POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVENÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU POLEPU ZÁJEZDOVÉHO AUTOBUSU

 1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

  1. Předmětem zakázky je zhotovení grafického návrhu polepu zájezdového autobusu Volvo 9700 ve vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále jen „DPMB, a.s.“ nebo „zadavatel“).


 2. TERMÍN PLNĚNÍ:

  1. Termín plnění: do 30. 09. 2016


 3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY:

  1. Nabídka bude podána v elektronické podobě.
  2. Nabídka bude obsahovat:
   1. oprávněnou osobou podepsanou nabídku a identifikační údaje uchazeče
   2. zpracování návrhu grafiky ve formátu *.pdf, nebo *.jpg


 4. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:

  1. Grafický návrh musí zohledňovat následující skutečnosti:
   1. autobus je majetkem DPMB, a.s.
   2. autobus je z města Brna
   3. autobus vozí fotbalisty FC Zbrojovka Brno
   doplněné o loga DPMB, a.s., FC Zbrojovky Brno a statutárního města Brna
  2. Grafika nesmí zasahovat do oken.


 5. MÍSTO A DOBA PRO PODÁNÍ NABÍDKY:

  1. Nabídky v elektronické podobě uchazeči doručí na e-mailovou adresu zadavatele: lukocman@dpmb.cz ve lhůtě do 15. 9. 2016, do 12:00 hodin. V předmětu e-mailu bude uveden název „Grafický návrh polepu zájezdového autobusu“.


 6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM:

  1. Jediným hodnotícím kritériem je úroveň grafického návrhu za podmínky splnění výše uvedených podmínek.


 7. PRÁVA ZADAVATELE:

  1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení do doby uzavření zakázky.
  2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu poptávkového řízení na změnu zadávacích podmínek nebo jejich částí.
  3. Zadavatel si vyhrazuje právo na další jednání o nabídce.


 8. DALŠÍ INFORMACE:

  1. Uchazeč je vázán podanou nabídkou až do okamžiku rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, což podáním nabídky bezvýhradně akceptuje.
  2. Vítěznému uchazeči bude vystavena objednávka na zhotovení tiskových dat ve výši 5 000 Kč bez DPH.
  3. Za jednotné podávání doplňujících informací odpovídá:
   Mgr. Luděk Kocman, e-mail: lukocman@dpmb.cz


 9. PŘÍLOHY:

  1. Nákres autobusu
  2. Logo DPMB, a.s.
  3. Logo FC Zbrojovka Brno
  4. Logo města Brna

Další články

Retro autobus na Dnu mobility

Na brněnském Dnu mobility nabídneme jedinečnou příležitost prozkoumat retro autobus Škoda 706 RTO známý jako „erťák“. Tato akce se koná v sobotu 16. září...