Profesionalizace zaměstnanců - projekt EU

Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku města Brna, a.s., a zvýšení jejich adaptability na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881
Realizace projektu od 1.10.2010 do 30.9.2012.

Popis projektu na stránkách ESF v ČR je zde.

Personální úsek DPMB, a.s., zpracoval a v rámci výzvy č. 35 OP LZZ podal projektovou žádost "Profesionalizace zaměstnanců DPMB, a. s. a zvýšení jejich adaptability na trhu práce". Na základě splnění podmínek přijatelnosti, věcného hodnocení a doporučení hodnotící komise byla Ministerstvem práce a sociálních věcí DPMB, a. s., přidělena dotace ve výši 5 321 511,- Kč.

Klíčové aktivity projektu

02 Servis vozidel hromadné dopravy

Cílem je:

rozvinout kvalifikaci a odborné znalosti účastníků a zvýšit jejich adaptabilitu na trh práce osvojit si znalosti a dovednosti pro údržbu a servis nových typů autobusů/trolejbusů udržet krok s novými trendy v oboru.

03 Vytvoření a zavedení e-learningu

Cílem je:

rozšířit vzdělávací systém o metodu e-learningu zvýšit efektivitu vzdělávání v rámci profesionalizace řidičů a IT přípravy zavedením b-learningu (e-learning + lektor/tutor).

04 Profesionalizace řidičů

Cílem je:

navázat na základní přípravu řidičů při získávání ŘO profesionalizačním školením zaměřeným na předvídání, předcházení a řešení krizových situací zvýšit bezpečnost a jízdní komfort cestujících naučit se analyzovat kritické situace, zvolit vhodné řešení a modelově si ho vyzkoušet na trenažéru.

05 Komunikační dovednosti a jednání s cestujícími

Cílem je:

zvládnout řešení krizových situací v dopravním prostředku osvojit si základy krizové komunikace naučit se zvládat stress a zátěžové situace prohloubit znalosti právní úpravy řešení náročných situací přispět ke spokojenosti cestujících s jednáním zaměstnanců DPMB.

06 Manažerské dovednosti

Cílem je:

prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti manažerů v oblasti vedení lidí, jejich motivace, hodnocení a rozvoje posílit osobnostní a profesní růst manažerů střední úrovně posílit znalosti z oblasti finančního řízení.

07 Standardizace ICT gramotnosti

Cílem je:

dosáhnout sjednocení znalostní a dovednostní úrovně zaměstnanců zdokonalit práci v prostředí OS, organizací složek zdokonalit se v práci kancelářskými programy, internetem a elektronickou poštou rozvinout ICT gramotnost zaměstnanců.

08 Příprava interních lektorů

Cílem je:

zvýšit kvalitu a efektivitu interního vzdělávání získat přístup ke zdrojům nejnovějších poznatků z andragogiky a pedagogické psychologie rozvinout schopnosti a dovednosti interních lektorů na poli vzdělávání dospělých posílit schopnost připravit kurzy podle potřeb cílové skupiny natrénovat vedení lekcí a kurzů způsobem, který získá a udrží pozornost účastníků.

Projekt "Profesionalizace zaměstnanců DPMB, a.s." přispěje k udržení vysokého stupně připravenosti zaměstnanců k naplnění podnikové vize a přispěje ke spokojenosti cestující veřejnosti se službami DPMB, a.s.