Online objednávka reklamních ploch

Online objednávka reklamních ploch

Žádám o přijetí k výuce a výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny vozidel:

Osobní údaje
Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nejsem nezpůsobilým k právním úkonům, že mi nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, případně, že pominula doba stanovená pro pozbytí řidičského oprávnění podle zvláštního zákona2), v případě rozšíření řidičského oprávnění splňuji další podmínky k udělení řidičského oprávnění podle zvláštního zákona 3) , že netrpím tělesnou nebo duševní vadou, která by mne činila nezpůsobilým k řízení motorových vozidel a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Dne:  29. 9. 2023

 

Po odeslání žádosti Vás kontaktuje pracovník autoškoly ohledně dalšího postupu. Děkujeme!