Pro koho platí bezplatná přeprava?

Pro určité věkové skupiny je v brněnské hromadné dopravě přeprava zadarmo. Je ale třeba mít platný doklad k ověření věku. Použít lze doklad totožnosti i doklady vystavené přímo DPMB.

senior v buse

Senioři nad 70 let

Osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin) se bezplatně přepravují v zónách 100 a 101. Prokazují se průkazem totožnosti, řidičským průkazem nebo jízdním dokladem v elektronické podobě s bezplatným kupónem z eshopu Brno ID.

Ke zřízení elektronického jízdního dokladu v eshopu brno id je nutné založit účet, ověřit totožnost (průkazem totožnosti), nahrát barevnou aktuální průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm, zaevidovat bankovní kartu v účtu, pořídit jízdenku s nulovým kupónem a přiřadit jízdenku k bankovní kartě. Zřízení účtu a následné ověření osobních údajů je možné na všech prodejních místech DPMB, a.s. nebo online přímo v uživatelském účtu na Brno ID.

Doprovod dětí do 3 let

V zónách 100 a 101 se bezplatně přepravuje jeden průvodce dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Osoba doprovázející dítě do 3let své oprávnění k bezplatné přepravě prokazuje jízdním dokladem v elektronické podobě s bezplatným kupónem z eshopu brno ID.

Ke zřízení jízdního dokladu v eshopu Brno ID je nutné založení účtu, ověření totožnosti (nutné předložit rodný list dítěte), fotografie dítěte se nevyžaduje, evidence bankovní karty v účtu, pořízení jízdenky s nulovým kupónem a přiřazení k bankovní kartě.

Zřízení účtu a následné ověření osobních údajů je možné na všech prodejních místech DPMB, a.s. nebo online přímo v uživatelském účtu na Brno ID.

Děti do věku 10 let

Bezplatně se přepravují také děti do věku 10 let (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin). Děti ve věku 6-10 let se prokazují dokladem, vystaveným veřejnou institucí, obsahujícím jméno, příjmení a datum narození dítěte, jízdním dokladem v elektronické podobě s bezplatným kupónem z eshopu Brno ID nebo průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem, vydaným dopravcem - průkazky se již od 01.01.2022 nevystavují.

Ke zřízení elektronického jízdního dokladu v eshopu Brno ID je nutné založit účet, ověřit totožnost (průkaz totožnosti či rodný list), nahrát barevnou aktuální průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm, zaevidovat bankovní kartu v účtu, pořídit jízdenku s nulovým kupónem a přiřadit jízdenku k bankovní kartě. Zřízení účtu a následné ověření osobních údajů je možné na všech prodejních místech DPMB, a.s. nebo online přímo v uživatelském účtu na Brno ID.

 

Další články