Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG

Jedním z programů, z nichž byla teoretická možnost získat pro investice dopravního podniku nějaké prostředky, je Operační program Životní prostředí podporovaný z Fondu soudržnosti EU. V rámci tohoto programu byla začátkem roku 2014 vyhlášena výzva s celkovou alokací přes 1 mld. Kč na obnovu autobusového parku vozidly s pohonem na CNG. Zásadními podmínkami výzvy bylo, že obměňovaná vozidla musí být starší 10 let s motory EURO 0 – EURO 3 a ujetými více jak 500 tis. km.

Dopravní podnik měl již z minulosti připraven projekt přechodu části autobusů na CNG, který postupně začal sám realizovat z vlastních prostředků. Koncem roku 2013 byla v autobusové vozovně Slatina zprovozněna jedna z nejmodernějších plnících stanic a DPMB zakoupil prvních 12 autobusů s pohonem na CNG. Vyhlášená výzva tak byla šancí k urychlení této obměny. Byla proto zpracována projektová žádost o dotaci, která byla následně Státním fondem životního prostředí schválena.

Během roku 2015 bylo v rámci projektu pořízeno 56 autobusů IVECO Urbanway 12m CNG a 32 vozů SOR modelové řady NBG 12 CNG. Všechny nahrazované starší autobusy byly v souladu s požadavky výzvy ekologicky zlikvidovány.

Nízkopodlažní autobus Urbanway CNG má standardní délku 12 metrů. Autobusy jsou vyrobeny ve Vysokém Mýtě společností IVECO CZ a jsou nástupcem řady autobusů Citelis, které DPMB rovněž provozuje. Oproti staršímu typu se Urbanway vyznačuje novým designem, zejména předního a zadního čela a sofistikovaným uspořádáním interiéru vozidla.

Nízkopodlažní autobus SOR NBG 12 CNG má délku 12,2 metrů. Výrobcem je společnost SOR Libchavy spol. s r.o. Mimo DPMB jsou tyto autobusy v naftové verzi provozovány např. i v DP Praha a Bratislava. Pořízené vozy, určené primárně pro MHD, jsou z důvodu zrychlení nástupu a výstupu cestujících vybaveny 4 dveřmi.

Oba typy vozidel jsou poháněny zážehovým čtyřdobým motorem IVECO Cursor CNG se zdvihovým objemem 7 800 ccm a automatickou převodovkou ZF Ecolife. Motor, umístěný příčně v zadní části vozidla, splňuje emisní limity EURO 6. Čtyři podélně uložené nádrže na stlačený zemní plyn (CNG) jsou umístěny podélně na střeše vozidla, které umožňují dojezd až 500 km na jedno naplnění CNG.

K výbavě všech autobusů patří mimo jiné moderní vnější informační tabla s technologií LED a vnitřní informační LCD monitory, které optimálně zobrazí všechny praktické informace pro cestující z palubního počítače, včetně obrazových a filmových videozáznamů. Sedadla pro cestující jsou plastová, což koresponduje s celosvětovým trendem posledních let – zajišťují lepší hygienu a snadnější údržbu.

Celková dotace z Operační program Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí získaná Dopravním podnikem města Brna na zakoupení 88 nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG dosáhla 394.144.034 Kč.