Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

Tento projekt patří mezi nejvýznamnější projekty v oblasti rozvoje tramvajové dopravy v Brně. Hlavním předmětem projektu je vybudování zcela nového úseku tramvajové trati z ulice Osová ke Kampusu MU v Bohunicích. Tato oblast je již dnes významným cílem cest obyvatel a návštěvníků města Brna díky Univerzitnímu kampusu Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnici Brno, obchodnímu centru Campus square a Moravskému zemskému archivu. Veřejná doprava do této oblasti je v současné době zajišťována pouze autobusy a trolejbusy, které narážejí na své kapacitní limity a v souvislosti s plánovaným rozvojem této lokality by v budoucnu nedokázaly uspokojit předpokládaný nárůst poptávky.

Nová tramvajová trať bude s výjimkou úrovňových přechodů pro cestující vybudována jako plně segregovaná. Na trase bude vzhledem k umístění trasy v rezidenční oblasti vybudován nový tramvajový tunel o délce 619 m. Součástí projektu je i podjezd ulice Jihlavská o délce 79 m.

Na nové tramvajové trati vznikne nová zastávka Nová Jihlavská, která je umístěna v těžišti budoucího rozvojového území mezi ulicemi Labská a Jihlavská. Zastávka je umístěna v hloubce 8 m, což vyžaduje instalaci eskalátorů a výtahu. Navržena je zastávka s ostrovním nástupištěm a bude kryta skleněným zastřešením s ocelovou konstrukcí.

Nová konečná zastávka Nemocnice Bohunice je koncipována jako úvraťová s kapacitou pro 4 tramvajové soupravy v zastávkách a dále pro 4 soupravy na odstavných kolejích.

Přínosy projektu:

vytvoření podmínek pro rychlé, plynulé a spolehlivé spojení oblasti Kampusu MU a Fakultní nemocnice Brno s centrem města novou organizací dopravy dojde ke zkrácení cestovních časů pro většinu cestujících využívajících veřejnou dopravu do a z oblasti vybudování nových bezbariérových zastávek MHD a přestupního terminálu MHD a IDS JMK snížení emisí škodlivých látek do ovzduší nahrazením obsluhy oblasti autobusy bezemisní elektrickou trakcí. Tramvaje by měly vyjet na novém úseku tramvajové trati v září roku 2022. Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 1.745 mil. Kč.

Dopravní podnik na základě výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy jako řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014 - 2020 spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, zpracoval projektovou žádost o dotaci. Tato žádost byla schválena a dne 15. 3. 2019 byl vydán Schvalovací protokol, který je příslibem dotace ve výši téměř 1.160 mil. Kč. Dotace tak pokryje 85% celkových způsobilých nákladů projektu.