Neprůjezdná trať - Zastávka Jungmannova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
6
Zdržení
7
Doprava již byla uvolněna, linka 6 pokračuje se zpožděním. Od zastávky Česká je řazen záložní autobus.