dnech společně bezplatně cestovat další osoba starší 15 let a až tři děti do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin).
  • S držitelem základní roční předplatní jízdenky nepřenosné na zóny 100 a 101 může využívat na lodích DPMB, a.s. zlevněné jízdné i další dospělá osoba.

Další články

Retro autobus na Dnu mobility

Na brněnském Dnu mobility nabídneme jedinečnou příležitost prozkoumat retro autobus Škoda 706 RTO známý jako „erťák“. Tato akce se koná v sobotu 16. září...