Porucha vozidla - Zastávka Jundrov

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
67
Zdržení
15
Použijte prosím následující spoj. Od zastávky Vozovna Komín je řazeno záložní vozidlo.