Systém řízení kvality aneb spokojenost zákazníka a dodržování předpisů na prvním místě

Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 je v DPMB zaveden již od roku 2006. Nejprve byl aplikován na hlavní činnost, tj. veřejnou přepravu cestujících a následně i na veškerou stavební činnost související s tramvajovými tratěmi, trolejovým vedením včetně napájecí soustavy a opravárenství vozidel MHD.

ISO

 

ISO norma specifikuje požadavky na systém řízení kvality tak, aby organizace prokázala svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky legislativních předpisů. Současně musí být certifikovaná organizace schopna zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

Žádný certifikát samozřejmě sám o sobě kvalitu nepřinese. Konečný vliv na pocity zákazníka má vždy konkrétní zaměstnanec, s jehož prací přichází zákazník do styku. Certifikát ale stvrzuje skutečnost, že ve společnosti jsou funkční zákaznicky a na kvalitu orientované procesy, a že každý problém musí být řešen tak, aby se zabránilo opakování totožných pochybení. Dále potvrzuje, že firma má vytvořen takový systém komunikace se zákazníky, aby žádná stížnost, žádný námět nebo připomínka neskončila pod stolem a zákazník vždy obdržel adekvátní odpověď.

K problémovým situacím docházelo a určitě vzhledem k dopravním podmínkám ve městě docházet bude. Je pravděpodobně iluzí, že lze nějakou činnost dělat 100% bez chyb. Obzvláště, pokud se neustále vymýšlejí a zavádějí nové technologie, metody a postupy. Chyby způsobené našimi zaměstnanci nebo problémy zapříčiněné vnějšími vlivy nás nenechávají klidnými, a snažíme se vždy dělat vše pro to, aby dopad na vás jako cestující byl co nejmenší. Věříme, že i přes občasné komplikace v dopravě vnímáte, že Brno má kvalitní a bezpečnou MHD srovnatelnou s městy nejen v ČR, ale i v zahraničí. My vám můžeme slíbit, že se v rámci možností budeme i nadále snažit, aby byla stále kvalitnější.

Další články

Retro autobus na Dnu mobility

Na brněnském Dnu mobility nabídneme jedinečnou příležitost prozkoumat retro autobus Škoda 706 RTO známý jako „erťák“. Tato akce se koná v sobotu 16. září...