Posílení napájení oblasti Netroufalky pro elektrickou trakci

Součástí realizace projektu Posílení napájení oblasti Netroufalky pro elektrickou trakci byla výstavba nové měnírny a souvisejících nových napájecích kabelů, čímž došlo k posílení napájení trolejbusových tratí v oblasti Univerzitního kampusu Brno a byly odstraněny problémy spojené s nedostatečnou kapacitou napájení, která způsobovala výpadky v pravidelnosti a spolehlivosti veřejné dopravy elektrické trakce. Kromě posílení napájení na stávajících trolejbusových tratích je nová měnírna dimenzována i pro případný rozvoj trolejbusové dopravy v oblasti a pro napájení části nové tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, dále pak.

Ministerstvo dopravy jako řídící orgán Operačního programu Doprava 2014–2020 spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů vyhlásilo v srpnu 2016 výzvu pro naplnění specifického cíle 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné
hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Tato výzva byla určena přímo pro rozvojové projekty realizované v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Dopravní podnik na základě vyhlášené výzvy zpracoval projektovou žádost o dotaci, která byla schválena a dne 3. 8. 2021 byl vydán Schvalovací protokol, který byl příslibem dotace. Ta byla nakonec poskytnuta ve výši téměř 40 mil. Kč a pokryla 60 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Napájení Netroufalky