Porucha vozidla - Zastávka Vozovna Komín

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
od
do
1
Zdržení
10
Od zastávky Mendlovo náměstí je řazeno záložní vozidlo.