Nepravidelnost provozu - zastávka Životského

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
9
31
33
64
84
Zdržení
10–20