Snížení energetické náročnosti objektů DPMB, a.s. areál Slatina

Dopravní podnik města Brna, a.s. hledá neustále v rámci provozu možnosti k úspoře nákladů. Poměrně významnou oblastí, kde je možno úspor dosáhnout je hospodaření s energiemi.

Vzhledem k zaměření dotačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost i na energetické úspory reagoval DPMB v roce 2018 na výzvu Úspory energie IV. Výzva a předložil žádost o dotaci na projekt řešící komplexní úspory energie v jednom z areálů společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. Jako nejvhodnější byl zvolen areál vozovny Slatina.

Cílem projektu je optimalizace energetického hospodářství ve vozovně. Realizací dojde k minimalizaci nákladů spojených s provozem, čímž se zvýší konkurenceschopnost na trhu. V rámci řešeného projektu dojde k realizaci následujících opatření:

  • zlepšení tepelně-technických vlastností předmětného objektu (kompletní zateplení a výměna výplní otvorů v objektu "VOZOVNA")
  • výměna umělého osvětlení za svítidla s LED světelným zdrojem (modernizace osvětlení v objektu "VOZOVNA")
  • modernizace areálové soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) v areálu vozovny Slatina

Veškerá realizovaná opatření povedou ke konečné úspoře energií s pozitivním dopadem na životní prostředí, kde podnik klade důraz především na snížení emisního zatížení. Výše popsané pozitivní dopady projektu přispějí k lepším (komfortnějším) podmínkám zaměstnanců a úspoře nákladů na energie. Realizací projektu klesne celková spotřeba energie o více jak 50 %.

Projektová žádost byla úspěšná a projekt může získat dotaci až do výše 14.345.000 Kč