Omezení provozu na Mendlově náměstí směr Hlinky

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
25
26
37
52
84
N97
N98
405
406
Z důvodu pokládky povrchu komunikace nebude v sobotu 26. listopadu 2022 od 5:45 do 19:00 možný průjezd trolejbusů a autobusů přes Mendlovo náměstí ve směru do ulice Hlinky.

Trolejbusové linky 25, 26 a 37 (provoz zajistí parciální trolejbusy a autobusy) a autobusová linka 52 ve směru do Pisárek pojedou v úseku Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup odklonem ulicemi Křížovou, Poříčí a Křížkovského.
• Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Křížové směr Poříčí.
• Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádné další zastávky.
• Vzhledem k delší odklonové trase budou linky 25, 26, 37 a 52 odjíždět z Mendlova náměstí o 1–2 minuty dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu.

Autobusová linka 84 pojede v úseku Křídlovická – Křížkovského odklonem ulicemi Nové sady, Hybešovou, Křížovou a Poříčí.
• Vynechá tak zastávky Poříčí a Mendlovo náměstí.
• Zastávka Křídlovická bude přeložena k zastávce linky 40 směr Úzká.
• Na odklonové trase linka 84 dále obslouží zastávky tramvají Hybešova a Václavská.
• Zastávka Křížkovského bude přeložena k vědeckému centru VIDA!.

Noční autobusová linka N97 ve směru do Pisárek pojede v úseku Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup odklonem ulicemi Křížovou, Poříčí a Křížkovského.
• Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Křížové směr Poříčí.
• Na odklonové trase nebude obsluhovat žádné další zastávky.
• Vzhledem k odklonové trase bude linka N97 odjíždět z Mendlova náměstí o 1 minutu dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu.

Noční autobusová linka N98 ve směru do Pisárek pojede v úseku Václavská – Křížkovského odklonem ulicemi Křížovou a Poříčí.
• Vynechá tak zastávku Mendlovo náměstí.
• Zastávka Křížkovského bude přeložena k vědeckému centru VIDA!

Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro výstup i nástup obsluhovat zastávku v ústí ulice Hlinky (u křižovatky s ulicí Pivovarskou).

Ve směru od Pisárek pojedou všechny linky po svých pravidelných trasách ulicí Veletržní.

Schéma dopravních opatření – přeložení zastávky Mendlovo náměstí

Schéma dopravních opatření – odklon linek 84 a N98