Uzavírka ulice Legionářské v Kuřimi – PŘEDČASNÉ UKONČENÍ

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Aktualizováno:
N91
152
162
302
310
311
312
313
314
S ohledem na rychlejší postup stavebních prací bude výluka ukončena již v úterý 22. listopadu 2022. Od středy 23. listopadu 2022 se tedy všechny dotčené linky vracejí na své pravidelné trasy přes zastávku Kuřim, kulturní dům, zastávku Kuřim, Popkova bude opět obsluhovat pouze linka 310.

Z důvodu další etapy rekonstrukce komunikace je od 7:00 v pondělí 22. srpna 2022 do ukončení prací (předpoklad do konce listopadu 2022) pro veškerou dopravu uzavřena část ulice Legionářské v Kuřimi.

Autobusové linky N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312, 313 a 314 ve směru k zastávce Kuřim, TOS jedou odklonem ulicemi Popkovou a Na Zahrádkách.
• Zastávka Kuřim, kulturní dům je přeložena do ulice Na Zahrádkách ke spojovací komunikaci k ulici Pod Zárubou.

Autobusové linky N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312, 313 a 314 ve směru k zastávce Kuřim, žel. st. jedou odklonem ulicemi U Stadionu, Jungmannovou a Svatopluka Čecha.
• Vynechávají tak zastávku Kuřim, kulturní dům, náhradou zastavují na zastávce Kuřim, Popkova (běžně obsluhována pouze linkou 310).

Podrobnosti naleznete na www.idsjmk.cz.