SENIOR BUS - přepravní podmínky

  • Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby.
  • Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území města Brna.
  • Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje bezplatně.
  • Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.
  • Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za kalendářní měsíc.
  • Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen prokázat svou oprávněnost k jízdě platným osobním dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.
  • Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu řidiče.
  • Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče vozidla.
  • Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo silně znečištěnému cestujícímu.
  • Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. Objednávky na víkend a na první následující pracovní den se přijímají nejpozději poslední pracovní den v týdnu.

Přepravní podmínky ke stažení.

Další články

Retro autobus na Dnu mobility

Na brněnském Dnu mobility nabídneme jedinečnou příležitost prozkoumat retro autobus Škoda 706 RTO známý jako „erťák“. Tato akce se koná v sobotu 16. září...