Víte, jak postupovat při výměně nevyužitých jednorázových jízdenek?

Vyměnit nevyužité jednorázové jízdenky IDS JMK Tarifu 2018/09, vydaných DPMB, a.s., fyzickým osobám, můžete od 1.05.2022 do 31.07.2022 na pobočce Dopravního podniku města Brna Novobranská 18.

jízdenky

 

Výměnou se rozumí příjem jízdenek stanovených nominálů v aktuálně předepsané formě, které platily od 1.9.2018 do 31.03.2022, a následný výdej nových jízdenek přenosných níže uvedených nominálů, platných v Tarifu IDS JMK od 01.04.2022. Osoba, která mění jízdenky, musí v ceně vrácených jízdenek odebrat jízdenky nové, to znamená, že cenový rozdíl mezi starými a novými jízdenkami musí být roven nule nebo vyšší ve prospěch nových jízdenek (zákazník musí doplatit).

Vyměňují se nepoužité nepoškozené jednorázové jízdenky IDS JMK, které nebyly nikde (ani zrubu) označené a jízdenky univerzální, které mohou být zčásti využité. V případě pochybnosti o kvalitě jízdenky posoudí situaci vedoucí PJD nebo vedoucí Tarifního odboru na Novobranské 18.

K výměně jsou přijímány jízdenky jednorázové uvedených nominálů:
- jízdenky zlevněné jednorázové (4,5,6,6,8,10,22)
- jízdenky univerzální (39).  U těchto jízdenek se částka k výměně počítá podle nevyužitých políček.

DPMB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVRACÍ PENÍZE.

Termín výměny: 01.05.2022 – 31.07.2022, pracovní dny 7.00 – 17.00 hod.

Místo výměny: DPMB, Novobranská 18, doplatková pokladna, 1. patro

Postup v případě výměny jízdenek z důvodu změny Tarifu je dán předpisem Tarif IDS JMK (viz. čl. VII. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ).

Další články