Pořízení nových nízkopodlažních trolejbusů pro MHD

 

V roce 2015 byl v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod podporovaného z Fondu soudržnosti EU realizován projekt nákupu 30 kloubových trolejbusů. Jednou ze strategických priorit DPMB je pokračovat v tomto trendu obnovy vozového parku formou pořizování vozidel s ekologickým pohonem.

V druhé polovině roku 2016 byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena výzva, která je zaměřena mimo jiné na podporu nákupu bezemisních drážních vozidel městské dopravy. Díky jasně stanovené strategii obnovy vozového parku mohl DPMB na tuto výzvu okamžitě zareagovat a zahájit přípravu žádostí o dotační podporu. Jelikož všechny projekty v této výzvě musí být plně v souladu s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, musel být nejdříve zpracován projektový záměr, který byl dne 28. 11. 2016 schválen Řídícím výborem ITI.

Předmětem projektu je nákup 10 trolejbusů. Zvláštností tohoto projektu je skutečnost, že všechny nově pořízené trolejbusy jsou vybaveny bateriemi, které umožňují překonání úseků bez trolejového napájení. Tento fakt umožňuje zachovat bezemisní trolejbusovou dopravu i v případech, kdy např. z důvodu stavební činnosti musí vozidlo část své trasy absolvovat po objížďce bez trolejového napájení. Do pořízení těchto vozidel musely být při těchto výlukách nasazovány autobusy.

Všechna nově pořizovaná vozidla jsou vybavena moderním odbavovacím systémem a již dnes standardně používaným vizuálním a akustickým informačním systémem, který výrazně zjednodušuje orientaci uživatelům MHD.

Celkové náklady na pořízení 10 trolejbusů se záložními bateriemi dosáhly 94 mil. Kč. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj DPMB obdržel prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu částku 79.999.960 Kč, která pokryla 85% těchto nákladů.