Ostatní událost - Zastávka Podsednická

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
64
Zdržení
15
Použijte prosím následující spoj. Od zastávky Masná je řazeno záložní vozidlo.